היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64447
ניתוח הסיבות להצלחת מפלגת שינוי בבחירות ולאחר מכן לעומת הכישלון הצורב של מפלגת המרכז.
5,312 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60571
בחינת ההצלחה של קומדיית המצבים "סיינפלד" תוך ניתוח פרקים, מחקר ספרותי והסקת מסקנות הקושרות את סיבת הצלחתה ההיסטרית לעיתוי בו הופיעה.
7,014 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67986
בדיקת הצלחתם של מיזוגים ורכישות תוך בחינת הגורמים לכישלון ולהצלחה.
7,933 מילים (כ-24.5 עמ'), 47 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68528
בחינת היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות באמצעות יחסים פיננסיים, שחושבו מנתונים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות.
22,264 מילים (כ-68.5 עמ'), 25 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 67043
גורמי התרבות עפ"י ארבעת ממדי התרבות של Hofstede והשפעתם על הצלחה של מיזמים משותפים בין-לאומים.
4,751 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67179
סקירת מחקרים בנושא הקשר בין שילוב של ילדים הסובלים מ- ADHD במסגרות חינוך רגיל לבין הצלחתם בלימודים אקדמיים בגיל מבוגר.
11,833 מילים (כ-36.5 עמ'), 72 מקורות, 689.95 ₪
עבודה מס' 67293
סקירת מחקרים לגבי גורמים אישיים וגורמים ארגוניים המתקשרים להצלחת מוצבים.
7,842 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67869
בדיקת הקשר בין רמת האינטליגנציה הרגשית ובין רמת הצלחתו של אדם בחייו.
5,159 מילים (כ-16 עמ'), 36 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60769
בחינת הטענה כי למרות מסורת הלחימה שאפיינה את היפנים, היתה זו הסטואציה הצבאית שנוצרה באירופה שגרמה להצלחתם.
3,542 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100