היישום אינו מחובר לאינטרנט

גורמים המשפיעים על קונפליקט משפחה-קריירה בקרב נשים עובדות.

עבודה מס' 065047

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הגורמים העומדים בבסיס הקונפליקט והצגת מספר מחקרים וממצאים מרכזיים בנושא.

5,959 מילים ,29 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנושא הרלוונטי, באופן מודע יותר או פחות, לחלק גדול מאוכלוסיית הנשים העובדות בעולם בכלל ובישראל בפרט: קונפליקט קריירה - משפחה.
קונפליקט זה מוגדר כקונפליקט בין תפקידי הנובע מדרישות סותרות המוצבות בו זמנית מתפקיד במערכת העבודה ומתפקיד במערכת המשפחה. מחקרים מראים, כי לקונפליקט זה השלכות שליליות על רווחתו הנפשית של העובד, שביעות רצונו מחיי המשפחה ומהעבודה. כמו כן נמצא כי הקונפליקט יוצר מצב פסיכולוגי של לחץ, מעורר סימפטומים פסיכוסומטיים וגורם, באופן כללי, לשביעות רצון נמוכה מהחיים.
בעבודה, אציג את הגורמים העומדים בבסיס הקונפליקט - ההגדרה וההבניה החברתית הרואה באשה, בראש ובראשונה, אם ומטילה עליה את האחריות הכמעט בלבדית, על גידול הילדים. לאחר מכן, הצגתי והגדרתי את המושג "קונפליקט משפחה-קריירה" והצגתי מספר מחקרים וממצאים מרכזיים שנאספו עד כה.
המחקר בדק השפעה של גורמים שונים על רמת הקונפליקט : שביעות רצון של האם מהישגי ילדיה, שביעות רצונה מתפקודה בעבודה, תפיסת האמהות שלה ומספר הילדים.
שתי השערות אוששו במחקר: ההשערה כי יימצא קשר הפוך בין שביעות הרצון של האם מהישגי ילדיה בתחומים שונים לבין רמת הקונפליקט וההשערה כי יימצא קשר חיובי בין מספר הילדים לבין רמת הקונפליקט.
שתי השערות הופרכו: ההשערה כי יימצא קשר שלילי בין תפיסת האמהות של האם לרמת הקונפליקט וההשערה כי יימצא קשר שלילי בין שביעות הרצון מהתפקוד בעבודה לבין רמת הקונפליקט.
הממצאים מצביעים, לכאורה על תקפותה של ההבניה החברתית בדבר הקשר ה"טבעי" וההכרחי של אמהות וילדיהן. אמהות שחשות שהן ממלאות את תפקידן בצורה טובה חוות קונפליקט ברמה נמוכה יותר בעוד ששביעות רצון מתן העבודה אינו גורע מן הקונפליקט בצורה דומה. מחקרים השוואתיים בין אוכלוסיות פרופסיונליות שונות יוכלו לשפוך יותר אור על מידת ההפנמה של המסר הפמיניסטי בקרב נשים עובדות בישראל וכיצד הפנמה זו משפיעה על קיומו ורמתו של קונפליקט משפחה - קריירה בקרבן.

תוכן עניינים:
מבוא
השיח הפמיניסטי וסוגיית האמהות
השיח הפרופסיונלי לגבי אמהות וגידול ילדים
נשים בשוק העבודה
נשים בכח העבודה בישראל
קונפליקטים בין תפקידי משפחה ועבודה
המשתנים
השערות המחקר
שיטת המחקר
הליך המחקר
ממצאים
דיון בממצאים
תרומת המחקר
מגבלות המחקר
סיכום
מקורות

קטע מהעבודה:

בעשורים האחרונים אנו עדים להתגברות העניין בנשים כמושא למחקר בדיסציפלינות שונות. היבטים כלכליים, בריאותיים, פוליטיים ותרבותיים הקשורים בהווית החיים של נשים, נחקרים כחלק מן המאמץ הפמיניסטי למקם את הנושא הנשי בקדמת במת השיח האקדמי והפרופסיונלי. מאמץ זה שם לעצמו להאבק בשוליות החברתית והתרבותית של נשים מתוך הכרה במרכזיותו של השיח האמור בעיצוב ההוויה החברתית בימינו (צוק 2003).

תגים:

אמא · עובדת · אמהות · גידול · ילדים · חיי · משפחה · פמיניזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גורמים המשפיעים על קונפליקט משפחה-קריירה בקרב נשים עובדות.", סמינריון אודות "גורמים המשפיעים על קונפליקט משפחה-קריירה בקרב נשים עובדות." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.