היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 50183
תדמית,הפער בין המינים והסיבות לכך, האישה העובדת ואפיוני הנשים בעיתונות הנשים.
7,431 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61836
עבודה העוקבת אחר מס' מקרים הנמצאים בטיפולה של עובדת סוציאלית.
2,678 מילים (כ-8 עמ'), 2 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31716
נסיון לעמוד על הקשר בין הנטיות המקצועיות של הבת לבין תפקוד האם.
4,067 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62667
סקירה תיאורטית ומחקר באמצעות שאלונים.
9,170 מילים (כ-28 עמ'), 52 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70122
מחקר פעולה המתאר שינוי בשיטת ההוראה אשר חל אצל מורה לאנגלית העובדת בבית ספר יסודי במרכז הארץ והעבירה שיעור בו צפתה עמיתתה.
8,356 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65341
ההשלכות של עובדת היותה של פקיסטן מדינה בעלת נשק גרעיני.
3,922 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65024
האם חל שינוי, עפ"י דעות של אנשים וחוקרים, במעמדה של האישה העובדת ביפן ב-50 השנים האחרונות?
8,484 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50210
החברה הישראלית, ההיבט המשפטי(חוקים וזכויות), ההיבט הכלכלי, הליקויים בנושא בשירות הממשלתי ומעמד האישה העובדת.
11,337 מילים (כ-35 עמ'), 23 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 20325
סקירת הנושא תוך השוואה להשגי ילדים שאם הבית אינה עובדת.
4,514 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13