היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין הנטיות המקצועיות של הבת המתבגרת לבין ביצועי התפקיד אצל האם העובדת

עבודה מס' 031716

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נסיון לעמוד על הקשר בין הנטיות המקצועיות של הבת לבין תפקוד האם.

4,067 מילים ,12 מקורות

תקציר העבודה:

הקשר בין הנטיות המקצועיות של הבת המתבגרת לבין
ביצועי התפקיד אצל האם העובדת

מבוא hd1716
בחרתי בנושא עבודה הקשר בין הנטיות המקצועיות של הבת המתבגרת לבין מתח והעשרה
בבצועי התפקיד אצל האם העובדת בשל העובדה שנושא זה נגע בי אישית ביחוד לאור
התלבטויותי הרבות בתקופה האחרונה בקשר לעתידי המקצועי הדרך בה אבחר בו, ואם מקצועי
יהיה קרוב למקצוע אימי.
נפתחו לפני אופציות רבות, הקשורות בבחירת מגמת הלימוד בבית הספר.
בחרתי בתחום החברתי סוצולוגיה מהסיבה שהנושא מעניין אותו אישית, לכן ברצוני לחקור את
הקשר בין תחום העיסוק של אמהות לבין בחירת המקצוע העתידי של בנותן.

הנושא המרכזי ומטרת העבודה
מטרת עבודה זו היא לעמוד על הקשר בין "מתח" ו"העשרה" בתפקודי האם העובדת לבין
הנטיות המקצועיות של הבת המתבגרת.
בגיל ההתבגרות נרקמות הנטיות האידיאולוגיות, המחשבות והעדפות המקצועיות של המתבגר.
דרך בחירת המקצוע הוא יבנה את זהותנו העצמית ויגיע לממוש עצמי. בחירת המקצוע היא
האמצעי דרכו האדם יגיע לסטטוס חברתי וכלכלי ולהגשמת רצונות העדפות חלומות וציפיות
אישיות וחברתיות.
תהליך בחירת המקצוע הינו תהליך מתמשך שמשפיעים עליו גורמים רבים כגון: גיל, מקום
מגורים, מצב סוציואקונומי, תרבות, ויכולת.
גורמים חשובים לא פחות הם הגורמים החברתיים משפחתיים המשפיעים על נטיית המתבגר.
עבודה זו באה לבדוק את הקשר (באם הוא קיים) בין גורם משפחתי אחד שהוא "מתח" ו\או
"העשרה" אצל אם עובדת, בשל כפל התפקיד שלה, לבין הנטיות המקצועיות של הבת המתבגרת,
מתוך מחשבה שהאם העובדת הסובלת ממחסור במשאבים כמו זמן ואנרגיה תעביר למשפחתה
וכמובן לבתה, שדרים רמזים ומסרים גלויים או סמויים שישפיעו על בחירת המקצוע של הבת.


מקורות:

מעמד
הערכה
סה"כ
כן
5
13
4
0
1
0
0
23
לא
0
0
0
0
0
0
0
0
לא כ"כ
2
4
0
0
0
0
0
6
סה"כ
7
17
4
0
1
0
0
29
מטבלה זו ניתן לראות שישנה השפעה של האם על סדר העדיפויות של הבת לגבי הדבר החשוב בבחירת מקצוע. אנו רואים שבנות של אמהות המסופקות במידה רבה עבודתן, בוחרות בסיפוק כהדבר הכי חשוב בעבודתן. אותן בנות מהוות כ- 42% והן הקבוצה הגדולה ביותר.
מטבלה זו ניתן להסיק שבנות לאמהות ששביעות רצון מהשכר בוחרות בספוק כהדבר החשוב ביותר והן מהוות קבוצה של 41.37%. דבר נוסף שניתן לראות שבנות לאמהות שלא כ"כ שבעות רצון מהשכר בוחרות בעדיפות ראשונה את השכר. שהן כ- 10.34%.
מצב רוח האם לאחר העבודה
מידת קושי של האם מול מצב רוחה לאחר העבודה
בכלל לא
לא כ"כ
כן
מאוד
טבעי
סה"כ
עצבנית ועייפה
1
4
1
6
עייפה אך רגועה
10
9
1
0
20
רגועה ולא עייפה
1
2
3
סה"כ
1
13
13
2
29
מן הטבלה ניתן לראות שישנה השפעה בכפל תפקיד האם המשפיע על מהלך החים במשפחה. הקבוצה הגדולה מדווחת על אם רגועה ועייפה ועל קושי במידה בינונית במילוי תפקיד כפול (כאם, כאישה עובדת).
קבוצה זו מונה כ34.4%-. התמונה שמתקבלת היא שישנה השפעה על המשפחה בשל כפל התפקיד.
מקצוע האם מול מקצוע הבת
מקצוע הבת מול מקצוע האם
הוראה
ניהול
מקצוע חופשי
פרסום ושיווק
אחר
מקצוע חופשי
3
1
עובדת חינוך
1
1
1
2
1
כספים
1
1
1
מטפלות
1
1
1
פרסום ושיווק
1
1
2
3
פסיכולוגים ועובדים סוציאלים
1
3
מזכירות
1
1
הממצאים העולים מן הטבלה הינם שונים מההשערות ששיערתי לגבי בחירת המקצוע. רק - 31% מכלל הבנות בחרו ללכת בעקבות אימותיהן וכ69%- בחרו לעבוד במקצוע שונה לחלוטין.
העדפת הבת כפונקציה של סיפוק מעבודה
העדפת הבת
מקצוע של אימי
מקצוע של אבי
שונה
סיפוק - במידה רבה
8
10
במידה בינונית
2
8
לא
1
סה"כ
8
2
19
רק כ- 27% מהבנות בחרו במקצוע של אימן בגלל הסיפוק הרב.
כ34.4%- מהבנות בחרו מקצוע שונה משל ההורים למרות הסיפוק הרב בעבודה.
מטבלאות אלה ניתן לראות שמבחינת סיפוק ושביעות רצון מהעבודה רוב הבנות בחרו מקצועות שונים למרות שהאם היתה שבעת רצון מהעבודה והיתה מסופקת במידה רבה דבר המפריך את השערתי. אולם ניתן לראות שלקטגורית השכר ישנה השפעה מרובה על בחירת המקצוע של הבת. כ48%- מהבנות בחרו במקצוע שונה משום שאין
שבעות רצון מהשכר. דבר התואם את השערתי.
מסקנות כלליות
הממצאים מראים כי ההשערה שנחקרה הינה השערה מורכבת המצריכה התייחסות לרמות שונות.
ושבודקים קשר בין נטיות מקצועית של הבת המתבגרת לבין מקצוע אימה, נמצא שההשערה הופרכה. כלומר רוב השאלונים הצביעו שלמרות שבעות הרצון של האם בעבודה, הסיפוק שלה והגאווה. אין בחירה דומה או זהה למקצוע האם. רק כ8- בנות בחרו במקצוע הזהה לאימן. נמצא שהרבה בנות, לאמהות שלא שבעות רצון מהשכר בחרו
מקצוע שונה דבר המראה על השפעת קטגורית השכר בבחירת המקצוע של הבת.
למרות שההשערה הופרכה נמצא כי לאם יש השפעה רבה על המשך לימודיה של הבת ועל הדרישות של הבת ממקצועה. נמצא כי 45% מהבנות רוצות ללכת בעקבות אימן וללמוד במוסד להשכלה גבוהה ונמצאה השפעה של האם על סדר העדפויות של הבת לגבי הדבר החשוב ביותר במקצוע כ42%- מעוניינות בסיפוק הדבר החשוב בהשוואה
לאימותיהן המסופקות במידה רבה מעבודתיהן.
ביבליוגרפיה:
1. גינזברג אלי 1973 "לקראת תיאוריה של בחירת מקצוע - רביזיה" תורגם ע"י חנה אילן ב-לקט ליועץ חוברת 4-3.
2. רות כץ 1988 "מתח והעשרה בתפקיד האם העובדת" מגמות לה".
3. לינדה עפרוני 1973 "הגורמים החברתיים המשפיעים על יציאת נשים נשואות לעבודה בישראל" המכון לחקר עבודה ורווחה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
4. יונתן שפירא, אורי בן-אליעזר 1992 "יסודות הסוצוליוגיה" עם עובד ת"א עמ' 69.
5. Holland J.L,A Theory of Vocational Choic. journal of counseling psychology, 1959.
6. Oispow,W. Theories of career Development, N.Y 1968.
7. אריקסון אריק 1988 "תאוריות בגיל ההתבגרות".
8. פרויד זיגמונד 1966 מבוא לפסיכואנליזה.
9. בראל ציפי - מרים נוימאיר 1992 - מפגשים עם הפסיכולוגיה - פסיכולוגיה ההתפתחותית כרס הוצאה לאור.
10. super D.I (1980) Alife span, life space approach to career developmend. jourhal of vocational Behavior.
11. נבו עופרה 1988 גישה הכרחית לייעוץ: ציפיות לא הגיוניות בייעוץ המקצועי. בתוך: פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך".
12. Roe. A1957 Early Determints of occupational Choice j.couhselinghg psy.
1

תגים:

התבגרות · נדר · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין הנטיות המקצועיות של הבת המתבגרת לבין ביצועי התפקיד אצל האם העובדת", סמינריון אודות "הקשר בין הנטיות המקצועיות של הבת המתבגרת לבין ביצועי התפקיד אצל האם העובדת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.