היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 64217
האם חטא יפתח בנדירת הנדר.
2,729 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 40227
רקע, גישות פרשניות לסיפור (האטיולוגית,ההיסטורית,המיתולוגית והמסורתית), והסיפור בספרות המודרנית.
5,743 מילים (כ-17.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50877
גבולות היחידה הספרותית, הנושא המרכזי והמסר של הסיפור, כוונתו של יפתח וסיומו של הסיפור.
6,426 מילים (כ-20 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10388
מעמד האישה וההתיחסות אליה במכלול הטקסט שבתורה והפרושים שנתנו לכך חכמים תוך שימת דגש על נישואין, נדרים, יבום וחליצה.
4,534 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21007
התיחסות לנישואין, יבום (חליצה) ולנדרים (שלוש מהנקודות המיחדות את האשה מן הגבר),תוך הסתמכות על ספרות תלמודית ושו"תים
7,159 מילים (כ-22 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 21420
סקירת הזכויות ודעות חכמים בנושא, ריבוי נישואין, נדרים ומזונות.
2,422 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50927
בחינת המגמות כפי שהשתקפו בכתבות שהופיעו בעיתון "מעריב" ולפי התיאוריה של לנדר ופיטרס למאפייני מכשירי מדיניות.
3,777 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 66279
חובותיה זכויותיה וסמכויותיה של האישה היהודיה, תפקידה וחשיבותה, בנושאים של קידושין, יבום, גירושין, נדרים ועוד.
10,288 מילים (כ-31.5 עמ'), 41 מקורות, 288.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8