היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 64090
מאפייני הקרינה האלקטרו-מגנטית, מקורותיה, מקורות התקשורת הסלולארית וסקירת מחקרים המפריכים את הקשר שבין גידולים סרטניים לתקשורת סלולארית לבין גידולים המאששים קשר זה.
7,262 מילים (כ-22.5 עמ'), 37 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 69708
סקירת הגידול העצום בכמות חיות משק בעולם, הבעיות האקולוגיות-כלכליות-חברתיות הנובעות מכך והמדיניות הסביבתית הננקטת בעולם ובישראל במאמץ לצמצם את הסכנות הסביבתיות.
4,022 מילים (כ-12.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66322
דרכי ההתמודדות הורים לילד פגוע בשיתוק מוחין עם מצבי הדחק המתעוררים כתוצאה מגידול ילד עם מוגבלויות.
4,475 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69855
בחינת הפתרונות והדרכים המוצעים לשמירה/ גידול הכספים בקופת החיסכון הפנסיוני.
6,791 מילים (כ-21 עמ'), 30 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 66678
האם יצוא חקלאי ,משפיע על אחוז גידולי שדה וירקות בתוך שטח חקלאי כולל.
2,811 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62082
תיאור התהליך.
2,836 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68749
בחינת הנושא באמצעות סקירת ספרות תיאורטית ושני ראיונות.
16,247 מילים (כ-50 עמ'), 42 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61426
עבודה העוקבת אחר גורמי הגידול בהגירה הכפרית לקהיר אשר במצרים.
5,927 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64975
שיקום בתי גידול ימיים- שונית האלמוגים
3,367 מילים (כ-10.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19