היישום אינו מחובר לאינטרנט

תהליכי עיור בפריז

עבודה מס' 041514

מחיר: 156.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע פוליטי, רקע היסטורי גאוגרפי התפתחות פריז, השווקים כגורם פיתוח, עורקי התחבורה הימיים, השפעת הכלכלה על הבניה וגידול האוכלוסין.

2,978 מילים ,10 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

מבוא - רקע פוליטי
נאמן טוען כי "קיום עיר אינו כמובן פונקציה של מילוי אי זה סטנדרטים שהיסטוריונים או משפטנים קובעים, אלא קודם כל פרי תודעה סובייקטיבית של תושבי היישוב, כאשר אלה רואים עצמם נבדלים מן הטריטוריה ומתרגמים תחושה
זאת למעשים מכוונים להדגשת השוני, יש עירוב וממילא עיר.· העיר כמארג חברתי היא בראש וראשונה תוצר של זהות קולקטיבית של הגרים באזור מסויים ואשר מבחינה בינם לבין צורות התיישבות אחרות. בהקשר האירופי על פי נאמן "העיר היא מגבש יישובי ואף שיש בתוכה גם מגרשים ריקים ואפילו גנים, הרי צפיפות היישוב עולה בהרבה על זו של כפר. מומנט חשוב בתודעת חיי היישוב כעיר הוא בנין חומתה, וזה שגם מספר ניכר של יישובים תאריך קובע מסויים, אשר חל במקרים רבים עוד לפני שנת אלף. מומנט אחר יוצר תודעה הוא בנין כנסיות פרוכאליות, וגם זה מוביל לפעמים אל לפני שנת אלף. אמנם גם לכפר כנסיה ואיזור מוגן סביבה וסביב לבית הקברות אבל אופיים שונה: הכנסיה הכפרית שייכת לסניור ומשרתת ענייניו. הכנסיה העירונית משוחררת מזיקה סניורלית, היא של העירונים ולמענם, יש לראות הקמת כל פרבר חדש, על כנסייתו, שלב בגיבוש התודעה העירונית". בהקשר האירופי לעיר יש
אם כן גם אפיון דתי כנסייתי המייחד אותה מצורות התיישבות עירונית. במשך הזמן חלו התפתחויות פוליטיות נוספות שנותנים לעיר את צביונה היישובי.המיוחד, כמו שינוי המעמד המשפטי של התושבים באמצעים הבאים:
1. "שהייה בעיר שנה ויום ללא ערעור מצד הסניור תבטל את הזיכה הדומנלית".
2. "התאמת החוק הסניורלי לתנאי העיר מתייחסת קודם כל לשחרור בעלות הקרקע העירונית מנוהלים של קרקע חקלאית. השאיפה היא להגיע לבעלות פרטית, למקח וממכר חופשיים, שהורשה חופשית וזכות חלוקה (של היחידה) בקיצור, לבעלות במשמעות המודרנית של המילה".
3. "העירונים מסוגלים היו לעמוד במאמץ ולהפריש חלק ניכר מנכסיי דניידי שלהם שהם עיקר רכושם כדי להפיק מקסימום תועלת משעת רצון, שהיא שעת מצוקה לבישוף.
הערים באירופה ובפרט ערים גדולות כפריס, עברו כתוצאה מתהליכים חברתיים אישיים שחרור מהכנסיה ובמשולב עם שינויים בדפוסי פעילות שייחדו מהכפר הפכו למסגרת "שלבית מובחנת מיישובים חקלאיים ובעלת עוצמה מדינית וכלכלית חסרת תקדים.

תוכן הענינים:
1. מבוא - רקע פוליטי
2. רקע היסטורי-גיאוגרפי
3. התפתחותה של פריס
4. השווקים כגורם להתפתחותה של העיר
5. החשיבות של עורקי תחבורה ימיים
6. השפעת הכלכלה על הבנייה
7. גידול אוכלוסין
8. סיכום
9. מקורות
10. ביבליוגרפיה

מקורות:

אפרת, אלישע - , הוצאת אחיאסף, 1979
נאמן שמואל - לידתה של ציוויליזציה, הוצאת הפועלים 1975.
Dickinson Robert - The West European City" routledge and Kegan Paul, 1961.
Elisabeth, Denby, Europe Rehoused, london, 1958
Konvitz, Jose, W. The Urban MIllinoim Southern University Press1985.
Lepelet Bernard - The pre industrial urban system France 1740-1840, Cambridge university Press,1994.
Weber Ferrin Andu - The Grouth of Cities in the Nineteenth Century Cornell University Press 968.
דובשני, גלעד - "עיר לא מוכרת" , מסע אחר , 27, יוני-יולי, 1992.
כהן, אלכס - "הזדקקות לשוק, נגידות ואטרקטיביות עירונית - נסיון למדידה אמפירית בישראל", עיר ואזור 1-2 , ינואר , 1976.
Richardson Harry W. -" Theory of the Distribution of City Sizes: Review and Prospe",6

תגים:

עיר · פריס · תכנון · עירוני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תהליכי עיור בפריז", סמינריון אודות "תהליכי עיור בפריז" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.