היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50217
דיון בעלילת הסרט, בז'אנר ובקונפליקטים המובעים בו.
2,199 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61243
בחינת הקונפליקטים בנושאים נישואין, תפילה בכותל ומועצות מקומיות.
11,326 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61517
שורשי הקונפליקט בעקבות ההגירה היהודית במאה ה-19
8,700 מילים (כ-27 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61755
בחינת קונפליקטים מרכזיים, בעיקר מנקודת מבטו של המתבגר.
809 מילים (כ-2.5 עמ'), 5 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 62564
פעילות הגומלין בכיתה, קונפליקטים ותהליך הגישור כדרך לפתרונם.
10,250 מילים (כ-31.5 עמ'), 48 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 62735
בדיקת הקונפליקט באמצעות ראיונות, עימות ושאלונים.
10,345 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63659
השפה כאמצעי השפעה על הקונפליקט בנושא גדר ההפרדה.
14,262 מילים (כ-44 עמ'), 104 מקורות, 719.95 ₪
עבודה מס' 63832
בחינת הקונפליקט בסרט.
3,647 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64385
בחינת היחסים הבין קבוצתיים במסגרת הארגונית בין קבוצת הוותיקים והעולים החדשים מחבר העמים כמפגש בין שתי תרבויות המנהלות תחרות בין קבוצתית וקונפליקט בין זהויות קבוצתיות.
7,457 מילים (כ-23 עמ'), 82 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100