היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקונפליקט הערבי יהודי

עבודה מס' 061517

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שורשי הקונפליקט בעקבות ההגירה היהודית במאה ה-19

8,700 מילים ,25 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע
ב. מטרת העבודה

הקונפליקט הערבי-יהודי
א. הצגת הבעיה
1. מדינה לשני לאומים
2. מאבק לשחרור לאומי
3. ישראל מנקודת ראותו של וולצר
ב. ניתוח קוגנטיבי של הקונפליקט הישראלי-פלשתיני
ג. צורכיהם של היהודים הישראליים
1. איום האנטישמיות
2. איום השואה
3. איום מעמדות והתנהגות הערבים
4. שאיפה למדינה יהודית
ד. צרכי הפלשתינאים
1. איום ההתפשטות היהודית
2. איום מעמדות והתנהגות היהודים הישראליים
3. השאיפה לשיבה
4. לסיכום
ה. שורשי הקונפליקט משלהי המאה ה-19
1. נושאי הקונפליקט
2. הגורם הבריטי
3. שורשי הזהות הלאוית פלסטינאית ומרכיביה

ההגירה\העליה היהודית לא"י
משלהי המאה ה-19 ועד 1914
א. הישוב הישן ערב ההתיישבות הציונית
ב. העליה הראשונה (1903-1882)
1. גורמי העליה הראשונה
2. פועלה והישגיה של העליה הראשונה
3. המושבות הראשונות:
הנחת יסודות להתישבות יהודית חדשה בארץ ישראל
4. הבילויים בעליה הראשונה
5. שלבים בהקמת מושבות העליה הראשונה ובהתפתחותן
6. יחסם העוין של השכנים הערבים כלפי המושבות
7. בעיית רכישת קרקעות
8. חוסר הידע של המתיישבים בעבודת האדמה ובכלל
9. כניסת המושבות תחת חסותו של רוטשילד
10. העברת מושבות הברון לחברת יק"א
ג. העליה השניה (1914-1904)
ד. הקמת אם הקבוצות "דגניה"

סיכום - הרהורים אקטואליים

ביבליוגרפיה


מבוא
א. רקע
הקונפליקט יהודי\ערבי אשר לשיאו הגיע באירועי אוקטובר 2000, ובמיוחד המחאה החריפה כנגד זרועות השלטון והרג 13 אזרחים ערבים בידי המשטרה, מעידים על המשבר העמוק הקיים ביחסי המדינה עם אזרחיה הערבים-פלסטינים. אירועים אלה אינם בבחינת מחאה מבודדת: הם מצטרפים לשורה ארוכה של מאבקים כנגד קיפוח ומבטאים תחושות מתמשכות של מרמור ותסכול. את שורשיה של היריבות או המשבר בין ערבים לבין יהודים במדינת ישראל, יש לחפש בדורות הקודמים ובעיקר בימי השלטון הבריטי בארץ-ישראל, כאשר החלה ההתנגשות הבלתי נמנעת בין שתי תנועות לאומיות על חלקת ארץ קטנה, יחסית. מנקודת ראותו של וולצר1, ישראל מציגה מקרה מורכב שכן היא מגלמת שלושה מארבעת המשטרים הפנימיים. לדעתו, זו אינה מדינה רב-חברתית. ועם זאת היא מפולגת לעומקה, בשלושה שסעים שונים. ישראל כמדינת-לאום: כממשיכה של האימפריה העות'מאנית: כחברה של מהגרים.

ב. מטרת העבודה
בעקבות ההגירה היהודית שהחלה בשלהי המאה ה-19 אדון בשני נושאים עיקריים:
- שורשיו של הקונפליקט הערבי\ יהודי בעקבות ההגירה\העליה הראשונה והשניה.
- ההגירה היהודית הראשונה והשניה לפלסטין - מה שיכונה בעבודה זו העליה הראשונה והשניה לא"י .2
___________________
1מייקל וולצר, (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א. (להלן וולצר).
2לאור השימוש במקורות ישראליים יהודיים השתמשתי בעבודה זו במושג עליה ולא הגירה, למרות היותי ערבי ישראלי.

מקורות:

אהרנסון, ר. (1987-1991). היקף ואופי הגל הראשון של ההתישבות היהודית החדשה בארץ ישראל (1882-1890). מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-יישובית של א"י (קבץ): ירושלים, יד יצחק בן-צבי.
אהרנסון, ר. "שלבים בהקמת מושבות העליה הראשונה והתפתחותן", תדפיס תיק גולדשטיין יוסף, מס' 698209, ע' 56-25.
אהרנסון, ר. (1977). הקמת שתים מהמושבות הראשונות: ראשון לציון וזכרון-יעקב, נופים: עיונים בידיעת הארץ 9-10: 131-135.
אהרנסון, ר. (1987). זכרון יעקב, תרמ"ב-תרמ"ד, חלום מול מציאות, אופקים בגיאוגרפיה, 20: 19-50
אהרנסון, ר. (1993). פילאנתרופיה והתיישבות - על יק"א ופועלה בארץ-ישראל, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל, י"ד: 95-107.
אליאב, מ. (1977). "עימותים ראשונים עם השאלה הערבית הלאומית" ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן: ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן, מדעי היהדות ומדעי הרוח י"ד-ט"ו: 297-315.
אליאב, מ. (1981). ספר העליה הראשונה. יד יצחק בן-צבי, תשמ"ב.
אליאב, מ. (1978). ארץ ישראל ויישובה 1947-1777, ירושלים, כתר.
ביין, א. (1976). "תולדות ההתיישבות הציונית מתקופת הרצל עד ימינו". הוצאת מסדה בע"מ, רמת גן.
בן-אריה, י. ו ברטל, י. (עורכים) (1983). ההיסטוריה של ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית, כרך שמיני, ירושלים.
ברטל דניאל, (1994). "ניתוח קוגנטיבי של הקונפליקט ישראלי פלשתיני". מקראה מבית הספר לחינוך אוניברסיטת ת"א.
גבתי, ח. (1981). תולדות ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל. הוצאת דקל ת"א.
גלעדי, ד. ונאור מ. (1982). רוטשילד "אבי הישוב ופועלו בארץ ישראל", ירושלים, בית הוצאת כתר.
הד, א. (תשכ"ט). ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני, בעריכת משה מעוז, ירושלים: אקדמון.
הורוביץ, ד. וליסק, מ. (1977). מישוב למדינה ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית. הוצאת עם עובד ת"א, עמ' 11.
וולצר, מ. (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א.
ושיץ, י. (1947). הערבים בא"י. מרחביה: ספרית הפועלים.
לונץ, י. שורשיה ומקורותיה של התנועה הלאומית הערבית בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה. תדפיס מהמכללה, עמ' 33-32.
לסקוב, ש. (1978). "לבטי תנועת ביל"ו בראשית דרכה" הציונות. ה' 263-298.
לסקוב, ש. (1980). "מראשית ימי בילו". שורשים: קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, ב: 223-202.
ניר, ה. (1987). "המסה והמעש, ראשית הקבוצה והקיבוץ", זמנים 25, 82-93.
פורת, י. (1978). צמיחת התנועה הלאומית הפלסטינאית 1929-1918. ירושלים.
פרידמן הרמן, ק.ש. (תרצ"ט). יומן ארץ ישראל. אחיאסף ירושלים.
Kedourie, E. (1970). The Chathan House Version and other Middle Eastern Studies. London: Weidenfeld and Nicolson, pp. 74-77.

תגים:

ארץ ישראל · ערבים · העלייה הראשונה · מדינת ישראל · מנדט בריטי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקונפליקט הערבי יהודי", סמינריון אודות "הקונפליקט הערבי יהודי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.