היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקונפליקט הסמוי והגלוי בין סטודנטים ערביים ויהודים במעונות האוניברסיטה

עבודה מס' 062735

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקונפליקט באמצעות ראיונות, עימות ושאלונים.

10,345 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
רקע תיאורטי
1. תיאוריות ומושגים בתחום הקונפליקט
1.1. תיאוריות ומושגים בתחום הקונפליקט
2 .1. תיאוריית הזהות החברתית
3 .1. השערת המגע של אולפורט
4 .1. התנהגות בין - אישית מול התנהגות בין - קבוצתית
2. הקונפליקט הערבי - ישראלי
1 .2. הסכסוך הערבי - ישראלי - ביטויים והשלכות
2 .2. הזהות החברתית אצל ערביי ארץ ישראל
3 .2. מטרות והשערות המחקר
שיטת המחקר
1. הנבדקים ומהלך המחקר
2. מערך המחקר
3. כלי המחקר ומדדים
1 .3. ראיונות ועימות
2 .3. השאלון הסגור
תוצאות
1. תוצאות הראיון והעימות
2. תוצאות השאלון
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

העבודה הנוכחית תנסה לבדוק מהן הדעות והרגשות שחשים קבוצת הסטודנטים הערבים וקבוצת
הסטודנטים היהודים במעונות אוניברסיטת חיפה - לאום כלפי לאום. במעונות ישנה קבוצת
ערבים וקבוצת יהודים המופרדות בינהן באופן ברור ובין שתי קבוצות אלו קיימת מתיחות,
מתיחות שהנהלת המעונות והאוניברסיטה בוחרות להתעלם ממנה. מתיחות זו, מעבר לסבל
הנוכחי שהיא גורמת, עלולה לגרום להתפוצצות של רגשות ותסכול, התפוצצות שאותה יכולה
למנוע די בקלות תוכנית התערבות לקירוב הסטודנטים היהודיים והערבים. במקום זאת, נערכות
במעונות קבלות שבת וארוחות של קבוצת רבנים שנעשות על מנת לקרב יהודים אל היהדות
ושאליהם מוזמנים רק סטודנטים יהודים.
המחקר ישתמש במתודות איכותניות כמו ראיון ועימות של יהודים וערבים ובשאלון סגור שיועבר
לסטודנטים יהודים וערבים במעונות ושעליו יערכו ניתוחים סטטיסטיים כמותיים.
השאלון יבדוק את ההתאמה בין גישת הסטודנט לסכסוך לבין היחס או החשדנות שלו כלפי
הלאום האחר במעונות.
העבודה נעשית על רקע של פיגועים מתמשכים ועל רקע נפילת המפלגה הערבית "חדש" בבחירות
האחרונות לאגודת הסטודנטים ומעבר שלה לאופוזיציה בניגוד גמור להימצאותה בקואליציה עד
היום.
צירוף אירועים זה מערער את הערבי הישראלי אשר חושש להפוך קורבן של המערכת.
האוניברסיטה, כצד שלישי, מונעת התפרצויות גלויות של רגשות הצד הערבי באמצעות ענישה
(הרחקה מהאוניברסיטה) אבל מזניחה את הצד הסמוי של הקונפליקט.
תוצאות המחקר מראות על מצב של טינה ומתח בין קבוצות הערבים והיהודים במעונות, על
רגשות הקיפוח של הסטודנטים הערבים ועל מצב עגום כללי במעונות בעקבות זאת.
בנספח העבודה מועלית לשימוש בתוכנית התערבות המתמקדת באדם עצמו, בהבנת דעותיו
ובהבנה שקופליקטים הם חלק מהחיים ( ברקן , .( 1993

שיטת המחקר
המחקר הוא בעיקרו מחקר איכותני, אך הוא כולל גם חלק כמותי בעל מערך מחקר שדה מתאמי.
ההשערה הראשונה והשניה הן איכותיות, ולכן נבדקו על-ידי ראיונות ועימות.
ההשערה השלישית מערבת שני משתנים כמותיים רציפים (הגישה לקונפליקט הערבי-ישראלי
וחשדנות הסטודנטים ללאום השני במעונות) ולכן נבצע מבחן פירסון למדידת המתאם בין שני
אשכולות השאלות.
ההשערה הרביעית מערבת משתנה איכותי (הגדרת זהות הערבים כישראלי,ערבי או פלסתינאי)
ומשתנה כמותי ( חשדנות הסטודנטים הערביים ללאום השני במעונות) ולכן נבצע מבחן חי בריבוע
לחישוב המתאם.
הסטודנטים לראיונות ולעימות גוייסו באמצעות מודעה אשר הציעה תשלום עבור ההשתתפות.
סה"כ נערכו שלושה ראיונות לסטודנטים ערביים (שני בנים ובת אחת) ושלושה ראיונות
לסטודנטים יהודיים (שני בנים ובת אחת).
בעימות השתתפו סטודנטים אחרים מאלו שהשתתפו בראיונות. שלושה סטודנטים ערביים
ושלושה סטודנטים יהודיים, כולם בנים, הגיבו לשאלות העימות ולתגובות הצד השני במשך
כשעה.
השאלון הסגור חולק בשיטת מידגם כדור שלג ל40- סטודנטים, 20 ערבים (11 בנים ו9 - בנות) ו -
20 יהודים ( 10 בנים ו10 - בנות ) באופן אקראי ככל האפשר.

מקורות:

בן - חורין , ד. (1991) . גיבושן של שתי אורינטציות לסכסוך הערבי - ישראלי. חיפה : אוניברסיטת חיפה.
גרינולד , י. ( 1990 ) . ציפיות , רגשות , ודרכי פעולה מועדפות של ישראלים ביחס לקונפליקט הישראלי - ערבי - ניתוח סיבתי . עבודת תזה ,רמת גן : אוניברסיטת בר - אילן.
צבר בן - יהושע , נ. ( 1990 ) . המחקר האיכותני בהוראה ובלמידה. הוצאת מסדה.
קליימן , א. ( 1986 ). דו - קיום ללא שלום . תל- אביב , הוצאת מעריב.
שולוב - ברקן , ש. ( 1993 ). התמודדות עם קונפליקטים בין קבוצתיים : הקונפליקט היהודי - ערבי : פיתוח מודל התערבות להפעלת קבוצות קטנות . ירושליים : האוניברסיטה העברית בירושליים.
שפר , ג. ( 2000 ). בעקבות תהליך השלום - שינויים באידיאולוגיה ובאורינטציה הפוליטית בישראל ובקהילה הפלשתינאית . מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום : אוניברסיטת תל - אביב.
Allport , G.W. ( 1954 ). The Nature of Prejudice. Cambridge , Mass.: Addison - wesley.
Ashkenasi , A. ( 1992 ) . Palestinian Identities and Preferences : Israel's and Jerusalem's Arabs. New york / London : Praegar.
Desivilya, S.H. ( 1998 ). Jewish-Arab Coexistence in Israel : The Role of Joint Professional Teams. Journal of Peace Research , 35 (4) , 429-452.

תגים:

עימות · לאומנות · אוניברסיטה · חיפה · סיכסוך · סכסוך · מעונות · סטודנטים · ערביים · קונפליקט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקונפליקט הסמוי והגלוי בין סטודנטים ערביים ויהודים במעונות האוניברסיטה", סמינריון אודות "הקונפליקט הסמוי והגלוי בין סטודנטים ערביים ויהודים במעונות האוניברסיטה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.