היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 60121
בדיקת העימות בין תורכיה לבין הארגון הכורדי ה-PKK באמצעות תיאוריית "פרדוקס העוצמה"
1,501 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 61253
הצעת מודל תיאורטי של עימות מוגבל מתמשך, ניתוח מרכיביו ודפוסי פעילותו ועמידה על המרכיבים המייחדים אותו מול מודלים אחרים של לוחמה בעידן המודרני.
6,031 מילים (כ-18.5 עמ'), 33 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62060
עבודה המנסה להוכיח את הטענה כי גיבוש הזהות העצמית של המספר מתאפשרת על ידי עימותו עם המעגלים הסובבים אותו - המשפחה והסביבה.
6,474 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63875
עימות הקרקעות ושורשיו ההיסטוריים.
5,664 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60581
מדיניות הישראלית בעת האינתיפאדה אל מול המדיניות הישראלית בתקופת פעולות התגמול בשנים . 1954-1956
2,673 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 10241
סקירת המניעים להתערבות הבינלאומית ותוצאותיה, המהלכים לפני המשבר ובמהלכו.
5,801 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61254
קווי דמיון ושוני פוליטיים וחברתיים.
6,707 מילים (כ-20.5 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60745
סקירה תיאורטית קצרה ובחינת שלושה אירועים.
2,260 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 61650
עבודה הדנה בשינוי שהתפתח בתפישה הלאומית של המיעוט הערבי בארץ ישראל.
4,383 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42