היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 65007
אופי השירות ומגוון השירותים המסופקים ע"י מועדון הספורט חיפה.
4,980 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 69283
סקירת התהליך שעבר על ערביי חיפה במלחמת 1948.
4,295 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60979
3,891 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61918
ענייניו של אוליפנט בארץ ישראל בכלל ובחיפה וזכרון יעקוב בפרט.
7,078 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62948
היבטים אתיים-עסקיים.
9,321 מילים (כ-28.5 עמ'), 31 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64192
בדיקת הקשר שבין האתיקה לבין מדדים של תדמית ארגונית, יעילות תפקוד העירייה, אתיקה שלטונית רצויה, שביעות רצון, אמון ובקרה.
13,446 מילים (כ-41.5 עמ'), 70 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 64966
סקירה תיאורטית וסקר שביעות רצון.
8,956 מילים (כ-27.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68693
ניתוח SWOT של האוניברסיטה כמקרה בוחן של ארגון המשווק את עצמו תוך התייחסות לנושא סביבה וחברה.
3,198 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68797
סקירת הגישה, ואלו מן מאפייניה באים לידי ביטוי ברש"א.
8,413 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17