היישום אינו מחובר לאינטרנט

משכילים ערביים בשוק העבודה

עבודה מס' 023032

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה עוסקת באפליה תעסוקתית ומתמקדת במשכילים הערביים, תוך שימת דגש על משכילים בכירים.

6,980 מילים ,28 מקורות

תקציר העבודה:

נושא האפלייה התעסוקתית, טופל בהרחבה באופן מחקרי ותיאורטי בספרות הסוציולוגית. האפלייה באה לידי ביטוי כלפי מיעוטים שונים במדינות אירופה ועד תקופות מסויימות בארה"ב, דרום-אפריקה ומקומות רבים אחרים.

בעבודתי בחרתי להתמקד במשכילים ערביים בשוק העבודה בישראל, תוך שימת דגש על משכילים בכירים (בעלי תואר ד"ר, או מקצועות חופשיים ייחודיים). במהלך עבודתי אתייחס לכך, שלמרות ששיעור האקדמאים ממוצא ערבי גדל באופן מתמיד, אין גידול זה בא לידי ביטוי ברמות מקצועיות בכירות. האמור מתייחס לכך שלמרות העליה
בסטטוס המקצועי-אקדמאי, הרי שסיכוייהם של משכילים ערבים למצוא תעסוקה במקצועם ולהתקדם מבחינה מקצועית מוגבלים.

המשכיל הערבי חש שעליו לנצל את כישוריו הגבוהים, אך יש בפניו חסמים, כמפעלים עתירי טכנולוגיה בתעשיה הישראלית הסגורים בפניו ובתי חולים אינם מספקים קידום לרופאים ערביים, למרות שלעיתים רמתם אינה נופלת מזו של עמיתיהם היהודיים.

בעבודה אבדוק את מצבם של משכילים ערבים בשוק העבודה בישראל והקשיים העומדים בפניהם, החל מאפשרויות רכישת ההשכלה העומדות בפניהם ביחס ליהודים ועד מצבם בשוק העבודה, לרבות אפשרויות של קידום מקצועי. לצורך כך אערוך השוואה בין אפשרויות הלימודים והתעסוקה של יהודים וערבים בישראל, אערוך ניתוח על פי הגישה הפונקציונאליסטית ואגיש את מסקנותי בסיכום.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: מוביליות
פרק שני: הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
2.1. יחסם של הצעירים הערביים להשכלה
2.2. התנאים לקבלת בני מיעוטים למוסדות להשכלה גבוהה והמגבלות העומדות בפניהם ביחס ליהודים
פרק שלישי: ניעות בין-דורית וניעות תוך-דורית
פרק רביעי: שוק העבודה בישראל
פרק חמישי: ניתוח
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אביב, א., (1990), 'החברה הישראלית: חברה בתהליכי גיבוש', משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב.
אוסצקי, ש., "הבחירות לכנסת ה13- בקרב הערבים בישראל", 'סקירות על הערבים בישראל' (9), 1992, המכון ללימודים ערביים, גבעת חביבה, ע"מ 36-39.
אייזנדשטדט, ש.נ., (תשכ"ז), 'החברה הישראלית', הוצ' מגנס, ירושלים.
אייזנדשטדט, ש.נ., (תשל"ט), 'דיפרנציאציה וריבוד חברתי', (תרגום, מרים טבעון), הוצ' מגנס, ירושלים.
אקשטיין, צ., וגוטליבובסקי, ח., (1996), '"שוברי תעסוקה" לסיבסוד קליטת עולים אקדמאים בעבודה התואמת את כישוריהם', [נייר דיון מס' 96/4], המרכז לפתוח ע"ש פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל-אביב.
אל-חאג', מ., (עורך), (1988), 'מצוקת התעסוקה בקרב האקדמאים הערבים בישראל', חיפה, המרכז היהודי ערבי, אונ' חיפה.
בן-פורת, י., (1966), 'כח העבודה הערבי בישראל', המכון למחקר כלכלי על שם מוריס פאלק, ירושלים.
בנדלק, ז'., (1996), 'שכר ממוצע, תעסוקה, חברות בקופת חולים ומעמד בעבודה לפי ישוב 1993 - 1995', סקר מס' 140, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים.
בר-גל, י., "קווים לתמורות במבנה", 'אופקים בגיאוגרפיה', 2, (1976), ע"מ 13-22.
דקל, ר., (1987), 'השפעתה של רכישת השכלה בגיל מבוגר על דימוי עצמי והתפתחות קוגניטיבית', חיבור לשם קבלת תואר "מוסמך", אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
הראבן, א. "ללמוד תהליך מורכב באמצעות השלום", בתוך פסטרנק, ר., וצדקיהו, ש., (1994), 'עידן חדש אובדן דרך', הוצ' איתאב, תל-אביב, ע"מ 291-306.
הרטמן, מ., ואיילון ר., "מוצא ומעמד בישראל", 'מגמות' כא, 1975, ע"מ 124-139.
וולדבר, ג., (1989), 'פערי שכר בין עובדים יהודים לעובדים ערבים ישראלים ולערבים תושבי השטחים', חיבור לצורך קבלת מ.א., אוניברסיטת תל-אביב, החוג ללימודי עבודה.
כפרי, מ., (1989), 'סגרגציה תעסוקתית של הלא יהודים בישראל', חיבור לשם קבלת התואר "מוסמך", אוניברסיטת תל-אביב.
לוין אפשטיין, נ., סמיונוב, מ. ואלון, ס., הדינמיקה של אבטלה ותת-תעסוקה ((Underemployment, נייר דיון מס' 1-95, מאי 1995, המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר, ליד אוניברסטית תל-אביב, תל-אביב.
סופר, מ., שנל, י., דרורי, י., אטרש, ע., (1995), 'יזמות ותיעוש בחברה הערבית בישראל', הוצ' קו התפר, תל-אביב.
סלע, מ., "דוקטור בחנות חשמל", 'דבר', 12.5.1995, עמ' 9.
סלע, א., "דוקטורים ערבים אינם רצוים", 'שיעור חופשי', גליון 22, ינואר 1997, ע"מ 28.
פלג, ר. ובנימין, א., (1977), 'ההשכלה הגבוהה והערבים בישראל', עם עובד - תרבות וחינוך, תל-אביב.
[נושא זה נחקר ב1977- ובו מוצג מעמדם של האקדמאים הערביים בחברה ובשוק העבודה.]
פלטק, י., ומחאמיד, מ., (1990), 'אות של פחם' [עולמם של צעירים ערביים בישראל], המכון ללימודים ערביים, גבעת חביבה.
עלי, ר., (1996), 'על 'שווים' ומטרותיה', עלון הסבר על עמותת 'שווים', לקידום תמיכה ושילוב העיתונאי הערבי בישראל.
'שנתון סטטיסטי לישראל', (1996), הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
קלו, ל., (1995), 'השפעתם של מאפייני שוק העבודה על הקשרים בין מאפייני הפרט ושכרו בקרב יהודים וערבים אזרחי מדינת ישראל', חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בלימודי עבודה, אוניברסיטת תל-אביב.
שטיינר, ר., (1996), 'שכר ממוצע, תעסוקה, חברות בקופת חולים לפי ישוב 1993 - 1995', סקר מס' 140, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים.
שפירא, י., ובן אליעזר, א., (1986), 'יסודות הסוציולוגיה', עם-עובד, תל-אביב.
Lenski, G., "The Structure of Distributive System", in: Power and Privilege, (1966), McGraw-Hill, New York, Chep. 4.
Willy, f. Norbert, "The Erhnic Mobility Trap and Stratification Theory.

תגים:

ניעות · מוביליות · מיעוטים · ערבים · השכלה · הפליה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "משכילים ערביים בשוק העבודה", סמינריון אודות "משכילים ערביים בשוק העבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.