היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבעייתיות של הבעה בכתב בעברית בבתי הספר הערביים והדרכים לשיפורה

עבודה מס' 061516

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר כמותי בקרב תלמידים ומורים מבית ספר יסודי ערבי במטרה לבחון את הבעייתיות של ההבעה בכתב בעברית ומציע דרכים להתמודדות עם הבעיה.

10,550 מילים ,21 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

השפה העברית היא השפה הרשמית הראשונה של מדינת ישראל. אומנם בבתי ספר הערביים נלמדת השפה הערבית כשפת אם, אך מכיוון שרובה של החברה היהודית אינו דובר ערבית, יוצא איפה כי המפגש הרשמי של שתי החברות נעשה בהכרח בשפה העברית. על כן ישנה חשיבות רבה ללימוד השפה העברית בבתי הספר ערביים
מהטעמים הבאים:
* לימודים גבוהים באוניברסיטאות ובכל מוסדות ההשכלה הגבוהה נערכים בשפה העברית. מרבית קורסי ההשתלמות השונים הנערכים על ידי משרדי ממשלה או גופים רשמיים אחרים נערכים בשפה העברית.
* כמעט רוב רובם של העובדים הערביים מעבידם הוא יהודי, המפגש עם מרבית המעבידים מחייב לעיתים קרובות בידיעת העברית.
* כל מפגש של האזרח הערבי עם המשרדים השונים והמוסדות במדינה נערך לרב בשפה העברית.
* כמעט בכל תחומי החיים במדינת ישראל (תקשורת המונית, ספורט, תרבות בידור וכו') האדם נזקק בצורה זו או אחרת לשפה העברית.
יוצא, אפוא, שהשפה העברית איננה בבחינת שפה זרה לתלמיד הערבי אלא שפה שנייה. היא מהווה אמצעי לקידום בכל שטחי החיים, ולעתים קרובות אמצעי קיום, ומיותר לציין עד כמה חשיבות רכישתה חיונית. אולם, בבדיקה מעמיקה שערכתי בספריה באוניברסיטת חיפה מצאתי שלמעשה משנת 1981 לא נכתבה כל עבודת מ.א. או דוקטורט בנושא חשוב כל כך, העבודות היחידות שנמצאו היו: חורי אליאס (1981); כסברי, נ. (1978); נבואני, נ. (1976); אספניולי חזן, האלה. (1979).

מטרתו של סמינריון מחקרי זה לבחון את הבעייתיות של ההבעה בכתב בעברית אצל התלמיד הערבי והצעת דרכים לשיפורה.
שאלות המחקר - מהם דרכי יישום ההבעה בכתב בעברית בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים הערביים?
כיצד מתמודדים תלמידי בתי הספר היסודיים הערביים בהבעה בכתב בכלל ובעברית בפרט? האם ישנם דרכים אחרות ו\או נוספות לשיפור מיומנויות ההבעה בכתב בעברית לתלמידי בתי הספר היסודיים הערביים.

מחקר שדה - נערוך מחקר כמותי בקרב תלמידים ומורים מבית ספר יסודי ערבי אחד במגמה לקבל תשובות לשאלות מחקר זה.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. המטרה
ג. שאלות המחקר
ד. שיטת המחקר
הגדרת מושגים (בשדה הקריאה וההבעה בכתב)
א. כללי
ב. כיצד משתקפים סימפטומים אלה במעשה הקריאה בשדה?
ג. תהליך הקריאה
ד. פונולוגיה
ה. אורטוגרפיה
ו. הקשר
ז. קשב
ח. שיום
הגדרת מושגים (בשדה הקריאה וההבעה בכתב)
א. רקע היסטורי
ב. שיטת התרגום הקלאסית
ג. שיטת דקדוק תרגום
ד. שיטת הקריאה
ה. השיטה האורקולית
ו. הגישה הקוגנטיבית
ז. לסיכום - הגישות השונות להוראת לשון זרה
הוראת העברית בבתי ספר ערביים
א. פתח דבר
ב. תוכניות לימודים
ג. ספרי הלימוד
ד. ביקורת למצב הקיים
ה. לסיכום
מערך המחקר והשיטה
א. מטרת המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. השערות המחקר
ד. רציונל המחקר
ה. כלי המחקר
ו. מהלך המחקר
ז. אוכלוסיית המדגם
ח. שיטת עיבוד הנתונים - קידוד לקטגוריות
ממצאים
א. ממצאי קטגוריה א'
ב. ממצאי קטגוריה ב'
ג. ממצאי קטגוריה ג'
ד. ממצאים לגבי שאלון המורים
דיון
א. השערות המחקר מול ממצאים
1. השערה א'
2. השערה ב'
3. השערה ג'
סיכום
א. קביעת יעדים למערכת החינוך לשנות האלפיים
ב. המשמעות לגבי מערכת החינוך
ג. התלמיד
ד. לסיכום: שרטוט הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך
ה. המורה
ו. שאלות למחשבה
ביבליוגרפיה
נספח

מקורות:

אספניולי חזן, האלה. (1979). "פיתוח תוכנית לראשית לימוד הקריאה בשפה הערבית" עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
בירנבוים, ס. ושר, ד. (תשנ"ג). קריאה פונולוגית-לא-לקסיקאלית בשפה העברית. חלקת לשון: כתב-עת למחקים בבלשנות השימושית, בטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות 12-11. 60-42.
בלגור, ר. (1983). כמה מהסימפטומים של הדיסלקציה. החינוך המיוחד 29. 16-14.
בלגור, ר. (1983). הגדרת הדיסלקציה. החינוך המיוחד 29. 13-12.
ברנדה, ס. (1997). "אפיוני מיומנויות הקריאה בקרב דיסלקטים בוגרים בהשוואה לדיסלקטים צעירים". עבודת גמר לתואר מוסמך - החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
בנימין, ה. (1996). "הוראה מאוימת מחשב?" עיונים בטכנולוגיה, גליון 25.
גילור, א. (1996). שימוש בתבניות פענוח מילים בקרב לקויי קריאה. במסגרת חובות לצורך קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה.
דקלו, מ. (1997). "חינוך טכנולוגי - הדילמות, וכיוון אפשרי". עיונים בטכנולוגיה, גליון 26. יוני 1997.
וייס, ש. (1980). שגיאות כתיב. אפשר לאבחן ולטפל בהפרעות התנהגותיות באמצעות כתב-יד. נעמת: הירחון לאשה ולמשפחה ינואר 1980. 31-30.
חורי אליאס (1981) "הוראת עברית בבתי הספר הערביים בשיטה אורקולית". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך של אוניברסיטת חיפה.
חן, ד. "מדע וטכנולוגיה בראי החינוך והחברה", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר 1994.
חן, ד. (1993). "בין פדגוגיה לטכנולוגיה הרהורים על תקשוב החינוך", מחשבים בחינוך, רבעון לטכנולוגיה מתקדמת גליון 35, אוקטובר-דצמבר 1993.
כסברי, נ. (1978). "בעיות הכרוכות בלימוד השפה העברית כשפה שניה אצל ילדים ערביים בישראל". עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
מיודסר, ד. (1995). "מציאות מדומה במערות לסקו: יחסי גומלין בין טכנולוגיות ותהליכים קוגניטיביים", החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, דוד חן (עורך).
נבואני, נ. (1976). "הערכת הישגים בהוראת עברית במגזר הערבי". עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
סלומון, ג. אלמוג, ת. "הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך". ביה"ס לחינוך אוניברסיטת חיפה, 1994.
עמיעד, ר. (1991). "שילוב המחשבים בהוראה". האגף לתוכניות לימודים, משרד החינוך ירושלים.
פוסטמן, ניל. מתוך החינוך במבחן הזמן . עורך איתן פלד. 1997.
פסיג, ד. (1995). "תכניות לימוד בסביבות מדומות: מגמות ודרכים עתידיים". מחשבים בחינוך, גליון 32,ינואר 1995.
ריס, ר. וחן, ד. (1990). יישומי מחשב במערכות חינוך, עבר הווה עתיד. משרד המדע והטכנולוגיה העמותה לשיתוף פעולה מדעי.
שימרון, י. (1991). על אורטוגרפיה שטוחה ועמוקה (תגובה למאמר של רם פרוסט). פסיכולוגיה ב'(2), תשנ"א 186-188.

תגים:

קריאה · פונולוגיה · אורטוגרפיה · קשב · שיום · שיטה · אורקולית · תרגום · מולטימדיה · מחשב · אינטרנט · ערבית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבעייתיות של הבעה בכתב בעברית בבתי הספר הערביים והדרכים לשיפורה", סמינריון אודות "הבעייתיות של הבעה בכתב בעברית בבתי הספר הערביים והדרכים לשיפורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.