היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 41177
רקע תאורטי, מעמד הספרות המתורגמת, נורמות של תרגום, והשוואה של קווים לשוניים-סגנוניים ב-3 תרגומים.
8,206 מילים (כ-25 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 23115
מהותה ותולדותיה של המקאמה, השתרשות התרבות הערבית בקרב היהודים ודיון ביצירה ובתרגומה.
8,039 מילים (כ-24.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41296
2,720 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 10100
20 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 69985
בחינת מאפייני עבודה של מתרגמי כתוביות סדרות טלוויזיה אמריקאיות בצרפת.
7,332 מילים (כ-22.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 51007
סקירת פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים ב SSAP20, ניתוח הסיכונים הפיננסיים, הגנות והמלצה למשקיעים.
1,762 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61581
השוואה בין תרגומים של ברוידא, קלאר ואולסבנגר והתייחסות נפרדת לתרגום של מיכ"ל.
3,632 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66953
ניתוח היבט ניהול משאבי האנוש במחלקת התרגום בחברת החדשות של ערוץ 2, בדגש על השפעת יחסי העסקה אלה על עמדות המתרגמים כלפי עבודתם.
8,020 מילים (כ-24.5 עמ'), 21 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 50999
פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים לפי שיטת SSAP20, ניתוח סיכונים, ניתוח אסטרטגית הגנה והמלצה למשקיע.
1,418 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13