היישום אינו מחובר לאינטרנט

הלשון בכתובות הפניקיות (עפ"י כתובות יחמלכ ושפטבעל) תוך בחינתה מול הלשון העברית

עבודה מס' 050860

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הכתובות, תרגומן וניתוח לשוני שלהן.

5,451 מילים ,15 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
1. רקע היסטורי
1.1 כתובת יחמלכ
1.2 כתובת שפטבעל
2. הכתובות ותרגומן
2.1 כתובת יחמלכ
2.2 כתובת שפטבעל
3. ניתוח לשוני
3.1 ניתוח לשוני של כתובת יחמלכ
3.2 ניתוח לשוני של כתובת שפטבעל
4. סיכום
4.1 האורתוגרפיה הפניקית
4.2 קווים לאופייה של הלשון הגבלית ודמיונה ללשון העברית הארכאית
נספח: בדיקת שורש אר"כ במקרא
ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודה זו נבחנים הלשון והדקדוק של שתי כתובות פניקיות מבית ראשון, כתובת יחמלכ וכתובת שפטבעל (המאה העשרית-המאה התשיעית לפסה"נ), תוך בחינתה אל מול העברית באותן השנים. בעבודה זו אראה קווים לשוניים משותפים המעידים, מחד גיסא, על השפעה לא מבוטלת של לשון צפונית זו על העברית, ומאידך גיסא על מסורת ספרותית משותפת לאזור.
החפירות הארכיאולוגיות בגבל נערכו ברבע השני של המאה ה-20 ע"י משלחת צרפתית בהנהלתו של דיונאן . הללו העלו תעודות וכתבים רבי-ערך לחקר תולדות הכתב האלפביתי הפניקי-העברי. בין הכתובות נמצאו כתובת יחמלכ וכן כתובת שפטבעל.
---------------------------------------------------------------------------------
1. ההקדמה הקצרה לקוחה ממייזלר, הכתובות, לשוננו, ע"מ 167.

ביבליוגרפיה:
1. י' אבישור, כתובות פניקיות והמקרא II, א.רובינשטיין, ירושלים, תשל"ט.
2. מ' אזר, תחביר לשון המשנה, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים ,תשנ"ה.
3. ד"ר ח.א. גינזברג, כתבי אוגרית, מוסד ביאליק, ירושלים, תרצ"ו.
4. פרופ' א' הורביץ, מבחר כתובות עבריות, כנעניות וארמיות , האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"א.
5. ש' מאנדלקורן, קונקורדנציה לתנ"ך,שוקן,ת"א-ירושלים תשל"ו.
6. ב' מזר, "הפניקים בחופו המזרחי של הים-התיכון", ערים וגלילות בארץ ישראל מחקרים טופוגרפיים הסטוריים, מוסד ביאליק והחברה לחקירת א"י ועתיקותיה, ירושלים תשל"ו, ע"מ .263-244
7. ב' מייזלר, "הכתובות הפניקיות מגבל ושלשלת התפתחותו של הכתב האלפבית הפניקי-העברי", לשוננו י"ד, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, תש"ן, ע"מ 181- 166
8. נ' סלושץ, אוצר הכתובות הפניקיות , מוסד ביאליק ,ת"א, תש"ב.
9. ב"ע צרפתי, "הכתובות העבריות מימי הבית הראשון-סקירה והערות לשוניות", ס' היובל לד.קוטלר, מחקרים ביהדות, עם הספר,ת"א תשל"ח, .122-104

10. W.F. Albright, The Phoenician Inscription of the Tenth Century B.C from Byblus , Journal of the American Oriental Society(JAOS) 67, American Oriental .Society, New Haven, 1947, pp.153-160
11. F.M. Cross- D.N. Fredman, Early Hebrew Orthography, American Oriental Society, New Haven 1952
12,. J.C.L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscription,I-II Clarendon Press Oxford 1971-1975
13. Z. Harris, A Grammar of the Phoenician Language, American Oriental Society, New Haven 1936
14. P. Joun, S.J-T. Muraoka, A Grammar of Bibical Hebrew, Pontificio Instituto Biblico, Roma 1996
15. T.O. Lambdin, Definite Article, Near Eastern Studies in Honor of William Faxwell Albright, John Hopkins Press, Baltimore 1971

תגים:

עברית · שפות · בלשנות · ארכאיות · דקדוק · גבל · פניקיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הלשון בכתובות הפניקיות (עפ"י כתובות יחמלכ ושפטבעל) תוך בחינתה מול הלשון העברית", סמינריון אודות "הלשון בכתובות הפניקיות (עפ"י כתובות יחמלכ ושפטבעל) תוך בחינתה מול הלשון העברית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.