היישום אינו מחובר לאינטרנט

כתובות כנעניות בחרסי לכיש-חרס מס' 3

עבודה מס' 040972

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע, השקפות מחקריות לפענוח החרס, המחלוקות במחקר וניתוח פילולוגי של הכתובות.

4,785 מילים ,15 מקורות

תקציר העבודה:

בראשית שנת 1935 התגלו בתל א-דויר, בחפירות בהנהלתו של י.ל. סטארקיי האנגלי, שמונה עשר חרסים, ועליהם שרידי כתב עברי קדום. בשנת 1938 נמצאו במקום עוד מספר חרסים. רוב החרסים נמצאו בחדר שעל יד שער המבצר הקדום שהיה במקום, בין שתי שכבות של אדמה שרופה.
עובדה זו רמזה על כך שהחרסים שייכים לתקופה שבין שני הקרבות, שגרמו לגלות יהויכין, ובין הקרבות שהביאו לחורבן הבית הראשון בימי מלכות צדקיהו.
הנחה זו נתאשרה עם פענוח המכתבים, אולם קביעת זמנם המדויק אינה אפשרית.

בעבודה זו יש בכוונתי לבחון את הפרשנויות השונות שנתנו החוקרים לחרס מס. 3 מלכיש, כדוגמא לעבודה הפילולוגית של פענוח כתבי יד מקוריים. בחינת הפרשנויות כרוכה הן בזיהוי הכתיב שעל גבי החרס, הן בהתאמת הווקליזציה לצורה שאותרה והן בפענוח המבנים התחביריים שבטקסט. כמו כן, כל החוקרים מייחסים את הפענוח של הצורות להקשרן בטקסט הקיים ולהקשרן לטקסטים אחרים מאותו קורפוס לשוני (חרסים אחרים שנמצאו בלכיש), ומנסים בכך להגיע לקריאה הסבירה ביותר.
לפענוח תעודות מסוג זה חשיבות היסטורית רבה. אולם ניתוחם של טקסטים אלה מסייע בידנו בעיקר באיתור מהלכה של העברית בתקופותיה השונות, ההשפעות שהושפעה מלשונות קרובות וההבדלים שניכרו בה בין כתבי קודש לכתבי חול, מסמכים ותעודות.
בעבודה זו אתבסס על מספר חוקרים, שעבודתם בתחום תרמה רבות להבנתו של טקסט זה וטקסטים רבים אחרים. אציג כאן בעיקר את עמדותיהם המחקריות של נפתלי הרץ טורטשינר (טור סיני), של משה דוד קאסוטו, של אולברייט ושל קרוס. אולם במהלך העבודה ישזרו גם דעות מחקריות אחרות, כגון אלו של גינזברג, אחיטוב ודה-וו (ראה בבליוגרפיה ומראי המקום במהלך העבודה).
אנסה לעמוד על ההבדלים בין הפרשנויות, הן מבחינת פענוח הכתב והן מבחינת פענוח הצורה המורפולוגית, על הווקליזציה שלה ועל גזירותיה. בעבודה זו ינותחו באופן מעמיק רק הצורות השוניות במחלוקת מחקרית כלשהי, אולם תוצג גם עמדתו הכללית של כל חוקר לגבי תוכן הטקסט כולו.

מקורות:

גינזברג, ה.א., תרצ"ו, "על תעודות לכיש", ידיעות, ג', ע' 77-86.
טורטשינר, נ.ה., ת"ש (הדפסה חדשה 1987), תעודות לכיש, ירושלים.
טורטשינר, נ.ה., תרצ"ו, "לענין לכיש", ידיעות, ג', ע' 92-90.
יבין, ש., תרצ"ו, "עוד על תעודות לכיש", ידיעות, ג', ע' 86.
יבין, ש., תרצ"ח, "מצעם ההסטורי של מכתבי לכיש", ידיעות, ו', ע' 7-1.
ידין, י., "תעודות לכיש - מכתבים מקוריים או העתקים וטיוטות", ארץ ישראל, יח', ע' 140-130.
ילון, ח., תרצ"ו, "למכתבי לכיש", ידיעות, ג', ע' 90-87.
סלושץ, נ.ב., תש"ב, אוצר הכתובות הפיניקיות, דביר, ת"א.
קאסוטו, מ.ד., תשל"ט, "חרסי לכיש", בתוך קאסוטו, מ.ד., תשל"ט, מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון: ספרות מקראית וספרות כנענית, ירושלים.
קוטשר, י., תשי"ט, הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח, מאגנס, ירושלים.
Allbright, W.F., 1941, "The Lachish Letters after five years", BASOR, 82 (1941).
Cross, F.M., 1985, A Literate Soldier - Lachish letter III, Iwry Festschift.
Cross, F.M., Orthography, p. 45-58.
Ganor, N.R., 1967, The Lachish Letters, PEQ, 99 (1967), p. 74-77.
Gibson, Inscriptions, p. 32-36, 38-41.

תגים:

הושעיה · פילולוגיה · ארכיאולוגיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כתובות כנעניות בחרסי לכיש-חרס מס' 3", סמינריון אודות "כתובות כנעניות בחרסי לכיש-חרס מס' 3" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.