היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפלית האישה בצה"ל על בסיס מין

עבודה מס' 050530

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ההתפתחות והשינויים שחלו בשילוב נשים בתפקידים שונים בצה"ל על רקע מושגי השוויון וההפליה.

3,372 מילים ,18 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. ביטויים לחוסר השוויון בין גברים לנשים בצה"ל
ב.1 תפיסות\טענות כנגד שילוב הנשים בקריירה הצבאית ובתפקידי הלוחמה השונים
ב.2 חוסר השוויון בעת הפרישה מצה"ל ובחיים האזרחיים -
ב.3 הפער שבין ההתפתחות בהשקפת עולמה של החברה הישראלית לבין מדיניות כוח האדם בצה"ל-
ג. עקרון השוויון
ג.1 מעמד השוויון
ג.2 העדפה מתקנת
ג.3 הפליה אסורה מול הפליה מותרת ובחינת המושג "שונות רלוונטית"
ד. ההתפתחות והשינויים בתפיסה הצה"לית כיום
ה. סוף דבר
ביבליוגרפיה

א. מבוא
"צה"ל הוא צבא לוחם. מטרת המלחמה היא לנצח ולהגן, וכוח האדם מתוכנן בהתאם למשימות.
שוויון הזדמנויות הוא רק סעיף אחד במערך התכנוני. מתן הזדמנויות - כן, אך בכפוף לצורכי הצבא".1
ישראל הינה המדינה היחידה בעולם שבה חובת השירות בצבא חלה גם על הנשים, ולמרות התיימרותה לערוך שוויון בגיוס, בפועל, עד לפני כעשור, נשים שובצו על בסיס שיקולי עלות ותועלת.
צבא ההגנה לישראל של האלף הקודם אימץ למעשה את ההשקפה החברתית חסרת הנאורות המבחינה בין גברים לנשים ומייחסת ל"מין החלש" יכולת פחותה. כך, נמנע הצבא מלנצל את הפוטנציאל והמוטיבציה הטמונים באחוז ניכר מאוכלוסיית המועמדים לשירות הביטחון, הלא הן הנשים.
חוק שירות בטחון2 מסדיר את חובת השירות בצה"ל. ההבדלים המרכזיים בין גברים לנשים המונצחים בחוק הם כדילקמן: זמן שירות הסדיר - גברים חייבים ב 36 - חודשי שירות3 בעוד שנשים חייבות בתקופת שירות של 24 חודשים בלבד. חובת השירות במילואים - גברים חייבים בשירות מילואים עד גיל 4 54 והנשים רק עד גיל 38. כמו כן, אחוז הנשים יוצאות הצבא המשרת שירות מילואים הינו אפסי, שכן תפקידים בודדים דורשים שירות מילואים מנשים. פטור משירות ביטחון - בנוסף לעילות הפטור העומדות גם לגברים, זכאיות נשים נשואות לפטור משירות סדיר ונשים הרות או אימהות פטורות הן משירות סדיר והן משירות מילואים. פטור מטעמי דת או מצפון - פטור מטעמי דת ניתן לבחורי ישיבה בלבד ואילו הפטור המקביל לנשים קל יותר להשגה. כמו כן, פטור מטעמי מצפון לא מוכר כלל בחוק לגבי גברים.
אין בחוק הוראה הפוגעת ישירות בשוויון בין חיילים לחיילות לעניין מהות התפקידים שניתן לשבצם בהם. החוק איננו קובע מאומה בדבר ייחוד תפקידים מסויימים לנשים, או לפסילתן לתפקידים אחרים. 5
בעבודה קצרה זו אנסה לבחון את ההתפתחות והשינויים שחלו בתפיסה הישראלית-הצה"לית בכל הנוגע לשילובן של הנשים בתפקידי הלוחמה "הגבריים" וזאת על רקע מושג השוויון וההבחנה שבין הפליה מותרת ושונות רלוונטית לבין הפליה אסורה. כל זאת מנקודת מבטה של אישה, חיילת לשעבר ביחידת דובר צה"ל, בתפקיד יד ימינה של קצינה בעלת סמכויות רבות בדרגת אל"מ ומתוך הכרות אישית עם אחת משתי נווטות הקרב בחיל האויר הישראלי וקרבה משפחתית וחברית לחיילות שלא בחלו בקורסי חי"ר, פיקוד ולימוד הלחימה לחיילי השדה מה"מין החזק".
------------------------------------------------------------------------------
1. דברי תא"ל חדוה אלמוג בהיותה קצינת ח"ן ראשית, הארץ 7.3.1991 מתוך: איריס ג'רבי, "ביטול שירות החובה לנשים בצה"ל, נגה 32 (תשנ"ז) 31
2. חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, ס"ח 1170, עמ' 107.
3.חוק שירות ביטחון (תיקון), התשנ"ה1995-, ס"ח 1451, עמ' 440.
4. אולם, עפ"י חוק שירות ביטחון (תיקון), התשנ"ח1998-, ס"ח 1653, עמ' 126; גבר שמלאו לו 48 שנים ושרת כעשרים שנים לפחות ביחידה קרבית פטור ממילואים.
5. כדברי השופט מצא בפיסקה 14 בבג"צ 4541/94 מילר נגד שר הביטחון, פ"ד מט (94 (4. להלן: פס"ד מילר. כמו כן רשימת תפקידי האישה האפשריים בוטלה - רשימה שלא כללה תפקידי מקצועות לחימה ונכללה בתקנות שירות בטחון (תפקידי אשה בשירות סדיר) תשי"ב. 1952-
6. יחידה האמונה על תדמיתו הטוב של צה"ל.

מקורות:

יוסי נחושתן, "אפליית גברים בצה"ל (בעקבות בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון)", המשפט ד (תשנ"ט)
איריס ג'רבי, "ביטול שירות החובה לנשים בצה"ל, נגה 32 (תשנ"ז)
טל אמיר, "ברונית האוויר ומלכת השמים השחורה", נעמ"ת 170 (תשנ"ה)
צבי אלוש, "הגברות הראשונות של בה"ד 1", ידיעות אחרונות (24/2/00)
הלל סומר, "הזכויות הבלתי-מנויות - על היקפה של המהפכה החוקתית", משפטים כח (תשנ"ו)
יצחק זמיר ומשה סובל, השוויון בפני החוק, משפט וממשל ה (חוברת 1, תש"ס)
עמיר רפפורט, "מחקר:לבנות אין כושר וכוח שמתאימים ליחידות קרביות", מעריב (4/11/99)
יהודית קנולר, "מנוחת הלוחמת", נעמ"ת 170 (תשנ"ה)
שולמית אלמוג, "על נשים, צבא ושיוויון", משפט וממשל ג (תשנ"ו)
רות בן-ישראל, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (כרך א', האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ח)
דניאל פרידמן, "שירות נשים במקצועות לחימה ושיוויון בחלוקת הנטל בעקבות בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון", המשפט ד (תשנ"ט)
אריה בנדר, "39% מהמתגייסות לצה"ל רוצות להיות חיילות קרביות", מעריב (4/11/99)
Robin Rogers ," A Proposal for Combatting Sexual Discrimination in the Military", California Law Review Part 1 (1990)
Kate Muir , Arms and the Woman (Sinclair-Stevenson,London 1992)2-10

תגים:

הזדמנויות · שויון · שיויון · שיוויון · פמיניזם · אשה · צבא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפלית האישה בצה"ל על בסיס מין", סמינריון אודות "אפלית האישה בצה"ל על בסיס מין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.