היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליה על בסיס מין בשוק העבודה בישראל

עבודה מס' 050746

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו בוחנת שלושה אספקטים - חקיקה, איוש משרות בכירות ופערי שכר. (עד סוף שנות ה-90 - 1999)

14,145 מילים ,42 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

במהלך המאה העשרים נפתח שוק העבודה לנשים וגברים כאחד. יותר ויותר מתמסדת בחברה התופעה של יציאת נשים לשוק העבודה, גוברת ההסתמכות על הכנסת הנשים כחלק מתקציב המשפחה, מסתמנת מגמת רציפות בעבודת נשים מחוץ לבית במרוצת חייהן וחל שינוי במשאבים שנשים משקיעות לרכישת השכלה או מקצוע- נכונות זו להשתלבות מלאה של נשים בשוק העבודה כיצד היא משפיעה על מעמדן של הנשים בשוק העבודה בישראל?
מסתבר שפערי השכר שהוזכרו בתנ"ך קיימים עד היום - תחילת שנות האלפיים. קיומם של פערי שכר הייתה עובדה קיימת כבר בראשית שנות המדינה . כך למשל בשנת 1954 בתעשיית הקרטונאז' עמד הפער בשכר היסודי היומי בין פועלת לפועל על %18, בתעשיית השוקולד על %30, בתעשיית הסיגריות על %20 וישנן עוד דוגמאות למכביר (רות בן ישראל, 1996).כל זאת למרות שמדינת ישראל נוצרה על בסיס של שוויון מכל סוג שהוא, וכמובן שוויון בין המינים. במהלך השנים חוקקה הכנסת חוקים רבים שעיגנו את שוויון הזכויות בין המינים בכלל ובשוק העבודה בפרט אך האם קיים שוויון בשוק העבודה בארץ? הנתונים הסטטיסטים מראים ששוויון לא היה קיים מאז קום המדינה וגם היום, מעל חמישים שנים אחרי, המצב עדיין עגום למדי. פערי השכר בין המינים היו קיימים ועדין קיימים.
בעבודה אנסה לבחון את ההיבטים השונים הקשורים לאי השוויון בין המינים כפי שבאים לידי ביטוי בשוק העבודה במדינת ישראל לאורך השנים האחרונות.
מטרות העבודה הם לבדוק:
-האם בעקבות חוקים חדשים שנחקקו לאורך השנים על מנת להביא לשוויון בין המינים בשוק העבודה חל צמצום בפערי השכר בין המינים.
-האם קיים שוויון בין המינים באיוש משרות בכירות ומשרות ניהול במשק הישראלי.
- האם קיימים פערי שכר במגזר הציבורי שעובד עפ"י חוקי עבודה ברורים ונוקשים ואמור לחקוק על דגלו את נושא השוויון יותר מכל מגזר אחר המשק.
קיום הבדלים בין גברים לנשים מעורר בדרך כלל טענה על אפליה וטענת נגד על הבדלים בכישורים בין נשים לגברים . בעבודה אנסה לבחון אם פערי השכר מקורם בהבדלי הון אנושי או באפליה.
ואנסה לתת תמונה על המבנה של שוק העבודה בארץ תוך התמקדות ב"יחסי הכוחות" בין המינים.
השערות המחקר שלי הן:
H1 .1 : אפליה על בסיס מין הייתה ועדיין קיימת . נשים הרוויחו ועדיין מרוויחות פחות מגברים.
H2 .2 :לא קיים הבדל ברמת ההשכלה בין המינים.
H3 .3 :נשים מופלות לרעה בקבלה למשרות בכירות ובקידום.
H4 .4: נשים מתרכזות במשלחי יד בהם השכר נמוך וגברים מתרכזים במשלחי יד בהם השכר גבוה.
H5 .5 : לא קיימים פערי שכר בשירות הממשלתי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. ציון דרך בהתפתחות החוק לשוויון בין המינים בשוק העבודה בישראל
3. ייצוג נשים בעמדות ניהול ועמדות מפתח בשוק העבודה ובפוליטיקה הישראלית
4. תיאוריות וסיבות להבדלי שכר בין המינים
5. סקירת מחקרים שנעשו לאורך השנים בנושא פערי השכר בין המינים בשוק העבודה בישראל
6. נשים בעולם העבודה בישראל - הצגת נתונים ועיבודים סטטיסטים לאורך השנים
7. סיכום ומסקנות.
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

אלוני שולמית, שוויון לכאורה בעבודה ובשכר, 1976
אלכסנדר אסתר, דמותה של אפליה - נשים בעבודה , נשים הכוח העולה , עורך :ענת מאור, הוצ' ספריית הפועלים , 1997.
אריאל מירה , עובד עובדת עובדים עובדות, על נטיות המינים בשוק העבודה , נגה כתב עת פמיניסטי, חורף 89 ע"מ 10-12.
אריאל מירה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ראיון עם פרנסיס רדאי, נגה כתב עת פמיניסטי, חורף 89 ע"מ 10-12.
אריאל מירה, מערכת כוח אדם בעריית תל אביב יפו , נגה כתב עת פמיניסטי,1991.
בלוה אסתר, "עדיף להיות צעירה ואם אפשר גם גבר", ירחון נעמת, גיליון 62, 1994.
בן יוסף תמר , הבדלי שכר בין גברים ונשים בישראל 1971 , רבעון לכלכלה 95, 1977, ע"מ 372-389.
בן ישראל רות, שכר שווה אשליה או מציאות? , נשים הכוח העולה , עורך: ענת מאור, הוצ' ספריית הפועלים , 1997.
ברנשטיין דבורה, בתעשייה הזעירה - שכר נמוך יותר לפועלת , אישה בארץ ישראל,1987.
ברק איילת, נייר רקע לדיוק בנושא מנויים בשירות המדינה , הועדה לקידום מעמד האישה , המכון הישראלי לדמוקרטיה , 13.11.99.
גבאי יורם , משרות חלקיות בעוכרי הנשים , מתוך: "מנהלים" 49, מרס 1992 ע"מ 16-18.
הברפלד יצחק , אפליית נשים בישראל בתחום השכר: מסגרת מושגית שיטות מחקר, ממצאים ומגמות, בתוך :ג.גלוברזון א.גלין ואחרים, "משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל" , ת"א רמות, 1990 .
הרצוג חנה, עיוורון מינים ?- נשים בחברה ובעבודה , בתוך :מרגלית אלקנה(עורך) :ישראל אל שנות ה- 2000 - יוזמה לצדק חברתי, גבעת חביבה, 1996, ע"מ 67-84 .
יזרעאלי דפנה , נשים בעולם העבודה , נשים במלכוד על מצב האישה בישראל, הוצ' הקיבוץ המאוחד,1982.
יזרעאלי דפנה, המגדור העולם העבודה , מין מגדר ופוליטיקה, עורך גיורא רוזן ע"מ 167-215, הקו האדום ,הוצ' הקיבוץ המאוחד, 1999.
ענת מאור, הצלחת הנשים ראויה וכדאית לכולנו, נשים הכוח העולה , עורך :ענת מאור, הוצ' ספריית הפועלים , 1997.
סבירסקי ברברה , כסף הוא שם המשחק , נשים במדינת הרווחה הישראלית, נגה כתב עת פמיניסטי אביב 99.
סבירסקי שלמה , יחזקאל ירון ,ייצוג נשים בבית המחוקקים ובממשלה בישראל ובעולם, מרכז אדווה , 1999.
סבירסקי שלמה , יחזקאל ירון , מקום מגורים ורמת שכר בישראל 1995 , שכר ממוצע לפי ישוב ולפי מין, מאי 1998.
סמיונוב משה , מגמות באי שיוויון כלכלי ופערי שכר בין המינים בישראל , 1990 , מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה.
עופר תהילה, "שיוויון הזדמנויות מתחיל בגן", ירחון נעמת, גיליון 62, 1994.
עפרוני לינדה , קידום שכר בשירות הממשלתי בישראל - האם נשים מופלות לרעה" , המכון למחקר עבודה ורווחה, 1980.
עפרוני לינדה , קידום ושכר של גברים ונשים בסוכנות היהודית , מחקר השוואתי , אוקטובר 1990.
עפרוני לינדה, בישראל גברים מרוויחים פי 1.9 מנשים, נגה כתב עת פמיניסטי, 32,סתיו 1997, עמ' 36 - 37.
עפרוני לינדה, תמורות במערכת השכר בישראל, נשים הכוח העולה , עורך: ענת מאור, הוצ' ספריית הפועלים , 1997.
עצמון אבינועם , דע את החוק - זכויות האישה בחוקי מדינת ישראל ,דפוס הממשלה ירושלים , 1980.
עשת גדעון, "פועלות כל העולם - התעודדו", ידיעות אחרונות, שבעה ימים, 18.7.97.
פלג ענת, נשים בעולם העבודה, לקט נתונים סטטיסטים, נשים הכוח העולה , עורך :ענת מאור, הוצ' ספריית הפועלים , 1997 ,עמ' 286 - 309.
פיגל ביזאוי סילביה, משפחות בישראל "בין משפחתיות לפוסט מודרניות",מין מיגדור ופוליטיקה, הוצ' הקו האדום ,1999.
קידר ניסים , הבדלי שכר בין גברים ונשים בשוק העבודה הישראלי מתודולוגיות וממצאים, המסלול האקדמי של המכללה למנהל , ת"א , יחידת המחקר, מאי 1998,
מסמך- יותר נשים בעוני- שוויון רק על הנייר ,נעמת עושה חשבון , ,ירחון נעמת והאגף למעמד האישה בנעמת, 1991, עמ' 8 - 13.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נשים בראי הסטטיסטיקה, 1976 - 1996, מרס 1998.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי כוח אדם והכנסות,1980 - 1999.
המוסד לביטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון, ממוצעי שכר והכנסה והתפלגותם לפי משתנים כלכליים שונים, 1993 - 1994, סקר מס' 142,ירושלים פברואר 1997.
משרד האוצר ,נציבות שירות המדינה, נתוני שכר נשים וגברים בשירות המדינה, אוקטובר 1999.
אנוש הגר , שכר שווה ? הצחקתן אותן , ידיעות אחרונות , 24 שעות, 15.2.00.
הרצוג אסתר, למרות בייגה, מעריב 13.3.96.
זומר נווית, ב51% מחברות ההיי-טק אין מנהלת אישה, ידיעות אחרונות,29.1.98.
טל רונן, התלושים חשפו: נשים מרוויחות פחות מגברים, ידיעות אחרונות, 2.2.200.
מאירי ברוך ,הנשים בארץ לומדות יותר -אבל מרוויחות פחות , ידיעות אחרונות 21.2.00.
שטינברג ראובן, 45% מהחברות התעשייתיות בישראל לא מעסיקות נשים בתפקידי ניהול, הארץ,3.3.98.

תגים:

שכר · שוויון · שיוויון · נשים · אישה · תעסוקה · השכלה · הפליה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליה על בסיס מין בשוק העבודה בישראל", סמינריון אודות "אפליה על בסיס מין בשוק העבודה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.