היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגישור ככלי לפתרון קונפליקטים בכתה

עבודה מס' 062564

מחיר: 470.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: פעילות הגומלין בכיתה, קונפליקטים ותהליך הגישור כדרך לפתרונם.

10,250 מילים ,48 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

הגישור החל בישראל בעשור האחרון במסגרת הליך קדם- משפטי המוצע לצדדים המסוכסכים על מנת להגיע לפתרון הבעיה שלא במסגרת בית המשפט. התהליך במהותו הנו חופשי וכפוף פחות לכללים פורמליים, מתאים במיוחד למקרים של יחסים נמשכים בין הצדדים ומבוסס על שיתוף פעולה רצוני של הצדדים, תוך שימת הדגש על פתרונות יצירתיים ושמירה על יחסים טובים של הצדדים גם לעתיד (הליך שכל הצדדים מרוויחים ממנו!).

העבודה נכתבה בעקבות תופעת האלימות הנפוצה בבתי הספר, והנחת המוצא היא כי הגישור הוא כלי היכול לתת מענה לתופעה זו.
העבודה מתארת את פעילות הגומלין בכתה, מתארת את מצבם של המורים, התלמידים והיחסים המורכבים שביניהם. פרק שלם מוקדש לנושא הקונפליקט וניתוחו מכמה אספקטים.
הפתרון המוצע - הליך הגישור - מוצג ע"י הגישה הועמדת בבסיסו, מרכיביו, התיאוריות העומדות בבסיסו, שלביו, תפקיד המגשר, וכיצד ניתן ליישם את הגישור במסגרת הכיתה, וכן סקירה של תכניות גישור הקיימות בארץ ובעולם.
העבודה עוסקת במערכת היחסים בין התלמידים למורים ובין התלמידים לבין עצמם, על נושא שעניינו הקונפליקטים בכתה, והן בנושא הגישור במערכת החינוך.

ראשי פרקים:
הקדמה
פרק 1 -פעילות הגומלין בכתה
1.1 מבוא
1.2 אקלים הכיתה וחשיבותו
1.3 הכיתה כקבוצה חברתית
1.4 התלמידים
1.5 המורים
1.6 בין המורים לתלמידים
1.7 בין התלמידים לבין עצמם
פרק 2 - קונפליקטים
2.1 מבוא
2.2 התפתחות הגישה לטיפול בקונפליקטים
2.3 הגדרות למושג קונפליקט
2.4 סיבות להיווצרות קונפליקט
2.5 מרחב הקיום של הקונפליקט
2.6 מימדי הקונפליקט
2.7 סוגים של מצבי קונפליקט
2.8 סגנונות התנהגות במצבי קונפליקט
2.9 שיטות לפתרון קונפליקטים
2.10 התאמת שיטות הטיפול לסוגי הקונפליקט
2.11 קונפליקטים בכיתה ודרכים להתמודדות אתם
2.12 תוצאותיו של קונפליקט שאינו מטופל
2.13 אלימות
פרק 3 - גישור
3.1 מבוא
3.2 הגישה העומדת בבסיס הגישור
3.3 מרכיבי הליך הגישור- תיאוריות שבעת היסודות
3.4 השלבים בהליך הגישור
3.5 תפקיד המגשר
3.6 בית הספר והכיתה כמסגרת מתאימה להליכי הגישור
3.7 תכניות גישור קיימות למניעת אלימות
פרק 4 - סיכום ומסקנות
חוות דעת אישית
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבן שושן, א., המלון החדש, הוצאת קריית ספר בע"מ, ירושלים 1979
אלרואי י., יישוב סכסוכים- אפשר גם אחרת, המשפט 1 ,40-51
ברגר ט. וטייכר א., מתאימים את מבנה בית הספר לשנות ה- 2000 , סטטוס, מאי 1995 עמ' 42-44
בר גל ד., אחרית דבר: קורט לוין- היבטים על משנתו הפסיכולוגית והחברתית, בתוך: בר-טל, ד., בין דיבורים על שלום ובין עשיית שלום, כל אדם; עיתון המדרשה לדמוקרטיה ושלום, 15, 1994, 11
ברטל,י., ברטל, ד., פעילות גומלין בכיתה: ניתוח פסיכולוגי- חברתי, פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך עמ' 117-127 ת"א, אוצר המורה 1985
בר.ח. ברגל.ד., להיות עם הקונפליקט, 1994 פרקב' עמ' 21-37
ג'אנדט. פ., כיצד להצליח בניהול משא ומתן- מעימות להסכם בהוצאת בר אור לאור בע"מ תל-אביב, 1989 .
גיבור ח. וגרניאק מ., אלימות מהי וכיצד נבנתה תוכנית להתמודד עם התופעה, מניתוק לשילוב, 7 ינואר 1996 , משרד החינוך והתרבות והספורט.
גל אור י. ,"אקלים כתה" בתוך: צדקיהו שלמה, אקלים כתה מהות ומעשה, משרד החינוך והתרבות מכללת בית ברל ירושלים 1988 קובץ מאמרים עמ' 19-38
דה בונו א. ,אני צודק-אתה טועה. משרד החינוך והתרבות מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. ירושלים 1994 .
הורוביץ ת. ,אלימות כתופעה אנטי חברתית תיאוריה ומעשה, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים, 2000 .
וייל. מ. ,חינוך והוראה- אסופת מאמרים. ספריית פועלים בע"מ תל-אביב 1990 .
ינוב. ב. פרופ', שלום חבר, גישות חברתיות ליישוב סכסוכים הוצאת קרנרמן, 1996 ישראל
כהנא י., כיצד עזר קורצ'ק לילדים לפתור קונפליקטים- עיונים במורשתו של יאנוש קורצ'ק פפירוס 1996 ,6 עמ' 190-195
כהן-אלמגור,ר., צורות ואפיונים של עקרון הסובלנות, מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, 36, 1993, 107-122 .
לוין. ג. המאבק נגד אלימות, כשלונה של התרבות,מאי 1999
לויתן א., מלמד ע. פרוכטר מ. ,לגעת באמת- גישור פתרון קונפליקטים בדרך אחרת, בהוצאת "אח" בע"מ ישראל תש"ס 1999 .
לסט א. וזילברמן ס., סוגיות בפסיכולוגיה של בית הספר- שיקולים ויישומים, פסיכולוגיה ז(1) תשנ"ט 1998 אגנס ירושלים 136-140
נדלר א. פרופ', יישוב קונפליקטים ומאמרים בתורת השדה מאת קורט לוין, חברה ורווחה ,יג' (1) הוצאת כתר ירושלים 1992 עמ' 92-94
סינה דה סבילה,ה., דרכים חלופיות ליישוב קונפליקטים כאמצעי למיתון האלימות במערכת החינוך, הייעוץ החינוכי,ז, 1998 ,211-227
פורמן מ., ילדות כמרקחה-אלימות וצייתנות בגיל הרך, הקיבןץ המאוחד, 1994 עמ' 188
פיר.ר, ויליאם ו. , סיכום חיובי לשאת ולתת על הסכם מבלי לוותר, ת"א כיוונים 1983
פישר א., הסכם חיובי- לשאת ולתת מבלי לוותר", 1981
פסיג.ד, טקסונומיה של מיומנויות וכישורים קוגניטיביים עתידיים, אוניברסיטת בר אילן בית הספר לחינוך, 1996 .
פרידמן י., התנהגות תלמידים השוחקת את המורה (בבית- הספר היסודי), מכון הנרייטה סאלד ,1992
פרידמן,י., לוטן,א., לחץ ושחיקה בהוראה- גורמים ודרכי מניעה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד 1993
צדקיהו.ש., אקלים כיתה: מהות ומעשה. משרד החינוך והתרבות , מכללת בית ברל- המכון לחינוך לדמוקרטיה, ירושלים 1988 .
צ'צרמן,א.,אלתרמן,ר., וורנסקי,א., קונפליקטים בתכנון שטחים ציבוריים ודרכים למיתונם, חיפה הטכניון 1996.
קובובי, ד., בין מורה לתלמיד: המורה הטוב בעיני תלמידו, ת"א, ספריית פועלים 1977
קורט ל., יישוב קונפליקטים ,כתר ירושלים 1989 עמ' 246-262
קינן ע., חדר המורים- התרבות המקצועית של המורים, אוניברסיטת בן גוריון,1996
קנת ר., הנגבי ר. ואח', סקרי שהביעות רצון עכשיו גם בבתי הספר, סטטוס, ספטמבר 1999 עמ' 40-43 .
קרמר ליה- חיון, שיקולי דעת בהוראה- םרקי עיון ומעש למורים וללומדי הוראה, צ'ריקובר 1990
קורץ ר., ג'ונס ג., "משמעותו של הקונפליקט האנושי", בתוך: פזי ישראל תקשורת ואקלים חברתי בכתה אוניברסיטת חיפה 1997 עמ' 58-63
רונן,ת., שליטה עצמית ותושיה נלמדת, פרסומי מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל,פפירוס תשנ"ב עמ' 33-38
שחף א., תיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית, מניתוק לשילוב, 5 יולי 1993 , משרד החינוך והתרבות והספורט.
שרמר ע. , "החינוך לדמוקרטיה, תכנית הלימודים ואקלים הכתה" בתוך: צדקיהו ש. , אקלים כתה מהות ומעשה , משרד החינוך והתרבות מכללת בית ברל ירושלים 1988 קובץ מאמרים עמ' 61-69
שרן ש., הרץ-לזרוביץ ר. שיתוף פעולה ותקשורת בבתי הספר, הוצאת שוקן 1978 ירושלים פרק 5 עמ' 153-156
Bany,M. A. Johnson, L. V., Classroom Group Behavior, The Nature of Groups, Chapter 3 ,29-48, London Macmillan, 1970
Blackledge, D. Hunt, B., Sociolgical Interpretation of Education,London:Croom Helm, 1985
Chetkow-Yanoov, B.,Korazim,Y.,Conflict Resolution By Workers in Israel, Association of Social Worker,1994, 8-29
Crozier,B., A Theory of Conflict, , London:Hamish Hamilton 1974
Fisher,R., Ury,W., Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, Boston: Houghton Mifflin, 1981
Godschlk, D. R., Negotiating Intergovernmental Development Policy Conflicts. Practice-Bassed Guidelines, APA Journal, 1992 Summer,368-378
Green,N.S., The Giraffe Classroom. Clevelent Heights: Center for Noviolent Communication.1990
Kilman, R., Thomas, K., Inerpersonal Conflict-Handling Behavior and Reflection of Jungian Personality Dimensions, Psycholgical Reports, 37, 1975, 971-980
Renner. C.E, Multicultural (peace-education) methodolgies in second language acquisition. Peace, Environment, and Education, 1994,3 (17),3-21
Wilkinson, L.C., Communicating in The Classroom, N.Y Academic Press, 1982

תגים:

פעילות · גומלין · בכיתה · אלימות · אקלים · גישור · הכיתה · התנהגות · מורים · פסיכולוגיה · קונפליקטים · תלמידים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגישור ככלי לפתרון קונפליקטים בכתה", סמינריון אודות "הגישור ככלי לפתרון קונפליקטים בכתה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.