היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 62064
דיון תיאורטי בנוושא וטיפול אישי (במסגרת מחקר פעולה) בתלמיד בעייתי בעל רקע אקלים משפחתי שלילי.
13,537 מילים (כ-41.5 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63593
השינוי שחל בהתנהגות ההצבעתית ממערכת בחירות 1999 למערכת בחירות 2003 כתוצאה מאירועי אינתיפאדת 2000.
5,781 מילים (כ-18 עמ'), 7 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 66223
האם סגנונות ההוראה השונים יכולים לעזור בשיפור אקלים הכיתה ובחינוך לערכים.
11,668 מילים (כ-36 עמ'), 31 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60910
סקירה תיאורטית בנושא התקשורת הבינאישית ודיון בשאלה האם ניתן לעשות לשיפור דפוסי התקשורת.
3,875 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68482
האם קיים קשר בין ההישגים במתמטיקה לבין משתני הרקע של התלמיד, חוללות עצמית במתמטיקה ואקלים בכיתה ביחס לבנים ובנות.
10,932 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69375
סקירה של עשרה מחקרים בנושא.
10,429 מילים (כ-32 עמ'), 24 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 63906
כיצד שינויים באקלים בעקבות הפרעות הביאו לשתי דרכי פעולה סותרות: דרך הביניים של וצימן ודרכו של ז'בוטינסקי.
9,710 מילים (כ-30 עמ'), 12 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64091
השוואה קצרה וכללית בין שתי האמנות.
1,428 מילים (כ-4.5 עמ'), 8 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 64383
כיצד תקשורת בלתי מילולית ושפת הגוף מסייעים לשיפור האקלים בכיתה.
7,629 מילים (כ-23.5 עמ'), 52 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29