היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומת אקלים כיתה להישגי התלמידים

עבודה מס' 064286

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: במחקר זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.

2,337 מילים ,3 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

רוב שנות התפתחותו של הילד עוברות עליו במסגרת ביה"ס והכתה. ביה"ס מעצם הגדרתו הינו מקום להקניית ידע וכלים חינוכיים לתלמיד, אך בפועל בית הספר מהווה בין השאר גם מסגרת חינוכית וחברתית שהיא חלק בלתי נפרד מהתחום הלימודי.
במסגרת החברתית בבית הספר ניתקל התלמיד באווירה השוררת בבית הספר ובכיתה, בחברים ו/או אויבים היושבים עמו לספסל הלימודים ובמורים ואנשי צוות המשדרים מסרים חברתיים כל הזמן.
שלושת גורמים אלו: האווירה, החברים והצוות מלווים את התלמיד לאורך כל שעותיו בבית הספר והם אחד מגורמי עיצוב האישיות של התלמיד.
בעבודתנו זו ניסינו לאתר את הגורמים המרכיבים "אוירה חברתית", או כפי שכיננו זאת: "אקלים כיתה". בנוסף ניסינו לבחון האם ישנו קשר בין "אקלים הכתה", המהווה נדבך חשוב במסגרת החברתית, לבין הישגי התלמיד בלימודיו.
העיסוק בנושא זה פתח בפנינו אפיקי חשיבה חדשים. כיצד עלינו, המורים, לפעול כדי ליצור אוירה חברתית חיובית בכיתה והאם עלינו להקדיש חלק לא מבוטל מהשיעורים כדי ליצור אוירה זו.
במחקרינו זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
המחקר נערך בבית ספר יסודי, ממלכתי דתי, על 20 תלמידים בכיתה ג' - הכיתה מעורבת בנים ובנות, 7 בנות ו 13 בנים.
השתמשנו בשאלון "הכיתה שלי" הבודק את אקלים הכיתה, וכן נלקחו ממוצעי ציונים שנתי במקצועות: תורה, הבנת הנקרא וחשבון.
במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין אקלים כיתה חיובי לבין הישגיו של התלמיד. וכן לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המינים.

תוכן העניינים
תקציר
מבוא
מבוא למחקר שדה
שיטות
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - השאלון

קטע מהעבודה:

גישה הרואה את המורה כמקור ההשפעה המרכזי בכיתה והוא הקובע את יחסי הגומלין בכיתה ואת האווירה בה. גישה המתמקדת בתפיסת המתרחש בכיתה על ידי התלמידים והמורה. אקלים כיתה נמדד כיום על ידי התפיסה הסובייקטיבית של התלמידים. זאת מכיוון שהרגשתם של התלמידים ותפיסתם את הסובב אותם הם המשפיעים על התנהגותם ועל מערכת היחסים ההדדיים בכיתה.

מקורות:

9
94
84
10
75
72
11
95
88
12
85
88
13
95
76
14
68
76
15
90
92
16
81
80
17
91
68
18
91
68
19
97
96
20
88
76.8
ממוצע
אקלים בנים
אקלים בנות
60
64
52
88
68
72
60
96
84
88
88
72
76
88
76
92
80
68
68
96
74.46154
81.14286
0.133
TTEST
גרף 2:
דיון ומסקנות
במחקרנו זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
לשם כך העברנו שאלון למדידת האקלים הכיתתי והשווינו את תוצאותיו עם רמת ההישגים של התלמיד.
ע"פ הערכתנו הראשונית, ובהתבסס על הספרות המחקרית, ציפינו למצוא קשר בין אקלים כיתה חיובי לבין הישגי גבוהים בקרב התלמידים
במחקר הנוכחי לא נמצא קשר (R=0.00) בין אקלים כיתה חיובי לבין הישגיו של התלמיד. נתון זה ניתן לכך שהמחקר נעשה על מדגם תלמידים קטן. וקיימים ככל הנראה גורמים אחרים משמעותיים היותר התורמים להישגי התלמיד שנמצאו (ממוצע 88).
ולשאלת האם תפיסת אקלים הכיתה הוא תלוי מין? לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המינים (p 0.05).
חשוב לציין, שבמחקר זה, כמו במחקרים קודמים, עדיין לא הצלחנו לעמוד על מכלול הגורמים ורמתם בהרכבת האקלים הלימודי של הכיתה. גם בתחום זה יש צורך לערוך מחקרים נוספים ואפילו לנסות לפעול ע"י הנחות יסוד הגיוניות שלא גובו במחקרים.
סיכום
במחקרנו זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
בסקירה הספרותית שערכנו נמצא כי קיימת טענה שיש קשר בין האקלים החברתי בכתה לבין הישגי התלמיד בכתה.
ע"פ טענה זו ככל שהאקלים טוב יותר הישגי התלמיד יהיו טובים יותר. למרות שבמחקר שאנו ערכנו לא מצאנו תוצאות דומות, אנו חושבות, עדיין, שטענה זו נכונה היא.
לדעתנו תחום זה (האקלים החברתי) הוא תחום אפור במחקר החינוכי שכדאי ורצוי להגביר אותו. הנחת היסוד שישנו קשר בין האקלים להישגים יכול להעלות את רמת הישגיהם של התלמידים ללא צורך בשינויים דרסטיים ובתוכניות לימוד משוכללות ומגוונות (שגם להם יש מקום בכיתה).
חשיבותה של הנחה זו, היא בראש ובראשונה השינוי שאנו, המורים, צריכים לעשות בשיעורים ובכיתה. ככל שנקדיש יותר זמן איכות לשיפור האקלים החברתי בכיתה נזכה לראות את הפירות לא רק בהתנהגותם של התלמידים אלא גם בהישגיהם הלימודיים.
חשוב לציין, שבמחקר זה, כמו במחקרים קודמים, עדיין לא הצלחנו לעמוד על מכלול הגורמים ורמתם בהרכבת האקלים הלימודי של הכיתה. גם בתחום זה יש צורך לערוך מחקרים נוספים ואפילו לנסות לפעול ע"י הנחות יסוד הגיוניות שלא גובו במחקרים.
ביבליוגרפיה
ווידר ל', "הערכת תוכנית התערבות לשיפור דימוי עצמי, אקלים כתה ומיקוד שליטה (מרכיבים הקשורים להישגים בלימודים והנעה) עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 1990.
צדקיהו, שלמה,עורך. אקלים כיתה מהות ומעשה. ירושלים: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך והתרבות, 1988.
שמאק, פאטרישה א. רישרד א. שמאק, תהליכים קבוצתיים בכיתה. חיפה: "אח" 1978.
נספח
שאלון הכיתה שלי
הקף את התשובה הנראית לך מתאימה ביותר להרגשתך בכיתה.
לא
כן
1. הילדים בכיתה שלי אוהבים ללמוד
לא
כן
2. הילדים בכיתה תמיד רבים
לא
כן
3. בכיתה שלי השיעורים מאוד קשים
לא
כן
4. יש בכיתה ילדים רעים.
לא
כן
5. הרבה ילדים בכיתה ממשיכים לשחק יחד גם אחרי ביה"ס.
לא
כן
6. רוב הילדים מכינים את השיעורים בלי עזרה
לא
כן
7. ילדי הכיתה חברים שלי
לא
כן
8. רוב הילדים נהנים מביה"ס.
לא
כן
9. בכיתה אני אוהב לעבוד יחד עם ילדים אחרים
לא
כן
10. כל ילדי הכיתה יודעים יפה להכין שיעורים
לא
כן
11. רב הילדים אומרים ש"כיף" בכיתה.
לא
כן
12. יש ילדים שלהם סודות עם ילדים אחרים בכיתה.
לא
כן
13. לעיתים קרובות הילדים מתקשים בלימודים.
לא
כן
14. כל ילדי הכיתה מכירים היטב אחד את השני.
לא
כן
15. עושה רושם שהילדים מרגישים טוב בכיתה.
לא
כן
16. יש בכיתה עקשנים שדורשים מכולם לוותר להם.
לא
כן
17. לרוב הילדים קל ללמוד.
לא
כן
18. יש ילדים שלא נעים להם בכיתה.
לא
כן
19. הילדים מרבים להתקוטט בכיתה.
לא
כן
20. ילדי הכיתה ממש חברים.
מכיוון שבשאלות מס' 2,3,4,12,12,16,18- בניגוד לשאר השאלות- השאלות נשאלו בנימה שלילת, הניקוד שניתן להם היה הפוך: נכון = 1 נק' לא נכון = 5 נק'
12
טבלה 2:
טבלה 3:

תגים:

תלמידים · אווירה · מורה · בית · ספר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומת אקלים כיתה להישגי התלמידים", סמינריון אודות "תרומת אקלים כיתה להישגי התלמידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.