היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61530
הסבר התופעה באמצעות תיאוריית הקונפליקט הממשי ותיאוריית האיום והצגת מחקר קצר שנעשה בנושא.
1,073 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61746
דיון היסטורי בקונפליקט היהודי ערבי תוך שימת דגש לפגיעה בזכויות האוכלוסיה הערבית ובחינת פתרונות לחינוך בני הנוער להבנה ולסובלנות.
31,354 מילים (כ-96.5 עמ'), 130 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61517
שורשי הקונפליקט בעקבות ההגירה היהודית במאה ה-19
8,700 מילים (כ-27 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61504
בחינת אי השוויון בצה"ל על פי התיאוריה הפונקציונלסטית ותיאוריית הקונפליקט.
2,068 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61488
הפשיעה בקרב הדור השני לעולי אתיופיה.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61755
בחינת קונפליקטים מרכזיים, בעיקר מנקודת מבטו של המתבגר.
809 מילים (כ-2.5 עמ'), 5 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 66350
בעלי העניין, קונפליקטים והניהול האפקטיבי.
4,066 מילים (כ-12.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62735
בדיקת הקונפליקט באמצעות ראיונות, עימות ושאלונים.
10,345 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62718
סקירת מחקרים.
7,372 מילים (כ-22.5 עמ'), 32 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100