היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69832
כיצד באים לידי ביטוי דעות, קונפליקטים וסוגיות שליטה בעסק משפחתי בעל הגוונה דורית - בדיקת מקרה בוחן.
7,570 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67394
בחינת הקשר שבין פיתוח קריירה של אחד מבני הזוג או שניהם על עוצמת קונפליקט עבודה-משפחה ומשפחה-עבודה, והיכולת של בעל קריירה לאזן בין עולם העבודה לעולם המשפחה.
10,540 מילים (כ-32.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62564
פעילות הגומלין בכיתה, קונפליקטים ותהליך הגישור כדרך לפתרונם.
10,250 מילים (כ-31.5 עמ'), 48 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 62735
בדיקת הקונפליקט באמצעות ראיונות, עימות ושאלונים.
10,345 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61517
שורשי הקונפליקט בעקבות ההגירה היהודית במאה ה-19
8,700 מילים (כ-27 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61243
בחינת הקונפליקטים בנושאים נישואין, תפילה בכותל ומועצות מקומיות.
11,326 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50217
דיון בעלילת הסרט, בז'אנר ובקונפליקטים המובעים בו.
2,199 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 65047
הצגת הגורמים העומדים בבסיס הקונפליקט והצגת מספר מחקרים וממצאים מרכזיים בנושא.
5,959 מילים (כ-18.5 עמ'), 29 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70381
ניתוח אירוע תוך בחינת השאלה כיצד ניתן למנוע תוקפנות בזמן קונפליקט?
2,699 מילים (כ-8.5 עמ'), 1 מקורות, 274.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100