היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62146
ההבדלים בין המצבים ואופן ההתמודדות עמם.
2,293 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 162.95 ₪
עבודה מס' 66360
בדיקת ההבדל בין עמדותיהם של תלמידים חזקים לעמדותיהם של תלמידים חלשים כלפי שיטת 'למידת החקר והגילוי' במתמטיקה
12,539 מילים (כ-38.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62156
קווים אדומים וההבדל בין קווים אדומים לבין עילה למלחמה.
7,139 מילים (כ-22 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66404
האם קיים הבדל בין רמת שביעות רצון של עובד ארעי לרמת שביעות רצון של עובד קבוע?
3,041 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62215
הבדלי התעסוקה בין נשים וגברים בישראל.
8,688 מילים (כ-26.5 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66445
ההבדלים בין ישראל ויפן בנושא התחרות הגלובלית, תוך התייחסות לניהול חברות בארץ, לניהול פעילות עסקית במדינה זרה וההתמודדות עם שוני תרבותי ומהותי בין המדינות.
5,040 מילים (כ-15.5 עמ'), 21 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66295
הקשר שבין מאפייני עיסוק למוטיבציה תוך התמקדות בהבדלים שבין עובדי צווארון כחול לעובדי צווארון לבן
8,384 מילים (כ-26 עמ'), 7 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 66292
הבדלים בתפיסות מוסריות ועמדות כלפי קוד ממשל תאגידי בין תלמידי התמחות במימון להתמחות במשאבי אנוש. (תאור קצר ראי/ה בתקציר).
5,782 מילים (כ-18 עמ'), 6 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61750
ניתוח המאמר "הבדלים בין בנים לבנות בייחוס סיבות להצלחה ולכישלון בלימודי מתימטיקה".
3,347 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100