היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 70390
העבודה סוקרת באריכות את יחסי הממון בין בני זוג בחיים ובמוות והשפעות הכתובה והסכם הממון על המערכת הזוגית.
18,193 מילים (כ-56 עמ'), 119 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 66389
בחינת סוגיית תשלום הפיצויים בעד הנזק הלא ממוני.
7,331 מילים (כ-22.5 עמ'), 43 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70322
בחינת תוקפו של הסכם ממון, הגם שאינו עבר אישור כנדרש מבני הזוג בפני בית המשפט או בית הדין לאשר הסכם זה.
8,953 מילים (כ-27.5 עמ'), 43 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 60383
9,030 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63760
30,971 מילים (כ-95.5 עמ'), 80 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67417
ניתוח הסדרי הרכוש הקיימים, ובדיקה של השפעת המהפכה החוקתית וחוקי היסוד על הסדרים אלו כולל אפשרות הפגיעה בהסדרים אלו בחוקי היסוד.
9,067 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 23035
העבודה עוסקת בנושא מההיבט של המשפט העברי שהיה נהוג ובהתפתחות שחלה בו, וכן תסקור את הנושא בדתות ומדינות אחרות.
8,584 מילים (כ-26.5 עמ'), 29 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68328
סקירת ההיבטים השונים של הסכם קדם נישואין.
10,445 מילים (כ-32 עמ'), 56 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62043
דיון בסוגיות שונות כמו- הזכות לייצוג עו"ד, הזכות לממון הייצוג, ייצוג ע"י עו"ד זר ועוד.
3,064 מילים (כ-9.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14