היישום אינו מחובר לאינטרנט

ראיות נסיבתיות בדיני ממונות ונפשות בבית דין רבני- משפט השוואתי.

עבודה מס' 060383

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

9,030 מילים ,14 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מהם האמצעים המשפטיים שיסיעו לשופט לחרוץ את הדין הבא לפיו?
האם רק עדות ברורה חדה וישירה, או גם עדות פחותה מכך?

המשפט הישראלי כמו שיטות משפט רבות בעולם הכשירו ראיות נסיבתיות מתוך שיקולים חברתיים ומשפטיים ידועים - כדי לסייע לדיין להגיע לאמת וכדי לסייע בתיקון החברה שעה שאין תמיד ראיות ברורות בנמצא.

מה מעמדו של המשפט העיברי באשר לראיות נסיבתיות האם אכן הן בבחינת בל יראה ובל ימצא, כמקובל בפי רבים?

המשפט העברי שבא לתקן עולם מתוך השקפה דתית לא התעלם מצורכי השעה ומתופעות חברתיות שבאו לנצל פרצות בדין. נראה להלן כי תקנות רבות באו כנגד הרמטים ובתי הדין שאינם מהוגנים ולצורך מיגור התופעות הללו הכשירו אף ראיות נסיבתיות (אומדנות) במקרים מסויימים.

אעיר כי לא באתי כאן למצות את כל השקפתו המקיפה של המשפט העיברי בענין השימוש בראיה הנסיבתית לסוגיה השונים בכלל, ובדיני ממונות בפרט.

חיבור שכזה עתיד להתפרס לכמות של אנציקלופדיה עבת כרס. בחיבורי זה ניסיתי לעמוד על יסודות משפטיים שהחלו בתורה שבכתב, דרך המשנה, התלמוד ובדיני הפוסקים שיש בהם ללמד על עקרונות המשפט העיברי בענין השימוש בראיות נסיבתיות בדיני ממונות ונפשות, בפסיקתו של הדיין הבא לפסוק את הדין, ופסיקתו של בית הדין הרבני בכלל זה, עם הצצה לעמדתו של המשפט הישראלי האזרחי.

ראיה נסיבתית הן סוג ראיה השונה במהותו מעדות עדים. הביטוי ההילכתי הוא אומד או אומדנא.

הדיין נדרש להכריע במחלוקת שלא מתוך עדות ישירה אלא מתוך נסיבות מסוימות שהובאו לידיעתו. הנסיבות הן עובדות משניות ביחס לעובדות המרכזיות במקרה הנדון.
גם העובדות המשניות באות בפני בית המשפט בדרך של עדות, ואולם בשונה מעדות הניתנת על עובדות ראשיות, ניתנת עדות עקיפה על העובדות נשוא הנסיבות.

תוכן העניינים:
הקדמה
א. הגדרת ראיה נסיבתית:
1. ווילס -" ראיה - עובדה טפלה שאינה מנושא הדיון"
2. הרנון - "ממנה נסיק על העובדה השנויה במחלוקת"
3. קדמי - "ראיה המוכיחה נסיבה ולא עובדה".
ב. ראיות נסיבתיות במקרא:
1. בחלק הסיפורי
2. בחלק הדיני
ג. ראיה נסיבתית - "אומדנא" בתלמוד:
בדיני נפשות - הכלל והטעם
חריגים לכלל
"אומדנא" - בדיני ממונות
אומדנא דמוכח
אומדנא סתם
עדות הנסמכת על שמיעת קול
הסתמכות על עדים פסולים
ד. האומדנא השלם בפסיקת הדין:
1. מעשה דרבא ובת רב חיסדא
2. שיטת הרמב"ם בהלכות סנהדרין
3. שיטת השו"ע - בהלכות דיינים
4. שיטת הרמ"א
ה. פסק ההלכה בזמן הזה
1. סיכום דעות הראשונים ופסק השו"ע
2. דעות האחרונים ופסיקת בתי הדין הרבניים בארץ
ו. משפט משווה - ראיות נסיבתיות במשפט הישראלי
1. קבילותה של הראיה הנסיבתית
2. משקלה ההוכחתי של הראיה הנסיבתית
3. ראיה נסיבתית - ראיה ככל הראיות
ז. סיכום
ח. ביבליוגרפיה

מקורות:

WILLS - AN ESGAY ON THE PRINCIPLES OF CIRCUMSTATIAL EVIDANCE
אץ הרנון "דיני ראיות" האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למשפטים , המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי תשל"ז - 1977.
י. קדמי "על הראיות" הוצאת דיונון.

תגים:

עברי אומדנא · ראיה נסיבתית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ראיות נסיבתיות בדיני ממונות ונפשות בבית דין רבני- משפט השוואתי.", סמינריון אודות "ראיות נסיבתיות בדיני ממונות ונפשות בבית דין רבני- משפט השוואתי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.