היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64942
האם קיימים הבדלים בעמדות בין עובדים ועובדות לגביי התכונות של המנהיג?
7,968 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64896
בחינת הנושא בהקשר של שחיקת עובדים בעיריית הוד השרון.
12,993 מילים (כ-40 עמ'), 45 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 70307
ניתוח מודלים ומחקרים תוך התייחסות להשפעתם של איגודי עובדים ושכר גבוה ומדיניות ממשל כלפי תחרות על משך המשבר.
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70328
סקירה עיונית על אופן ההשפעה של אחריות חברתית תאגידית על המוטיבציה בקרב העובדים.
7,088 מילים (כ-22 עמ'), 26 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70350
האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה כפי שמדווחים בדוחות הכספיים?
5,816 מילים (כ-18 עמ'), 32 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 64887
בדיקת הקשר במטרה להתמודד עם ירידה במכירות.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 32 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64783
כיצד התרבות משפיעה על תפקודו של ארגון כלכלי בכלל וביפן בפרט.
4,466 מילים (כ-13.5 עמ'), 37 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64852
ניתוח עיסוק - צ'קרית בבית מלון
3,107 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 64990
בדיקת הקשר בין סגנון מנהיגות לבין רמת מחויבות ארגונית אצל סוגי עובדים שונים (זמניים וקבועים) בחברת החשמל.
20,335 מילים (כ-62.5 עמ'), 58 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100