היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [73–81] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70717
התמודדותה של ועדת אונסקו"פ עם סוגיית העקורים היהודים כתולדה של השואה במסגרת "תקופת המאבק" (1945-1947).
4,728 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 284.95 ₪
עבודה מס' 70716
מושג הג'האד על סוגיו השונים כפי שבא לידי ביטוי בזרוע החברתית-חינוכית ובזרוע הצבאית.
8,403 מילים (כ-26 עמ'), 39 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70715
ממקורותיה בהלכה ועד אימוצה ויישומה בידי תנועת החמאס.
4,885 מילים (כ-15 עמ'), 26 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70714
מקורות מונח האסתשהאד (מות הקדושים) והאבולוציה שעבר בדרך להיות מתורגם על ידי תנועת החמאס בהובלת גל הטרור באינתיפאדת אל-אקצה (2000-2002).
4,095 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70713
סקירת ההיבטים המשפטיים והמוסריים ודיון בשאלת התועלת והמחיר החברתי.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70712
סקירת ספרות בשאלה "מתי ילדים מתחילים לשקר?"
3,143 מילים (כ-9.5 עמ'), 18 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70711
ניתוח מקרה על פי תיאוריות ניהול
2,030 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 49.95 ₪
עבודה מס' 70710
באיזו מידה משפיעים סטריאוטיפים ביחס לאונס, כהגדרתו המילונית, על הדין המצוי ביחס לעבירות מין חמורות של נשים כלפי גברים, ובפרט עבירת אינוס?
8,002 מילים (כ-24.5 עמ'), 40 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70709
בחינת הפסלות לרשת, ביחס לפסיקה העדכנית, הקיימת, והצעת הקודקס הישראלי, וכן לאור הדין המשווה.
15,621 מילים (כ-48 עמ'), 93 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [73–81] מתוך 100