היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [64–72] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70544
זכות האישה לקבלת טיפולי פוריות הנגזרת מהזכות להורות - זכות אבסולוטית או מוגבלת?
6,016 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70543
סקירה היסטורית וניתוח של שני קניונים בארץ.
13,104 מילים (כ-40.5 עמ'), 19 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70542
בניית מודל אשר יתן מענה גם עבור ערך המקרקעין.
15,282 מילים (כ-47 עמ'), 89 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70541
בחינת יחסה של החברה החרדית אל לימודי הליבה.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70540
האם לאחר מאורעות וואדי סאליב חל מפנה במדיניות הקליטה או שהמזרחים המשיכו לחיות בצילה של אפליה?
10,382 מילים (כ-32 עמ'), 26 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70539
מההתנדבות לגדוד 'נהגי הפרדות' להתנדבות 'לגדודים העבריים' במלחמת העולם.
9,887 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70538
התמקדות בנושא "השוויון החברתי; חשיבה אנכית ואופקית" ודיון ביצירה "המחרוזת"/מופסאן.
3,378 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70537
כיצד מתבטא השינוי במדיניותה של ארה"ב כלפי טרור בינלאומי וטרור גרעיני בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001?
8,247 מילים (כ-25.5 עמ'), 27 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70536
יוסף , 2005
סיפורו של יוסף במקרא ובמקורות נוספים.
7,940 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 439.95 ₪

עבודות [64–72] מתוך 100