היישום אינו מחובר לאינטרנט

דמותו של קורח בפירוש רש"י לתורה

עבודה מס' 071217

מחיר: 599.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת יחסו של רש"י לדמותו של קורח.

8,126 מילים ,34 מקורות ,2021

תקציר העבודה:

סיפור המחלוקת של קורח ועדתו ידוע בעם ישראל. הפוסקים מונים בסיפור זה איסור מן התורה: 'ולא יהיה כקרח וכעדתו'(1). לכאורה, המתבונן בהיבט ראשוני בסיפור זה רואה בקורח ובחבריו אנשים רשעים וחצופים המאיימים על מנהיגי העם על ידי מחלוקת. בד בבד ניתן לראות גם את כעס ה' עליהם- העונש הוא העדות לכך.
מטרת העבודה היא לבחון את פירושו של רש"י לדמותו של קורח. ראשית, ננתח לעומק את פשט הכתוב ואת התובנות העולות ממנו- מה התרחש במעמד המחלוקת, על מה נחלקו ומה הייתה הזירה בה התקיימה. נקרא את הפסוקים כפשוטם ונעמוד על פרשנותם המילולית. ניעזר במגוון מפרשי הפשט כמו האבן עזרא והרמב"ן ואף במפרשים חדשים כמו אור החיים והכלי יקר. בהמשך, נבחן את יחסם של חז"ל לקורח ולדמויות העומדות לצדו במחלוקת. נעיין בתלמוד הבבלי והירושלמי במסכת סנהדרין, במדרש תנחומא ובמדרשים נוספים. מתוכם נוציא לאור את יחס רבותינו ז"ל לקורח ולבני עדתו בעניין המחלוקת, את הסיבה שגרמה להם לפעול באופן זה ואת התוצאות וההשלכות הנובעות ממחלוקות בכלל וממחלוקת קורח ועדתו בפרט.
כיום מקובל בכל משפחה, קבוצה ועם להביע דעה שונה מהאחר ולעיתים אף להתווכח על דברים שנראים לנו נכונים לפי המציאות בה גדלנו אף על פי שהדבר עלול לעורר מריבה. ניתן לראות זאת גם בתלמוד (מחלוקת בענייני ההלכה והמדרש) וכן בפוסקים- מהראשונים ועד האחרונים היו לעיתים חילוקי דעות קיצוניים מאוד. למרות זאת, הדבר היה מקובל אז וגם כיום כמאמר חז"ל במשנה אבות ה, יז: 'איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי.ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו'. נמצא שעניין המחלוקת יכול לקבל לעיתים פן חיובי ולאו דווקא שלילי. אם נסתכל במבט לאחור, בראשית התורה התקיימה מחלוקת בין קין והבל אשר הסתיימה ברצח. לכאורה, היה ראוי לתת דגש למחלוקת זו- המחלוקת הראשונה בתורה, ולהציג את המשמעות השלילית הטמונה בה. אולם, אנו נותנים במה דווקא למחלוקת קורח ועדתו. נראה כי לא בכדי קיבלה מחלוקת זו את החותמת של "מחלוקת שלא לשם שמיים", ובפרט אם נתבונן בשמה- מחלוקת "קורח ועדתו" ולא "קורח ומשה". ננסה להבין ולגלות מתוך פשט הכתוב ומדרשי חז"ל מדוע פרשה זו מהווה סמל לכל מחלוקת שלילית.
חלקה האחרון של העבודה הוא עיקרה. בחלק זה נבחן את יחסו של רש"י לדמותו של קורח ובד בבד את יחסו למחלוקת בכלל. נבדוק היכן רש"י אימץ פשוטו של מקרא והיכן בחר בדרך של מדרשי חז"ל. נציג את אופי המדרשים אותם שילב רש"י בפירושו לעומת אלו שהשמיט ותוך כדי ננסה להשיב על השאלה למה כיוון רש"י בבחירתו וכגדול מפרשי המקרא, כיצד נתפסת בעיניו דמותו של קורח ומעשה המחלוקת שלו ושל סיעתו.
יש לציין כי בכתיבת עבודת מחקר זו נעזרתי בספרים רבים. ספרים אלה סייעו לי לחקור את הנושא ולרדת לעומקם של דברים. מאחר שאין בכוונתי ללקט מקורות לפירוש מסוים, בחרתי בכתיבה שתאפשר קריאה רציפה וברורה וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
פרק ראשון: מחלוקת קורח ועדתו בפשוטו של מקרא
פרק שני: מחלוקת קורח ועדתו על פי מדרשי חז"ל
פרק שלישי: מחלוקת קורח ועדתו בפירוש רש"י לתורה
סיכום ותובנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: מקורות העבודה הינם ברובם מקורות תורניים.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דמותו של קורח בפירוש רש"י לתורה", סמינריון אודות "דמותו של קורח בפירוש רש"י לתורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.