היישום אינו מחובר לאינטרנט

לורנס אוליפנט

עבודה מס' 062218

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: יחסיו עם תושבי הכרמל בכלל והדרוזים בפרט, רעיונותיו לגבי מסילת ברזל והסיוע למתיישבי זיכרון יעקב.

9,184 מילים ,46 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
עניינו של אוליפנט בארץ ישראל
אוליפנט וחיפה
א. אוליפנט על תושבי הארץ וחיפה
ב. אגודת ההיכל ובית אוליפנט
ג. אוליפנט ומסדר הכרמליטים
ד. אוליפנט והדרוזים
אוליפנט ומסילת הברזל בא"י ובחיפה
א. אוליפנט ותכניות פיתוח בארץ ישראל
ב. אוליפנט והרכבת
אוליפנט וההתיישבות בזיכרון יעקב
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
במה נתייחד הר הכרמל מיתר ההרים שבארץ ישראל? לכל הר יש חסידים משלו, המוכנים לספר
בשבחו ולרומם אותו מעל כל שאר ההרים, ובמספר חסידיו בוודאי אין הכרמל נופל מאחרים. אחד
מחסידיו ומחוקריו של הכרמל היה סר לורנס אוליפנט מהדמויות המוזרות והססגוניות של העולם
במאה התשע-עשרה, נולד למשפחה סקוטית בקייפטאון שבדרום אפריקה, בשנת 1829. אשר בערוב
ימיו השתקע בחיפה ובדלית אל כרמל ועמל שם למען התיישבות היהודים בארץ ישראל. הוא מת
ונקבר באנגליה, בשנת .1 1888
עניינו של סמינריון זה לתאר את:
1. עניינו של אוליפנט בארץ ישראל.
2. יחסיו עם תושבי חיפה: אגודת ההיכל ומנזר הכרמליטיים.
3. יחסיו עם הדרוזים בכרמל.
4. רעיונותיו למסילת הברזל בא"י ובחיפה.
5. הסיוע למתיישביה הראשונים של זיכרון יעקב.
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ר. זאבי (תשל"ו). בהקדמה לספר: לורנס אוליפנט חיפה, כתבות מארץ ישראל, 1882-1885, (תרגם י. בורלא, ההדיר ר.
זאבי), ירושלים. עמוד ט', (להלן זאבי הקדמה).

מקורות:

אבטובי ת. (ליקט). (תשכ"ה). הבהאים, בהוצאת בית-הספר לתיירות, ירושלים תשכ"ה.
אביצור, ש. (תשל"ג). חיי יום-יום בארץ ישראל במאה התשע-עשרה. תל-אביב.
אהרנסון, ר. (1977). הקמת שתים מהמושבות הראשונות: ראשון לציון וזכרון-יעקב, נופים: עיונים בידיעת הארץ 9-10: 131-135
אוליפנט, ל. (תשל"ו). חיפה, כתבות מארץ ישראל, 1882-1885, (תרגם י. בורלא, ההדיר ר. זאבי), ירושלים.
אורן, א. (תשל"ח). ההתיישבות בשנות מאבק - אסטרטגיה ישובית בטרם מדינה תרצ"ו-תש"ז 1936-1947, יד יצחק בן-צבי, ירושלים.
אילן, צ. (1983). "לורנס אוליפנט וארץ הגלעד'", קתדרה 27, ניסן תשמ"ג, עמ' 162-141.
אימבר, נ.ה. (תש"ל). דפים מיומני הארץ ישראלי ומיומנים אחרים, הציונות, א'.
אלון, ע. (1986). "ייחודו של הכרמל", בתוך: הכרמל-טבע ונוף לקט מאמרים, ליקט וערך: יעקב שורר, משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה.
אלשיך, ס. (1978). "ההזדהות הדרוזית", עבודה לשם קבלת תואר מ"א, אוניברסיטת ת"א.
אסף, מ. (1970). היחסים בין ערבים ויהודים בארץ-ישראל (1948 - 1860), תל-אביב.
בן-דוד, ח. (1988). 'הנה באה הרכבת - תכנית למסילת ברזל בדרום הגולן', ארץ הגולן, 130 (תשמ"ח), עמ' 19-18.
גלבר, נ.מ. (תרצ"א). חסידי אמות העולם במבשרי התחיה. תל-אביב.
גרונוולד, ק. (תשל"ו). ראשיתה של מסילת הברזל מיפו לירושלים, פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים, ב, ירושלים, עמ' 255-260.
גרנות, י. (1982). הדרוזים, משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה.
דנה, נ. (1974). הדרוזים, עדה ומסורת, משרד הדתות, ירושלים תשל"ג-1974.
וילנאי, ז. (1959). המיעוטים בישראל, ירושלים תשי"ט.
זאבי, ר. (תשל"ו). בהקדמה לספר: לורנס אוליפנט חיפה, כתבות מארץ ישראל, 1882-1885 (תרגם י. בורלא, ההדיר ר. זאבי), ירושלים. עמוד ט', (להלן זאבי הקדמה).
יבנאלי, ש. (תשכ"א). ספר הציונות, תקופת חיבת-ציון. חלק א'. תל-אביב.
ירדני, ג. (1964). פרשת אימבר-אוליפנט ב"מולד"- 188-187.
ליש, א. (1961). "השיפוט העדתי של הדרוזים בישראל", המזרח החדש, כרך יא, חוב' 4.
לצרוס-יפה, ח. (1970). פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, תל-אביב.
כרמל, א. (תשכ"ט). תולדות חיפה בימי התורכים. חיפה.
כרמל, א. (1977). תולדות חיפה בימי התורכים, ירושלים תשל"ז.
כרמל, א. (תשל"ג). התיישבות הגרמנים בארץ ישראל בשלהי התקופה העותומנית, החברה המזרחית הישראלית ירושלים.
כרמל, א. (1987). מושבות הטמפלרים, המדור לידיעת הארץ בברית התנועה בקיבוצית.
סאלח, ש. (1989). תולדות הדרוזים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת.גן תשמ"ט.
סלמאן, פלאח. (תשל"ה). תולדות הדרוזים בישראל. ירושלים תשל"ה; יצחק בן צבי. (תש"ג). חבל הדרוזים בישראל. ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ב'. ירושלים.
פיק, פ. (1979). "מייסנר פחה: חלוץ הרכבות בארץ-ישראל ובשכנותיה", קתדרה, 10 טבת תשל"ט), עמ' 111-110.
פלאח, ס. (עורך). (1999). הדרוזים במזרח התיכון, משרד הבטחון הוצאה לאור.
פלקוב, א. (1982). הרכבות בארץ ישראל עבר הווה עתיד, הוצאת רכבת ישראל.
פלקוב, א. (1992). מאה שנה לרכבת בארץ ישראל, הוצאת רכבת ישראל.
קושניר, ד. (1990). "מסילת הברזל חיפה-דמשק: השלב הבריטי', קתדרה, 55 (ניסן תש"ן).
קלויזנר, י. (תשי"ח). חיבת ציון ברומניה, ירושלים.
שורר, י. (1986). "בית אוליפנט בדלית אל כרמל". בתוך: הכרמל-אדם וישוב לקט מאמרים, ליקט וערך: יעקב שורר, משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה.
שורר, י. (1986). "זכרון יעקב - אדמת טרשים שהיתה לגן פורח" בתוך: הכרמל-אדם וישוב לקט מאמרים, ליקט וערך: יעקב שורר, משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה. עמ' 130.
שילוני, צ. (1994). "מפעלות הבארון הצרפתי דה-פיילא בארץ הקודש (1884-1925), מתוך "קתדרה" לתולדות ארץ ישראל וישובה, תמוז תשנ"ד, יוני 1994. חוברת מספר 72. הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים.
תירוש, ד. (1988). רכבת העמק, הוצאת החברה להגנת הטבע.
ח'ר, נ. (1990). דאליה' אל כרמל פי' ת'לאת' מיה', הוצאה לאור: דאר אלהודא, ללנשר - כפר קרע.
Oliphant, L. (1880). The Land of Gilead, London.
Volney, M.C.F. (1876). Travels through Syria and Egypt in the years 1783-1785, London.
Burckhardt, J.L.. (1822). Travels in Syria and the Holy Land, London.
Oliphant, M. (1890). Memoir of the life of Laurence Oliphant and of Alice Olipahant, Edinburgh and London.
Owen, R. (1928). My perilous life in Palestine, London.
Henderson, P. (1956). The life of Laurence Oliphant - traveler, diplomat and mystic, London.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "לורנס אוליפנט", סמינריון אודות "לורנס אוליפנט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.