היישום אינו מחובר לאינטרנט

מהגרי עבודה בישראל

עבודה מס' 065337

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מעמדם של מהגרי העבודה בישראל.

10,886 מילים ,35 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

העסקת עובדים זרים בישראל הנה תופעה שהחלה תופסת תאוצה רבה בישראל מתחילת שנות ה-90 , בעקבות התקוממות הפלשתינאים והסגרים שהוטלו עקב פיגועים קשים בשטח מדינת ישראל, נוצר מחסור בידים עובדות שהביא ללחץ הולך וגובר של מעסיקים על הממשלה להביא עובדים זרים שיחליפו את הפלסטיניים. בעקבות גלי העלייה הגדולים בעיקר מברית המועצות לשעבר והצורך בפתרונות דיור מהירים לעולים, החריף המחסור בידיים עובדות בענף הבנייה, הממשלה נכנעה ללחץ המעסיקים והחלה להנפיק רשיונות עבודה להעסקת עובדים זרים.
אחת הסיבות המרכזיות להתנגדות הרשמית של מדינת ישראל להעסקת עובדים זרים הייתה החשש שחלק מן העובדים לא יעזבו את הארץ בתום תקופת היתר, ישתקעו באופן קבוע, ידרשו מעמד והכרה ויאיימו בעצם על צביונה של מדינת ישראל, חשש זה התבסס על ניסיון בינלאומי מצטבר, בעיקר במדינות מערב אירופה.
מטעמים אלה קבעה המדינה הסדרים שבאו למנוע את השתקעות העובדים הזרים בארץ.
סוגיית העובדים הזרים הפכה לבעיה במספר מישורים המטילים צל כבד על מדינת ישראל, הן כמדינה בעלת ערכים חברתיים וערכים הומניטריים, והן כמדינת חוק.
בעבודתי אנסה לענות על השאלה מהו מעמדתם של מהגרי עבודה לאור העובדה שקיימות שני תופעות סותרות?

ערכים חברתיים וערכים הומניטריים, חוקים כמו: חוק יסוד חופש העיסוק , כבוד האדם וחירותו, אמנות בינלאומיות שישראל חתמה עליהם.
ומציאות גלובלית של מהגרי עבודה - הנחשבים נחותים, הנתקלים בקשיים יומיומי.
כתוצאה ממדיניות חובבנית ללא אכיפה ומתן זכויות בסיסיות.
מבחינת הומניטרית ומבחינה חברתית, די לציין כי הממשלה לא הסתפקה בקביעת מכסות והסדירה את הסדר ההעסקה המכונה "הסדר הכבילה". משמעותו המעשית של הסדר זה היא שהעובד הזר הוא מעין רכושו של המעסיק השולט למעשה בחוקיות אשרת השהייה ורשיון העבודה של העובד הזר. התוצאה הבלתי נמנעת של הסדר זה היא העדר כל כוח מיקוח של העובד הזר מול מעבידו, אם נוסיף לכך את העובדה שעובדים אלו נמצאים בארץ זרה, עם כל קשיי הזרות והניכור הנלווים לכך, כמו אי ידיעת השפה וחוסר מודעות לחוקי המדינה וזכויותיהם כעובדים נוכל להבין את חוסר העונים של העובדים מול המעסיקים וחברות כוח אדם המעורבות בהעסקתם. נציין גם את שכר הרעב שלעתים לא משולם להם בתאונות שונות.
בסקירה הספרותית אתייחס לחוק יסוד חופש העיסוק, לאמנות בינלאומיות שישראל חתמה עליהן, התפתחות הגלובליזציה והשפעתה על העובדים הזרים, אציג את נושא העובדים הזרים, מאפייניהם וזכיותיהם.
בפרק השלישי אציג את שאלת המחקר, והשערת המחקר, אתייחס לייחס לעובדים הלכה ומעשה.
בפרק הרביעי אביא את הממצאים - אופן גיוס העובדים, הסדרים השונים וכו'.
בפרק החמישי אעסוק בהסבר ודיון לתופעת העובדים הזרים, אביא דוגמאות חיוביות ושליליות. כל אותם היבטים, אמורים לתמוך בטענתי דלעיל . את מסקנותיי אביא בסיכום.

תוכן ענייניים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 חופש העיסוק - רקע
2.2 אמנות בינלאומיות ,ארגון ILO
2.3 תופעה של גלובליזציה בעולם
2.4 הון ושלטון
2.5 עובדים זרים בישראל - רקע
2.6 היחס לעובדים הזרים
2.7 חקיקת המשפיעה על העסקת עובדים הזרים
3. מתודולוגיה
3.1 שאלת המחקר
3.2 השערת המחקר
4. ממצאים
4.1 אופן הגיוס
4.2 החזקת דרכונים
4.3 עובדים זרים החוק והמציאות
4.4 הסדר הכבילה
4.5 חסרונות הסדר הכבילה
4.6 הסדר הכבילה ותופעת הסחר בבני- אדם
5. הסבר ודיון
5.1 בג"צ
5.2 פעילות עיריית ת"א יפו
5.3 פעילות של ארגוני זכויות אדם, והתקשורת
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה איננה מחקר אמפירי או סטטיסטי אלא עיוני.

קטע מהעבודה:

הגירת עבודה היא תופעה רווחת במדינות המערב מאז מלחמת העולם השנייה, ותהליכי הגלובליזציה גורמים להתגברותה. מהגרי עבודה הם אזרחים חוקיים במדינתם, והם יוצאים ממנה לפרק זמן מוגבל כדי לשפר את תנאי חייהם וחיי משפחתם(11). התופעה נובעת ממחסור בכוח עבודה מקומי בארצות הקולטות מחד גיסא וממחסור במקומות עבודה בארצות המוצא מאידך גיסא. לפיכך, התירו מדינות מפותחות ועשירות כניסת עובדים מאסיה, מאפריקה, מאמריקה הלטינית וממדינות אירופה העניות. על-פי רוב, הארצות הקולטות רואות בעובדים אלו עובדים ארעיים, והם אמורים לחזור למדינות המוצא שלהם מייד כשתם הצורך בעבודתם(12).

תגים:

זכויות · אדם · אמנות · בינלאומיות · הסדר · הכבילה · עובדים · זרים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מהגרי עבודה בישראל", סמינריון אודות "מהגרי עבודה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.