היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 58
עבודה מס' 61099
סקירת דיני השליחות, תוך מתן דגש על ההסדרים הסטטוטוריים החלים בנושא זה בדין הישראלי.
1,532 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60998
מהו הסדר הראוי של אחריות הורים כלפי מי שניזוקו מהתנהגותם המסוכנת של ילדיהם הקטינים.
1,559 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65720
שיטת המיסוי ותוצאותיה, תכנוני המס האפשריים והבעיות שעורר תיקון 32
8,059 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65790
ניתוח הספר לפי ארבעה תיאורטיקנים.
4,757 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65898
האם ניתן להעריך את סיכויי התייצבות הדמוקרטיה בארגנטינה מאופן המעבר ואופיו של ההסדר הפוליטי במדינה?
6,352 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65855
תהליכים המובילים לאי סדר חברתי, דרכים לאכיפת החוק תוך דגש מיוחד על שיטור קהילתי
2,510 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68554
העבודה עוסקת בהשפעת חוק ההסדרים לשנת 2003, על מצבן הכלכלי תעסוקתי של המשפחות החד-הוריות.
7,796 מילים (כ-24 עמ'), 36 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60921
בחינת השפעת ההסדרים הקיימים בקיבוץ על פעילות הנשים במנהיגות הקיבוצית ואיפיון של המנהיגה בקיבוץ.
7,815 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60687
העבודה בוחנת את זכות העיון כבסיס לצורך מימוש זכות הטיעון ובודקת את ההסדר הקיים בישראל ומדינות אחרות.
6,502 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 58