היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגבלים עסקיים - הסדרים כובלים

עבודה מס' 065448

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.

7,456 מילים ,20 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

יסודותיו של משק המדינה התבססו על כלכלה ריכוזית, על כן על מנת להשריש את ערכי התחרות החופשית ולערער את התפיסה הריכוזית, עוצבו הנורמות של חוק ההגבלים בדרך קיצונית כפי שתוארה בעבודה זו.
בשיתוף פעולה בין מתחרים באמצעות הסדר כובל, השוק החופשי חדל מלספק את תועלותיו העיקריות כגון: יעילות, הגינות, עידוד השקעות, שמירה על מחיר ואיכות לטובת הצרכנים ומניעת פגיעה במתחרים אפילו במחיר פגיעה בפעילות המסחרית של הצדדים המתקשרים.
החוק משלב איסור קיום הסדרים כובלים עם דרכי הסדרה ופיקוח על ההסדרים הכובלים.
חוקי היסוד בעצם הגנתם על הקניין וחופש העיסוק מחייבים בחינה מחודשת של דיני התחרות ובחינת עמידתם בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק היסוד. יישום חוקי היסוד בתחום הסדרת התחרות שבדיני ההגבלים העסקיים ויישום הצורך להגן על הצרכן, על המתחרים ועל הצדדים להסדר הכובל והאינטרסים שלשמם הוא נוצר. לא מוטלת בספק חשיבותו של חוק ההגבלים העסקיים, אך יש לבחון אותו תוך שמירה על זכויות כל הצדדים כולם, כולל אלו היוצרים את הכבילות. ולפרשו כאשר הוא אינו עומד בפסקת ההגבלה באופן מצומצם יותר, כפי שנוהגים כלפי כל חוק שחוקק בטרם חקיקת חוקי היסוד, גישה זו מיישמת הפסיקה על מנת למנוע את הפגיעה בעיקרון תום הלב בקיום חוזים שלא נדרשה להגנת התחרות והחילו השופטים פרשנות מצמצמת של חוק ההגבלים העסקיים. לטעמי, הדרך הטובה ביותר להביא את דיני ההגבלים העסקיים להתייחסות ראויה וברמת וודאות המחויבת לתחום זה, היא ע"י ביצוע של שינויים הנדרשים בחוק כפי שיוצעו בעבודה זו, דבר אשר ימנע את הבעייתיות שביישום החוק היום, כאשר רשויות האכיפה סוטות מהוראות החוק ואף מתעלמות ממנו במקרים בהם אין עניין להחילו.

מטרת העבודה היא בניסיון לאתר היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.
בסיס הבדיקה הוא ניסוח הוראות החוק הרלוונטי, הוא חוק ההגבלים העסקיים(1), וכבר בנקודה זו ניתן לראות שכמעט כל הסדר נכנס בגדר סעיף 2 לחוק, בכך שהגדרה זו מתייחסת לכל מערכת מסחרית חוזית במישרין או בעקיפין בלא תלות בזהות האדם או הגוף המתקשר.
---------------------------------------------------------------------
1. חוק ההגבלים העסקיים,תשמ"ח 1988, להלן חוק ההגבלים העסקיים, או החוק.

תוכן העניינים:
מבוא
בעיות מבניות וחוקתיות
האם החוק מפקח על ההתנהגות או על התוצאה
הנחות היסוד של דיני ההגבלים העסקיים
יעילות -
הגינות -
הסדרים כובלים
המסגרת המשפטית
מדוע "הסדר" ולא "הסכם"
פרשנות המונח "מנהלים עסק"
הפגיעה בתחרות - מבחן איכותי - כלכלי
סעיף 2(ב) לחוק והחזקות החלוטות שבו
דוקטרינת "זוטי דברים והשלכותיה על הוודאות ביישום חוק ההגבלים העסקיים
הסדרים בעלי השפעה מזערית de minimis
חוסר הוודאות לגבי תחולת החוק
הימנעות הצדדים מלעבור עבירה
מסלול הכשרתו של הסדר כובל
1. פטור מהצורך לקבל אישור
2. היתר זמני
3. אישור הסדר כובל
מכלול השיקולים בדרך לאישור הסדר כובל
הממונה על ההגבלים העסקיים
בית הדין להגבלים עסקיים
הגבולות הלגיטימיים - לצד חוקי הייסוד
מה בין חוק החוזים "ביטול חוזה בלתי חוקי לבין "אינטרס הציבור" בדיני ההגבלים העסקיים
הצדדים להסדר כובל
ניצול לרעה של חוק ההגבלים העסקיים - ביטול הסדר כובל או הפרת חוזה
הביקורת על הפסיקה
האם ראוי להגן על האינטרסים של הצדדים להסדר כובל
חלוקת שוק "אנכית" או "אופקית"
פטור הסוג
אכיפה
סמכות הממונה בתחום ההסדרים הכובלים
סמכות בית הדין בתחום ההסדרים הכובלים
התחולה האקס טריטוריאלית בתחום ההגבלים העסקיים
סיכום ומסקנות

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית נפרדת.

קטע מהעבודה:

דיני ההגבלים העסקיים עניינם מקרים שונים בהם מבקשים עסקים להגביל בפעולותיהם את התחרות על מנת ליהנות מהגדלת רווחיהם על חשבונו של הצרכן. הנחת היסוד של משטרים התומכים בכלכלה תחרותית היא שתחרות חופשית תוביל בדרך כלל לשמירה על מחירים נמוכים ואיכות גבוהה לטובת הצרכן. אך אל נתעלם מן העובדה כי קיימים צרכנים השונים זה מזה המוכנים לשלם פחות במחילה על איכות, לכן יש מקום למגוון מוצרים ברמות איכות ומחיר שונים.
בתהליך תחרותי תקין נוצר איזון דק בין הביקוש למוצר לבין עלויות הייצור והשיווק ואיזון זה בא לידי ביטוי בכך שהוא קובע את המחיר התחרותי(4) כאשר המשתנים העיקריים בו הם: המחיר לצרכן והאיכות ובכל פעם שהם ישתנו, ישתנה הביקוש לטובת/ רעת מתחרה אחר בשוק, ולכן מחיר ואיכות בכלכלה תחרותית יוצרת תמריץ ליצרן להשתפר ביחס למתחרים אחרים ולקוחות פוטנציאליים מהווים תמריץ להתחדשות ולפיתוח מוצרים חדשים. שיקפתי באמצעות תיאור זה את היעילות מול הצרכן. היצרן כיוון שאינו יכול להעלות מחיר ייעל את עסקיו ע"י הוזלת עלויות הייצור והניהול שלו בכדי שיוכל להרוויח ולהישאר בתחרות.
---------------------------------------------------------------------
4. לא אדון במונחים הכלכליים אשר קובעים את המחיר, אך כמובן שיש לתת את הדעת לסוג המוצר תחליפיו, סוגי הלקוחות הצורכים אותו, איזור גיאוגרפי, מספר היצרנים, מגבלות ייצור או יבוא, וכל נתון העשוי להשפיע במישרין או בעקיפין.

תגים:

תחרות · יעילות · הגינות · מבניות · חוקתיות · היתר זמני · ביטול חוזה · אינטרס ציבורי · ניצול לרעה · הפרת חוזה · חלוקת שוק · סמכות ממונה · סמכות בית דין

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגבלים עסקיים - הסדרים כובלים", סמינריון אודות "הגבלים עסקיים - הסדרים כובלים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.