היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסדרים כובלים שזכו לפטור בחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח- 1998

עבודה מס' 066317

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בסעיף 3 לחוק ההגבלים העסקיים אשר קובע רשימה סגורה של פטורים שעליהם אין צורך לבקש אישור.

9,805 מילים ,54 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

תכליתו של חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988 (להלן: "החוק") היא להילחם במי שיוצר כשלי שוק מלאכותיים הפוגעים בתחרות ובצרכנים. מבנה השוק ומאפייניו הייחודיים הוא כזה שמספר השחקנים בו מצומצם מאוד ולפיכך קיימת חשיבות רבה בפיקוח על תפקודו היעיל של השוק באופן שלא ייוצרו מוקדי כוח כלכליים, העלולים לפגוע בתחרות בענפים השונים.

קידום התחרות החופשית הינו אינטרס אינהרנטי ובעל חשיבות אולם הוא אינו חזות הכול, קיימים אינטרסים נוספים הראויים להגנה ולפיכך קבע המחוקק שורה של פטורים ודרכים נוספות להתגבר על ההגבלה המציב חוק ההגבלים העסקיים.

סעיף 3 לחוק מונה שורה של הסדרים פטורים שעליהם החוק לא יחול, למרות היותם הסדרים כובלים. זוהי רשימה סגורה של פטורים שעליהם אין צורך לבקש אישור או פטור מהצורך בקבלת אישור. כל אחד מהפטורים משקף אינטרס שהמחוקק העדיף לקדם על חשבון האינטרס העיקרי של חוק ההגבלים העסקיים- קידום התחרות החופשית ויתר האינטרסים שעליהם בא חוק ההגבלים להגן כגון הגדלת התפוקה הכללית של המשק והשגת יציבות במשק.

התפיסה הבסיסית של בתי המשפט ושל הממונה על ההגבלים העסקיים היא כי הפטורים הם חריגים לכלל הגדול לפיו הסדר כובל הוא פסול, ומכאן שיש לפרש את הפטורים הללו במצומצם ובכך להרחיב את תחולת החוק וההגנה הנובעת ממנו על התחרות

רוב ההסדרים בסעיף 3 כלל ענפיים וכל מי שעומד בתנאיהם יכול ליהנות מהפטור, לעומת זאת סעיף 3(4) לחוק מתייחס לשווקי מוצר או שירות ספציפיים ורק הם ספציפית יכולים ליהנות מהפטור (לאחרונה בוטל סעיף 3(7) לחוק אשר נמנה אף הוא בקבוצת הפטור הספציפי).

השאלה היא האם במשטר של פטורים חקיקתיים יש בכלל מקום לפטורים ענפיים?
כך המגמה של שיטות המשפט המודרניות, בעיקר אירופה, היא להסדיר פטורים ענפיים תחת פטורי סוג מוסכמים, ולא ברמה חקיקתית קשוחה וכללית.

תוכן עניינים:
חלק א'
מבוא - סעיף 3 לחוק ההגבלים העסקיים

חלק ב'- הסדרים הפטורים מתחולת פרק ב' לחוק
פטורים סטטוטוריים
סעיף 3(1) לחוק ההגבלים העסקיים - הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין
סעיף 3(2) לחוק ההגבלים העסקיים - הסדר שכל כבילותיו נוגעות לשימוש
בזכויות קניין רוחני
סעיף 3(3) לחוק ההגבלים העסקיים - הסדר המקנה זכות במקרקעין
סעיף 3(4) לחוק ההגבלים העסקיים - פטור למגזר החקלאי
סעיף 3(5) לחוק ההגבלים העסקיים - הסדר שהצדדים לו הם חברה,
וחברת בת שלה
סעיף 3(6) לחוק ההגבלים העסקיים - הסדרי בלעדיות אנכיים הדדיים לעניין הפצה
ביטול הפטור סעיף 3(7) לחוק ההגבלים העסקיים
סעיף 3(8) לחוק ההגבלים העסקיים - התחייבות לאי תחרות עקב מכירת עסק
סעיף 3(9) לחוק ההגבלים העסקיים - הסדר קיבוצי לעובדים
הצעת חוק בדבר הוספת סעיף 3(10) לחוק ההגבלים העסקיים
פטורים לבר חקיקתיים
פטור למדינה ולרשויות המינהל
דיני התחרות באיחוד האירופי
דיני התחרות בארה"ב

סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סעיף 3(1) לחוק- הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין- "הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין"

הכוונה להסדרים שהמחוקק קובע בדין כלומר לא רק הסדרים שנקבעו בחוק אלא גם הסדרים שנקבעו בתקנות בנות פועל תחיקתי ונסמכת במישרין על חוק יכולה להיכנס למסגרת הפטור .
דוגמה לכך ניתן לראות בשוק התקשורת הסלולארית, בו קבע זיכיון ממשלתי (שניתן על פי חוק הבזק) מהם התעריפים שרשאי לגבות המפעיל שקיבל את הזיכיון.
דוגמא נוספת הוא ההסדר בקביעת שכר טרחה מינימלי או מקסימלי הקבוע (או המומלץ) ע"י לשכת עורכי הדין . הסדר זה על אף שהוא כובל פטור מכיוון שנקבע מכוח חוק לשכת עורכי הדין.

תגים:

תחרות · הגבל עסקי · אישור · פטור · סעיף 3 · הסדר כובל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסדרים כובלים שזכו לפטור בחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח- 1998", סמינריון אודות "הסדרים כובלים שזכו לפטור בחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח- 1998" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.