היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 67
עבודה מס' 60127
העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63310
השפעת החשיפה החוזרת לפרסומת על רמת יעילותה והערכת שחיקתו של פרסום חוזר.
8,428 מילים (כ-26 עמ'), 28 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66960
סקירת מחקרים בנושא ובחינת יעילות השאלון ככלי מיון בצה"ל.
3,536 מילים (כ-11 עמ'), 22 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 65246
בחינת מספר גורמים המשפיעים על יעילות הפרסום באינטרנט משלושה היבטים שונים: אהדה, כוונת קנייה ומידת הזכירה של הפרסומת.
10,096 מילים (כ-31 עמ'), 32 מקורות, 409.95 ₪
עבודה מס' 67174
תמיכה חברתית ויעילות הורית כגורמים ממתנים באינטראקציה שבין הורים לילדיהם בעלי הפרעות סוציואמוציונליות .
9,589 מילים (כ-29.5 עמ'), 42 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63691
סקירת יעילות המודל ובדיקתו באמצעות סקר.
4,181 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 50575
בחינת התיאוריות השונות העוסקות בתכנון אסטרטגי ככלי ניהולי בארגון.
1,758 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66837
סקירת מאמרים בנושא הקשר בין שימוש בדובר מפורסם בפרסומת להגברת שיעור הרכישה ויצירת העדפה למותג (כפונקציה של חיקוי).
2,901 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 67957
סקירת מספר מחקרים בנושא.
4,218 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 67