היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 66
עבודה מס' 60127
העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67174
תמיכה חברתית ויעילות הורית כגורמים ממתנים באינטראקציה שבין הורים לילדיהם בעלי הפרעות סוציואמוציונליות .
9,589 מילים (כ-29.5 עמ'), 42 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63310
השפעת החשיפה החוזרת לפרסומת על רמת יעילותה והערכת שחיקתו של פרסום חוזר.
8,428 מילים (כ-26 עמ'), 28 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63691
סקירת יעילות המודל ובדיקתו באמצעות סקר.
4,181 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65246
בחינת מספר גורמים המשפיעים על יעילות הפרסום באינטרנט משלושה היבטים שונים: אהדה, כוונת קנייה ומידת הזכירה של הפרסומת.
10,096 מילים (כ-31 עמ'), 32 מקורות, 409.95 ₪
עבודה מס' 66960
סקירת מחקרים בנושא ובחינת יעילות השאלון ככלי מיון בצה"ל.
3,536 מילים (כ-11 עמ'), 22 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 66280
הטלת סנקציות כלכליות בלוב, ומידת השפעתן על הכלכלה והפוליטיקה במדינה זו.
5,102 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 66743
מדוע ציבור המשקיעים בניירות ערך משתמשים בשיטת הנ"ט - מחקר בקרב יועצי השקעות, סטודנטים ואחרים.
5,517 מילים (כ-17 עמ'), 35 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 60214
מטרת המחקר להתמקד בגורמים המשפיעים על המוטיבציה בחטיבת הטילים ברפא"ל אשר הפרטתה עומדת כיום על סדר היום הציבורי.
11,427 מילים (כ-35 עמ'), 27 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 66