היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבעייתיות שבהגדרת "הסדר כובל" בסעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים

עבודה מס' 065335

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תחום ההגבלים העסקיים תוך התמקדות בהגבל עסקי מסוג "הסדר כובל".

10,405 מילים ,24 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

עבודת המחקר שאציג בפני הקורא עוסקת במרכיבי ההגדרה של "הסדר כובל", ומהי הבעייתיות של מרכיבים אלו לאור דיני ההגבלים העסקיים במדינת ישראל.

ראשיתם של דיני ההגבלים העסקיים - בהתמודדות עם התארגנויות בוטות וקשות לדיכוי התחרות בשווקים: קרטלים חובקי ענפים, השתלטויות על שווקים על ידי רכישת עיקר המתחרים והוצאת מתחרים מן השוק באמצעים טורפניים היו במוקד המערכה של רשויות התחרות לפני למעלה ממאה שנה.
בשנים האחרונות, אנו נחשפים לדפוסים מעודכנים ומורכבים יותר של התנהגות אנטי תחרותית, המציבים אתגרים חדשים בפני המופקדים על הגנת התחרות. אחד האתגרים העיקריים הניצבים בפני רשויות תחרות בעת המודרנית היא איתורם של נוהגים אלה, העלולים לשבש את התחרות בשוק ולמונעה, והפסקתם.

דיני ההגבלים העסקיים נועדו מלכתחילה לשרוד את פגעי הזמן. שימוש בהגדרות רחבות והתמקדות במהות ולא בצורה, מקנים לדיני ההגבלים העסקיים רלבנטיות ועמידות גם בעידן של תמורות מפליגות באורחות הסחר.

במשק מודרני המבוסס על כלכלת שוק חופשי ישנם שלושה סוגים עיקריים של הגבלים עסקיים שבכוחם לצמצם או למנוע תחרות: הסדר כובל, מונופולין ומיזוג חברות.
אם נדרג את סוגי ההגבלים העסקיים לפי מידת הנזק הכלכלי המידתי היכול להיגרם למשק הלאומי ולציבור הרחב בישראל, הנזק הפוטנציאלי הגדול ביותר הוא בהסדר כובל ולכן ישנה התייחסות בחקיקה הלאומית והבינלאומית בצורה מחמירה ביותר. לשם השוואה לדוגמא, בארה"ב קיים איסור מוחלט על קיומו של הסדר כובל.

העבודה סוקרת את תחום ההגבלים העסקיים באופן רחב, הרשות להגבלים עסקיים, הממונה על ההגבלים העסקיים וסמכויותיו, משפט משווה בדין האמריקאי והאיחוד האירופי, ומתמקדת בכל הקשור להגבל עסקי מסוג "הסדר כובל".

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: הסדר כובל
1. הסדר כובל - מהו
2. הסדרים כובלים:
א. הסדר כובל אופקי
ב. הסדר כובל אנכי
3. החזקות החלוטות
4. אישורים ופטורים להסדר כובל
פרק שני: סקירת החוק במדינת ישראל
פרק שלישי: משפט משווה
1. הדין בארה"ב
2. הדין בארצות הקונטיננט האירופי
פרק רביעי: בית הדין להגבלים עסקיים
פרק חמישי: דוגמאות להסדרים כובלים ואישורם / דחייתם
פרק שישי: דיון בנושא המחקר
פרק שביעי: סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה זו לא צויינו מראי מקום.

קטע מהעבודה:

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 (להלן: "החוק"), מגדיר באופן כללי בסעיף 2(א) מהו "הסדר כובל": "הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין מי שאינו צד להסדר".
הגדרה זו, בסעיף 2(א) לחוק, יש לקרוא ביחד עם "החזקות החלוטות" הקבועות בסעיף 2(ב) לחוק. הסדר הנופל לאחת מ"החזקות החלוטות" שבסעיף 2(ב) לחוק הוא הסדר כובל. אולם, אם ההסדר אינו נופל לגדר אחת החזקות שבסעיף 2(ב) לחוק, אין פירוש הדבר בהכרח שאין מדובר בהסדר כובל. יש לבחון את ההסדר הנדון עפ"י ההגדרה הכללית של "הסדר כובל" הקבועה בסעיף 2(א) לחוק.

תגים:

הגבלים · הסדר · כובל · עסקיים · משפט · משווה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבעייתיות שבהגדרת "הסדר כובל" בסעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים", סמינריון אודות "הבעייתיות שבהגדרת "הסדר כובל" בסעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.