היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 23112
מטרת עבודה זו היא להצביע על הצורך בהגבלים עסקיים בשל הסיכונים שבהפרטה מבחינת יצירת מונופולים.
4,867 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 67073
הכנת תקציב, הצגת דוחו"ת מספריים, דו"ח להנהלת החברה ודו"ח למחלקת התפעול של החברה.
2,735 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67849
הכנת תקציבים והמלצות לחברה.
3,195 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 65448
היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66532
הגדרת השוק הרלוונטי והמבחנים לזיהויו.
3,956 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70299
בדיקת כדאיות של מיזם חדש של השכרת רכב לפי שעות מבחינת כל הקריטריונים הנדרשים ביזמות וליזם המתחיל המיזם חדש, ונכלל בזה הקריטריון של מסך ראשון, וניתוחי היתכנות וכדאיות שונים.
7,870 מילים (כ-24 עמ'), 3 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 62623
חברה לבריכות שחייה.
2,049 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 69787
בחינת יסודות העבירה והבעייתות בה.
9,210 מילים (כ-28.5 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67036
הכרת תחום התקציבים על כל גרורותיו תוך כדי יישום הכנת דוחות תקציביים על חברת Cosort Ltd.
3,450 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20