היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסדרי הרכוש בין בני זוג במדינת ישראל - לאור חוקי היסוד

עבודה מס' 066833

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת שני ההסדרים הרכושיים (חזקת השיתוף ואיזון המשאבים), ההבדלים הקניינים בינהם, והמעמד החוקתי המיוחד לו זכתה הזכות לקניין עם חקיקת חוקי היסוד.

8,497 מילים ,34 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

יחסי ממון בין בני זוג נוגעים בכלל המערכת הכספית והנכסית שבה משתמשים בני זוג
החיים יחד חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף במהלך חייהם המשותפים או בחלק מהם.
במדינת ישראל, יחסי הממון בין בני הזוג מוסדרים בשני הסדרים מרכזיים:
"חזקת השיתוף"- אשר חלה על זוגות שנישאו לפני ה- 1 בינואר 1974, וכן על זוגות שאינם נשואים. לפני שנחקק חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973), הדרך בה נקבעה חלוקת הרכוש בין בני זוג הייתה על-פי עקרון "חזקת השיתוף" או כפי שהוא נקרא לעיתים קרובות "הלכת השיתוף". הלכה זו נקבעה על ידי בתי המשפט במהלך השנים, והיא איננה מעוגנת בחוק מסוים. הלכה זו מעגנת את כל הרכוש שנצבר על ידי בני זוג במהלך חייהם המשותפים וכן בקיומו של אורח חיים תקין ובמאמץ משותף של שני בני הזוג.
"איזון המשאבים"- הסדר זה חל כעקרון על בני-זוג שנישאו לאחר ה- 1.1.74, כל עוד לא הוציאו עצמם בני-הזוג מתחולת ההסדר באמצעות הסכם ממון. הסדר "איזון המשאבים" אינו מותנה בקיומו של אורח חיים תקין בין בני-הזוג או בקיומו של מאמץ משותף ברכישת הנכסים, אלא, מסתפק בקיומם של נישואים תקפים.
כל אחד מהסדרים רכושיים אלו נוקט בהסדר קנייני שונה בתכלית. בעוד שחזקת השיתוף מחילה הסדר של שיתוף קנייני מיידי לכל אורח חיי הזוגיות, הסדר איזון המשאבים נוקט בדרך של שיתוף אובליגטורי דחוי עם הפרדה רכושית-קניינית במהלך הקשר הזוגי.
בעבודה זו אבחן בהרחבה את שני ההסדרים הרכושיים תוך עימותם ותוך שימת דגש על ההבדלים הקניינים ביניהם ועל המעמד החוקתי המיוחד לו זכתה הזכות לקניין עם חקיקת חוקי היסוד. מעמד מיוחד זה קורא לבחינה מחודשת של ההסדרים הקנייניים הקבועים שבהסדרי הממון וזאת, במיוחד, לאור הפגיעה האפשרית של הסדרים אלו בזכות הקניין של בני-הזוג.

תוכן עניינים:
מבוא והקדמה
פרק א. הסדרי הרכוש הקיימים במדינת ישראל
א.1. חזקת השיתוף
סוגי הנכסים עליהם חלה חזקת השיתוף
הגישות בפסיקה שיצרו את חזקת השיתוף
א.2. הסדר "איזון המשאבים"
ההסדר שבחוק יחסי ממון
הנכסים ברי-האיזון
תיאור כללי של ההסדרים המרכזיים הקבועים בחוק יחסי ממון
היקפה של זכות איזון המשאבים
פרק ב. ההסדרים הרכושיים החלים במדינת ישראל, מן ההיבט הקנייני
שיתוף הנכסים בין בני זוג בעת נישואיהם
יצירת הזכויות על-פי חזקת השיתוף
קשיים בעריכת חישוב הרכוש המשותף והנפרד
ההיבט הקנייני של הסדר איזון המשאבים
ההסדר הרכושי שבסעיף 4 לחוק יחסי ממון
פרק ג. מעמד ההסדרים הרכושים בין בני-זוג לאור חוקי היסוד
הגנה על זכות הקניין בחוקי-היסוד החדשים
ביקורת על משטרי הרכוש הנהוגים במדינת ישראל
קיומה של פגיעה בזכות היסוד החוקתית לקניין על-ידי חזקת השיתוף
קיומה של פגיעה בזכות היסוד החוקתית לקניין על-ידי חוק יחסי ממון
מעמדו החוקתי של ההסדר הרכושי האובליגטורי
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

בפ"ד ברגר(1) הותוו עיקרי ההלכה שהפכה עם הזמן להסדר רכוש המסדיר את יחסי הממון בין בני-זוג. בפסק הדין ייחס השופט ברנזון לבני-הזוג כוונה לשיתוף רכושי שוויוני בנכסים שנצברו על-ידם בתקופת נישואיהם. נקודת המוצא לייחוס זה:
עקרון ראשון - יסוד איחוד המשאבים בהשגת הרכוש- יסוד שזכה לכינוי "רכיב המאמץ המשותף", לפיו נדרש מכל אחד מבני-הזוג לתרום תרומה שווה ביסודה לממון המשותף(2) וכך גם עולה מדברי השופטת דורנר בפסק דין יעקובי: "...המשפחה היא יחידה כלכלית המקיימת מערכת דינאמית של הוצאות והכנסות, וכי רכוש שנצבר במהלך הנישואין הינו בדרך-כלל פרי של מאמץ משותף..". מטבע הדברים, תרומת בן-הזוג לא חייבת הייתה להיות בתרומה בעלת אופי זהה לרעהו, כך שדי בכך שהאישה תנהל את משק הבית ותדאג לחינוך הילדים בכדי שמאמצה ייחשב כשווה למאמצו של הגבר המפרנס את המשפחה באמצעות עבודתו מחוץ לבית.

תגים:

יחסי · ממון · בני · זוג · רכוש · משפחה · חוק · יסוד · הסדר · אובליגטורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסדרי הרכוש בין בני זוג במדינת ישראל - לאור חוקי היסוד", סמינריון אודות "הסדרי הרכוש בין בני זוג במדינת ישראל - לאור חוקי היסוד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.