היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70241
הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי, שחיקה, שביעות רצון העובדים ותפיסת ביצועים בקרב המרכז למרשם באוניברסיטה תל אביב.
16,774 מילים (כ-51.5 עמ'), 100 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67141
התמקדות בשני גורמים עיקריים המהווים סכנה לביטחון המדינה: התבטאויות קיצוניות פוליטיות וחשיפת מידע מיותר בעידן של פתיחות תקשורתית.
9,669 מילים (כ-30 עמ'), 56 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 69312
כיצד השפיעה מלחמת יום הכיפורים על על תפיסת הביטחון של סוריה עד שנת 1982.
9,228 מילים (כ-28.5 עמ'), 40 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67396
ניתוח המקרה תוך התייחסות לתיאוריות העוסקות בקבלת החלטות בנושא ביטחון לאומי ולמקרים נוספים בארץ ובעולם.
9,290 מילים (כ-28.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66085
באילו נסיבות, יחשב חופש הביטוי כעבירת הסתה/המרדה הפוגעת בביטחון ישראל.
6,154 מילים (כ-19 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 31215
סקירה של הקשר בין הגורמים, האינטרסים המשותפים והמנוגדים, תפקיד התקשורת, הקונצנזוס הביטחוני ודוג' ממלחמות.
4,410 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69543
הצגת האיום האיראני על מדינות המפרץ וסקירת תפיסת הביטחון ודרכי התמודדותן עם האיום.
9,776 מילים (כ-30 עמ'), 16 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 68418
האם ובאיזה מידה השפיעו השינויים שחלו בעשורים האחרונים בזירה הפנימית, האזורית והבינלאומית, על תפיסת הביטחון של סעודיה- הן מבחינת תפיסת האיום והן מבחינת המענה.
10,653 מילים (כ-33 עמ'), 68 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68065
סקירה של החוקים בתחום זה ויישומם על ידי מערכת הביטחון הסוציאלי.
6,679 מילים (כ-20.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100