היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67051
בחינת הצורך בהבאת עובדים זרים לישראל ודרכי ההתמודדות עם העליה במספר העובדים הזרים.
3,505 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69711
האם העסקת עובדים זרים בהסדר כבילה תורמת לצמצום האבטלה של העובד הישראלי, או שהיא רק פוגעת בזכויותיהם של העובדים הזרים.
10,692 מילים (כ-33 עמ'), 44 מקורות, 967.95 ₪
עבודה מס' 64414
סקירת ההשלכות של העובדים הזרים על המשק הישראלי בכלל וענף הבנייה בפרט, ובעיקר על השכר והאבטלה.
4,738 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65322
מדיניות הממשלה בנוגע לילדי העובדים הזרים בנושאי חינוך; בריאות ורווחה.
4,584 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65625
כיצד העסקת עובדים זרים בישראל משנה את פני המערך הכלכלי בישראל, ובמה היא שונה או דומה להעסקתם באירופה, ובגרמניה במיוחד.
5,798 מילים (כ-18 עמ'), 27 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65526
איתור גורמים המשפיעים על שביעות רצון בקרב עובדים זרים בענף הבניה כמכשיר להגברת המוטיבציה
9,710 מילים (כ-30 עמ'), 53 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67652
בחינת ההשלכות הכלכליות של כניסתם של העובדים הזרים למשק הישראלי.
7,035 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62628
סקירת הבעיות הנוצרות במערכת יחסי העבודה בשוק העובדים הזרים.
2,228 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64634
איתור גורמים המשפיעים על שביעות רצון בקרב עובדים זרים בענף הבניה כמכשיר להגברת המוטיבציה
13,214 מילים (כ-40.5 עמ'), 44 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100