היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67051
בחינת הצורך בהבאת עובדים זרים לישראל ודרכי ההתמודדות עם העליה במספר העובדים הזרים.
3,505 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69711
האם העסקת עובדים זרים בהסדר כבילה תורמת לצמצום האבטלה של העובד הישראלי, או שהיא רק פוגעת בזכויותיהם של העובדים הזרים.
10,692 מילים (כ-33 עמ'), 44 מקורות, 967.95 ₪
עבודה מס' 64764
שכר העובדים הזרים ודרך העסקתם
3,853 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 67652
בחינת ההשלכות הכלכליות של כניסתם של העובדים הזרים למשק הישראלי.
7,035 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65322
מדיניות הממשלה בנוגע לילדי העובדים הזרים בנושאי חינוך; בריאות ורווחה.
4,584 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66852
כיצד נתפס מעמדם של העובדים הזרים לאור המחוייבויות המשפטיות הבינלאומיות של מדינת ישראל ולאור המחויבות ההיסטורית תרבותית של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
10,487 מילים (כ-32.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65526
איתור גורמים המשפיעים על שביעות רצון בקרב עובדים זרים בענף הבניה כמכשיר להגברת המוטיבציה
9,710 מילים (כ-30 עמ'), 53 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60068
עבודה זו סוקרת את התפתחות מדיניות יבוא העובדים הזרים בארץ תוך סקירת הגורמים והתוצאות.
3,629 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64676
בחינת העסקת עובדים זרים לפי עקרונות המוסר.
8,952 מילים (כ-27.5 עמ'), 28 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100