היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67051
בחינת הצורך בהבאת עובדים זרים לישראל ודרכי ההתמודדות עם העליה במספר העובדים הזרים.
3,505 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69711
האם העסקת עובדים זרים בהסדר כבילה תורמת לצמצום האבטלה של העובד הישראלי, או שהיא רק פוגעת בזכויותיהם של העובדים הזרים.
10,692 מילים (כ-33 עמ'), 44 מקורות, 967.95 ₪
עבודה מס' 61521
מסמך זה מתמקד בנושא אפלייה בין עובדים זרים לישראלים.
9,044 מילים (כ-28 עמ'), 23 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 67652
בחינת ההשלכות הכלכליות של כניסתם של העובדים הזרים למשק הישראלי.
7,035 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64764
שכר העובדים הזרים ודרך העסקתם
3,853 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 68769
הזכויות הסוציאליות של עובדים זרים במדינת ישראל, לאור צביונה הייחודי כ"מדינת היהודים".
11,790 מילים (כ-36.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65322
מדיניות הממשלה בנוגע לילדי העובדים הזרים בנושאי חינוך; בריאות ורווחה.
4,584 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65294
בחינת מוסריות העסקת עובדים זרים.
5,556 מילים (כ-17 עמ'), 5 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70526
כיצד העיתונות המקוונת מציגה את העובדים הזרים, והאם חלו שינויים לאורך השנים באופן בו הם מוצגים?
8,945 מילים (כ-27.5 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100