היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההשלכות הכלכליות של העסקת עובדים זרים בישראל

עבודה מס' 064414

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ההשלכות של העובדים הזרים על המשק הישראלי בכלל וענף הבנייה בפרט, ובעיקר על השכר והאבטלה.

4,738 מילים ,15 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

לצד הגידול במודעות לבעיה מסתמנת מגמה של ירידה ברמת הפתיחות, הסובלנות והנכונות לקבלת עובדים זרים ע"י האוכלוסייה המקומית . ירידה זו מתגלה בעיקר בהחלשות נכונות עובד מקומי לעבוד לצד עובדים זרים במקומות עבודה משותפים, וכן ירידה בנכונות לחלוק מגורים בשכנות לעובדים זרים.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את ההשלכות של העובדים הזרים על המשק הישראלי, ובעיקר על השכר והאבטלה. הנתונים האמפיריים מתבססים על נתוני הלשכה לסטטיסטיקה לשנים בהם העובדים פעלו ללא מפריע- כלומר הובאו עובדים זרים על פי צרכי המשק, ובעיקר ענף הבניה.
לאחר הסקירה יבוצע מחקר שמטרתו לבדוק את ההשפעות של שכר העובדים זרים על השכר והאבטלה של המקומיים. המשתנים הכלכליים נבחנו על בסיס חודשי כאשר המקור למירב הנתונים הוא הירחון הסטטיסטי לישראל לשנים 1999-2002.

תוכן העבודה:
מבוא
סקירת תופעת העובדים הזרים
דיוקן העובד הזר הלא-חוקי
השתלבות וקליטה בישראל
מעמדם של עובדים זרים ללא-היתר בישראל
הגירת עבודה
התפתחויות בתחום: חקיקה, אכיפה, וביקורת ציבורית
העיסוקים הכלכליים בישראל
גמישות תעסוקתית עם עובדים זרים
העובדים הזרים בענף הבניה
מתודולוגיה
תוצאות
סיכום
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

השינויים בעולם העבודה מתבטאים, בין היתר, בהגירת עובדים ממדינות לא מפותחות למדינות מפותחות יותר - מן הפריפריה (מבחינה כלכלית) למרכז - המאפשרת להם לשפר את תנאי חייהם. המדינות השולחות עובדים והמדינות הקולטות אותם, מצפות לרווח כלכלי. העובדים נקלטים בארץ ההגירה בשוק העבודה המקומי ונמצאים, לרוב, בתחתית סולם העסוקים, אף כי קיימת גם הגירה של כוח עבודה מקצועי (קו לעובד, 1998).
כיום מדובר (אין מידע מדויק) על כרבע מליון עובדים זרים בתחומי מדינת ישראל. הפועלים הזרים (רובם ממרכז אירופה ומן המזרח הרחוק) הגיעו לישראל בשל המחסור בידיים עובדות עקב הקטנת מספרם של עובדי השטחים עם ריבוי הבעיות הביטחוניות והטלות הסגר למיניהן.

מקורות:

אפשטיין ג., הילמן א. וייס (1998) היווצרות הגירה בלתי חוקית ודרכי התמודדות (כלכליות) עם הבעיה (תדפיס).
בר - צורי, ר., (1998) עובדים זרים ללא היתר בישראל (מאמר לדיון). הרשות לתכנון כ"א משרד העבודה והרווחה, 3/99.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) (א. פלטיאל), אומדנים ארעיים לעובדים זרים ולזרים הנשארים בארץ מעבר לתוקף האשרה, ירושלים (נספח א' להודעה לעיתונות).
הלמ"ס (1996) (נ. קרשאי - ביבי), סטטיסטיקה של עובדים זרים: הנתונים הקיימים בלשכהירושלים, נובמבר 1996.
ינאי א. בורובסקי א. (1997), עובדים זרים בישראל, בתוך: "ההגירה והשפעתה על מדינת ישראל", ספר הכנס, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.
מסיל"ה - מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה בת"א - יפו, דו"חות פעילות חודשיים (2000-1999). עירית ת"א, המחלקה לשירותי רווחה.
נתנזון ר. בר-צורי ר. (1999) "סקר עמדות הציבור כלפי עובדים ממדינות זרות". מתוך "הפועלים החדשים". בעריכת נתנזון ה. אחדות - הוצאת הקיבוץ המאוחד (118-90).
"סנאט" (1999): עמדות הציבור הישראלי כלפי עובדים זרים": סקר דעת קהל על השינוי בעמדות הציבור ביחס לעובדים זרים המועסקים בישראל.
פלג, ד., (1999) ביטחון סוציאלי לעובדים זרים הניסיון הבינ"ל הרשות לתכנון כ"א, משרד העבודה והרווחה, מאמר לדיון 4/99.
פישר, ח., (1996) העסקת עובדים זרים: השוואה בינ"ל משפטית מנהלית ומדיניות ציבורית של העסקת עובדים זרים. ר. נתנזון (עורך). הרשות לתכנון לאומי, מינהלת לחברה בשלום, משרד ראש הממשלה.
פישר ח. (1999) "עובדים זרים - תמונת מצב, מסגרת פורמלית ומדיניות ממשלתית", נתנזון אחדות ל. (עורכים) הפועלים החדשים עובדים ממדינות זרות בישראל, - הוצאת הקיבוץ המאוחד. (4-13).
פרלמן מ., "השלכות משקיות של העסקת עובדים זרים בענף הבנייה" - 1999, אפלייד אקונומיקס בע"מ, ת"א.
קו לעובד (1998) העסקת עובדים זרים בישראל דו"ח על הפרות אמנת ארגון העבודה הבינלאומי להעסקת עובדים זרים בהיתר על ידי ממשלת ישראל.
קמפ א. (1999) התהוותן של קבוצות מעלות תביעות בקרב מהגרי עבודה בישראל הרצאה ביום עיון של האוניברסיטה הפתוחה, מאי 1999.
שנל, י. (1999) עובדים זרים בדרום ת"א - יפו. מכון פלורסהים למחקרי מדיניות ירושלים. סקר זרים בשכונות באזור התחנה המרכזית בת"א.
אמיר ש. (1999), השפעת כניסתם של עובדים זרים לענף הבנייה - מתוך "הפועלים החדשים עובדים ממדינות זרות בישראל"

תגים:

עובד · העסקה · משק · ענף · הבנייה · חוקי · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההשלכות הכלכליות של העסקת עובדים זרים בישראל", סמינריון אודות "ההשלכות הכלכליות של העסקת עובדים זרים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.