היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 1149
עבודה מס' 70713
סקירת ההיבטים המשפטיים והמוסריים ודיון בשאלת התועלת והמחיר החברתי.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70710
באיזו מידה משפיעים סטריאוטיפים ביחס לאונס, כהגדרתו המילונית, על הדין המצוי ביחס לעבירות מין חמורות של נשים כלפי גברים, ובפרט עבירת אינוס?
8,002 מילים (כ-24.5 עמ'), 40 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70709
בחינת הפסלות לרשת, ביחס לפסיקה העדכנית, הקיימת, והצעת הקודקס הישראלי, וכן לאור הדין המשווה.
15,621 מילים (כ-48 עמ'), 93 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70700
תמונת מצב עדכנית ביחס לפרשנות הלכת 919/15
7,892 מילים (כ-24.5 עמ'), 46 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70699
כיצד משתקפים זכויותיהם של זוגות חד מיניים בישראל - מבט מתוך עניין הסדרת הגירושין לזוגות חד מיניים.
11,964 מילים (כ-37 עמ'), 57 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70689
הסוגיות השונות שהחוק מעורר, כיצד הוא מסייע לחייבים וכיצד הוא מקשה עליהם, והשוואה בין החוק החדש לבין הדין הקודם לעניין הליכי פש"ר, הוצאות לפועל והפטרים.
2,070 מילים (כ-6.5 עמ'), 30 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 70688
תיקופם של חוזים מקוונים ושימוש בהם כאמצעי משפטי אמין ובטוח ליצירת עסקאות.
5,510 מילים (כ-17 עמ'), 73 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70675
דיון והצעה למודל הסכמה עדכני לתרומת איברים במדינת ישראל.
10,995 מילים (כ-34 עמ'), 45 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70667
סקירת נושא השוויון ברמה החוקית וברמה המעשית.
9,083 מילים (כ-28 עמ'), 35 מקורות, 299.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 1149