היישום אינו מחובר לאינטרנט

פסלות לרשת על פי חוק הירושה, התשכ"ה-1965

עבודה מס' 070709

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הפסלות לרשת, ביחס לפסיקה העדכנית, הקיימת, והצעת הקודקס הישראלי, וכן לאור הדין המשווה.

15,621 מילים ,93 מקורות ,2020

תקציר העבודה:

המונח ירושה מתייחס להעברה של קניין, מכל סוג, מאדם לאדם, עם מותו של המוריש. כללי הירושה שונים בין החברות והשתנו עם הזמן. חוק הירושה הישן לא הכיל הוראות כלליות לגבי פסלות לרשת. אחד מעקרונות דיני היושר קובע כי "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה". עוד במקרא העיקרון בא לידי ביטוי שנולד המונח "הרצחת וגם ירשת" בספר מלכים.

עבודה זו עוסקת בפסלות לרשת, על פי הוראות המצויות בסעיף 5 לחוק הירושה, אולם גם תוך התייחסות לסעיפים אחרים השוללים את זכות הירושה. במסגרת עבודה זו, אנחנו בוחנים את נושא הפסלות לרשת, ביחס לפסיקה העדכנית, הקיימת, והצעת הקודקס הישראלי, וכן לאור הדין המשווה.

על מנת לדון בנושא נדרשו לבנות את העבודה על יסודות יציבים: בפרק הראשון אנו עוסקות במונח ירושה והגדרתו, ואז דנים בירושה על פי דין וירושה על פי צוואה ובקצרה - הסמכות העניינית בתיקי ירושה. לאחר מכן אנו עוסקים בפרק השני בצוואה, ובפרק השלישי בפסלות של צוואה.

בפרק הרביעי אנו עוסקות בפסלות לרשת. בפרק זה אנו מביאות את עיקרי סעיף 5 ואת התנאים לפסלות בכל אחד מהמקרים, כמו גם פסיקה עדכנית ופסיקה קיימת ביחס לכל אחד מהמקרים. בנוסף אנו עוסקות בנושאים שעולים מהנושא ובסופו של הפרק בהצעת הקודקס הישראלי, הצעת חוק דיני ממונות, התשע"א-2011, והשינויים המוצעים בעקבות ועדת טירקל שעסקה בתיקון המוצע.

בפרק האחרון אנו דנות בדין המשווה במשפט המקובל, ארה"ב, אנגליה לאחר מכן בדין ביפן.

בסיום העבודה, הדיון, הסיכום והמסקנות שלנו ביחס לעולה מעבודה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: ירושה
ירושה על פי דין
סמכות עניינית בתיקי ירושה
בית המשפט לענייני משפחה
סמכות בינלאומית
סמכות בית הדין הדתי
סמכויות הרשם לענייני ירושה
פרק שני: צוואה
החופש לצוות
פרשנות צוואה
פרק שלישי: פסלות צוואה
פגמים בצוואה
פגם בכשירות המצווה
פגם צורני בצוואה
פגם הנוגע להוראת הצוואה
פרק רביעי: פסלות לרשת
פסלות לרשת במשפט הישראלי המודרני
מי שהורשע במות המוריש ומי שהורשע בניסיון לרצח המוריש
בן זוג הגורם להתאבדות בן הזוג המוריש, והערה לגבי שלילת זכות הירושה מבני זוג
מי שהורשע בסיוע לרצח המוריש
ההצעה בדיני הממונות הצעת החוק 2011
פרק חמישי: המשפט המשווה
דיון סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המונח ירושה מתייחס להעברה של קניין, מכל סוג, מאדם לאדם, עם מותו של המוריש. כללי הירושה שונים בין החברות והשתנו עם הזמן. על פי החוק, יורש הוא אדם הזכאי לקבל חלק מרכושו של המנוח (האדם שנפטר), בכפוף לכללי הירושה שבסמכות השיפוט בה המנוח היה אזרח או במקום בו המנוח נפטר או במקום בו היה למנוח רכוש בזמן המוות. משמעות המונח זכות הירושה הוא הזכות לרשת את הכוח החברתי המסוים שצבר אדם במהלך חייו, נכסים, הון, תפקיד או תואר, העוברים לאדם אחר. הירושה פועלת בשלושה שלבים: השלב הראשון מוגדר כעקרון הנפילה המיידית- הנכסים עוברים לבעלות היורשים עם המוות. השלב השני הוא שלב דקלרטיבי בו ניתן צו הירושה או צו קיום צוואה הנכנסים לתוקף ממועד הפטירה. בשלב השלישי והאחרון נעשית החלוקה בפועל של העיזבון.
שילה(1) מצביע על כך שמות המוריש הוא העובדה הראשונה במעלה, שיש להוכיח אותה לצורך החלת חוק הירושה והוראותיו. על־פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב, 1962, המוות מערטל אדם מזכויותיו וחובותיו. חוק הירושה בא להסדיר משפטית מה שהיה עלול להיות חלל ריק מבחינה קניינית ברגע המוות.

תגים:

ירושה · פסלות לרשת · פגמים בצוואה · צוואה · ירושה על פי דין · דיני ממונות · ירושה · יורשים · משפחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פסלות לרשת על פי חוק הירושה, התשכ"ה-1965", סמינריון אודות "פסלות לרשת על פי חוק הירושה, התשכ"ה-1965" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.