היישום אינו מחובר לאינטרנט

"נאנס לחדור" - על ההבדלים המגדריים בעבירות אינוס

עבודה מס' 070710

מחיר: 499.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: באיזו מידה משפיעים סטריאוטיפים ביחס לאונס, כהגדרתו המילונית, על הדין המצוי ביחס לעבירות מין חמורות של נשים כלפי גברים, ובפרט עבירת אינוס?

8,002 מילים ,40 מקורות ,2020

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת במודל הקוגניטיבי של עבירות האינוס - והקשר בינו לבין עבירות מין חמורות: אונס, גרם מעשה אונס או מעשה סדום, החורגות מההגדרה הקלאסית של עבירת אינוס. נראה כי העדר אוריינות מגדרית ביחס לעבירות אינוס ובתפיסת מערכת המשפט עבירות אינוס מצריכה בחינה ומחקר, שגם הוא נעדר מהספרות המקצועית באופן יחסי. חשיבותו של המחקר היא בבחינה אינטרדספלינרית של נושא עבירות האינוס, מנקודת מבט שבוחנת את השפעת המיתוסים הקיימים ואת הדין המצוי, ומעלה מתוך הסקירה הצעות לדין הרצוי. חשיבות המחקר הבין תחומי הוא בתרומתו לפיתוח המשפט. חשיבות הסקירה הספרותית היא בתיאור הבעיה, בחינת מידת השפעתה, ובהתאמה - הצעות לפתרונה.

על פי האקדמיה ללשון העברית, אונס - הוא הכרח, אילוץ, קיום יחסי מין בכפייה. ההגדרה המילונית רואה במילה אונס כאילוץ לקיום יחסי מין בכפייה ללא הבדל במגדר עושה העבירה, היינו אונס יכול שיבוצע על ידי גבר כלפי אישה, גבר כלפי גבר, אישה כלפי גבר או אישה כלפי אישה.

עבירת אינוס בהתאם לסעיף 345 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן "חוק העונשין"), היא עבירת מין הכוללת החדרת איבר מאיברי גופו של אדם או החדרת חפץ כלשהו על ידי אדם לאיבר מינה של האישה, ללא הסכמתה החופשית. פי ההגדרה בחוק, פעולת האונס מופנית אך ורק כלפי נשים. סעיף 347 לחוק העונשין קובע כי תקיפה מינית של גבר היא מעשה סדום או גרם מעשה אונס בהתאם לסעיף 350 לחוק העונשין. לגבי קטינים (מתחת לגיל 16) החוק יותר שיוויוני לכאורה, החוק מגדיר כאונס גם יחסי מין בהסכמה עם קטינים, היינו אונס סטטורטרי, שנעשה מתחת לגיל ההסכמה בישראל, הוא, כאמור, גיל 16. החוק מאפשר קיום יחסי מין (גם במקרה של מעשה סדום) עם קטינים כאשר ההפרש לא עולה על 3 שנים וכאשר הקטין אינו תחת גיל 14.

אכן - החוק מציע פתרונות שונים להגדרת האונס, אולם אני מבקשת לבחון בעבודה זו - באיזו מידה משפיעים סטריאוטיפים ביחס לאונס, כהגדרתו המילונית, על הדין המצוי ביחס לעבירות מין חמורות של נשים כלפי גברים, ובפרט עבירת אינוס?
בעבודה זו אתייחס למונח אונס על פי הגדרתו המילונית לצורך הדגשת הבעיה העולה מההגדרה המשפטית בחוק.

במסגרת עבודה זו אני בקשת תחילה לבחון את הסטריאוטיפים הקיימים ולדון בסקירה הספרותית הקיימת על אודות מודלים קוגניטיביים של עבירות אינוס ותפיסות סטריאוטיפיות ביחס לעבירות אינוס והשפעתם על הדין המצוי ומערכת המשפט.
הפרק שני עוסק בדיווח, תת דיווח, והתייחסות לעבירות מין חמורות שבוצעו בידי נשים כלפי גברים. בפרק זה אציג את הנתונים אודות דיווח, מחקרים אודות תת דיווח וההתייחסות של גברים כקרבנות של אונס - קיום יחסי מין בכפייה - כלפי העבירה.
בפרק השלישי אבחן גם את עניין הענישה, האם הפתרונות השונים אכן מניחים את הדעת במסגרת הבניית שיקול הדעת בענישה.
בפרק הרביעי של עבודה זו אביא את הסקירה המשווה - הדין במשפט במדינות אחרות בעולם ביחס לעבירות מין חמורות, ובפרט אינוס, של נשים כלפי גברים.
בסופה של העבודה אני מבקשת לדון בדין הרצוי - בהצעות החוק הקיימות, ברעיונות שלא התגבשו כדי הצעת חוק ולבסוף - בהצעה שלי לפתרון הבעיה. השערת המחקר שלי היא כי קיימת השפעה ניכרת של הסטריאוטיפים והקוגניציה על ההכרעות וגזרי הדין, ויש צורך בתיקון חקיקה שיפצה על הטיות אלה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: סטריאוטיפים, תודעה הכרתית ותת הכרתית והשפעתם על הגדרת אונס
פרק שני: דיווח, תת דיווח, והתייחסות לעבירות מין חמורות שבוצעו בידי נשים כלפי גברים
פרק שלישי: הבניית שיקול הדעת בענישה וענישת נשים כמבצעות עבירות מין חמורות ואונס בפרט
פרק רביעי: המשפט המשווה
פרק חמישי: הדין הרצוי
דיון סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עבירת אינוס בהתאם לסעיף 345 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן "חוק העונשין"), היא עבירת מין הכוללת החדרת איבר מאיברי גופו של אדם או החדרת חפץ כלשהו על ידי אדם לאיבר מינה של האישה, ללא הסכמתה החופשית. פי ההגדרה בחוק, פעולת האונס מופנית אך ורק כלפי נשים. סעיף 347 לחוק העונשין קובע כי תקיפה מינית של גבר היא מעשה סדום או גרם מעשה אונס בהתאם לסעיף 350 לחוק העונשין. לגבי קטינים (מתחת לגיל 16) החוק יותר שיוויוני לכאורה, החוק מגדיר כאונס גם יחסי מין בהסכמה עם קטינים, היינו אונס סטטורטרי, שנעשה מתחת לגיל ההסכמה בישראל, הוא, כאמור, גיל 16. החוק מאפשר קיום יחסי מין (גם במקרה של מעשה סדום) עם קטינים כאשר ההפרש לא עולה על 3 שנים וכאשר הקטין אינו תחת גיל 14.

תגים:

אינוס · הבדלים מגדריים · עבירות אינוס · אישה אונסת · אונס · גבר · עבירות מין · נשים · גברים · מגדר · אלימות · שופטים · שיפוט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""נאנס לחדור" - על ההבדלים המגדריים בעבירות אינוס", סמינריון אודות ""נאנס לחדור" - על ההבדלים המגדריים בעבירות אינוס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.