היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד הצליחה סלקום לחדור לשוק התקשורת הסלולרית?

עבודה מס' 050603

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הצלחת החברה לחדור לשוק על רקע האסטרטגיה הכוללת שבה נקטה "סלקום".

6,326 מילים ,11 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
הפרק התיאורטי
מונופול בשוק
שוק תחרותי
אוליגופול
אסטרטגיה תחרותית
מדיניות שיווקית
סיכום הפרק התאורטי
הפרק המעשי
הסבר על מחקר השדה
הצגת הממצאים
דיון בממצאים ומסקנות
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספח מספר 1 - השאלון

מבוא
בעבודה זו אעמוד על הצלחת "סלקום" בחדירתה לשוק התקשורת הסלולרית. כמו כן, אשיב על שאלת המחקר מהי האסטרטגיה התחרותית והמדיניות השיווקית, שבהן נקטה "סלקום" להגדלת נתח השוק שלה. בחרתי להתמקד בחברת "סלקום", מכיוון שתמיד עניין אותי מה מתרחש "מאחורי הקלעים" של אותה פריצה מסיבית לשוק, שנשלט בעבר ע"י החברה המונופוליסטית - חברת "פלאפון".

בפרק התאורטי סקרתי את השינויים שחלו במבנה ענף התקשורת הסלולרית, תוך הצגת המוסדלים הכלכליים, העוסקים במונופול, תחרות משוכללת ואוליגופול. כמו כן התמקדתי בפרק המעשי ב"סלקום" וכיצד היא התאימה את המדיניות השיווקית שלה והאסטרטגיה התחרותית לסביבה בה היא פועלת, התמקדה הן בצרכי הלקוחות והן במתחרים והצליחה לקרוא תגר על המונופול של "פלאפון".

כלי המחקר, אשר שימשו אותי בפרק המעשי: נעזרתי בניתוח נתונים שהגיעו אלי מהמקורות: אינטרנט, אנשי שיווק של "סלקום", שתרמו פרוספקטים בעלי תוכן שיווקי וקטעי עיתונות. נתונים אלה אומתו כם ע"י שאלון לצרכני "סלקום". אין ספק כי הנתונים מלמדים ש"סלקום" הינה מנהיגת שוק בתחום התקשורת הסלולרית - פירמה מספר .1

הסבר על מחקר השדה
מטרת המחקר
השפעת המדיניות השיווקית והאסטרטגיה התחרותית של סלקום על נתח השוק.
השערות למחקר
1. ככל שהמדיניות השיווקית מכוונת לצרכי הלקוח כך יגדל חוג הלקוחות.
2. אסטרטגייה תחרותית של קוראת תגר על פירמה מונופוליסטית תצמצם את אחיזת המונופול בשוק, מה שיביא לידי מחירים תחרותיים וכמות מוצעת גדולה יותר.
הרציונל המוביל
כבר נכתב בחלק התאורטי, כי מדיניות השיווק המכוונת לצורכי הלקוח המשתנים ולאסטרטגיה תחרותית המתאימה עצמה לסביבה בה פועלת הפירמה - יביאו לגידול בנתח השוק.

הגדרת משתנים (נומינלית)
משתנה תלוי:
נתח שוק - "חלקה של הפירמה במכירות יחסית לפירמות מתחרות. דהיינו היחס שבין כל שאר המכירות של הפירמות לבין כל המשכירות של המוצר בשוק ביחידת זמן נתונה".1
משתנה בלתי תלוי:
מדיניות שיווקית - כל פעולות הפירמה, התומכות בסיפוק רצונות הלקוח באמצעות חליפין או שילובים שונים של גורמי ביקוש, כדי שהפירמה תתאים את מוצריה לשוק ולשכנוע הלקוחות לקנות אותם.2
אסטרטגיה תחרותית - כל החלטות הפירמה, המתמקדות במתחרים.

הגדרת אופרציונלית
משתנה תלוי:
נתח שוק - גידול במספר הלקוחות של "סלקום"
משתנה בלתי תלוי:
א. מדיניות שיווקית
1. הוספת שירותים
2. תמהיל שיווק
א) מחיר - שינוי תעריפיי השיחות (זמן אוויר ודמי מנוי)
ב) מוצר - שיפורים באיכות המוצר והוספת מגוון מכשירים
ג) הפצה - ריבוי נקודות מכירה וזמינות מרכזי השירות
ד) תקשורת - פרסום (לא ניתן היה להשיג את ההוצאות לפרסום, ולכן יש לראות בסעיף זה כחלק מהוצאות השיווק של החברה ולא אתייחס אליו בנפרד.
3. פנייה לקהלי מטרה שונים - פילוח שוק
ב. אסטרטגיה תחרותית
מחירי סלקום ביחס למתחרים
הגדרת המדגם
אוכלוסיית המחקר:
משתמשים בתקשורת סלולרית של חברת "סלקום" כיום או בעבר (42 משתמשים).
פילוח ע"פ:
א. טווח הגילאים
נערים: 14-18
מבוגרים: 19-50
ב. בסיס עיסוק
תלמידים
חיילים
אנשי עסקים \ עבודה

כלי מחקר
1. ניתוח נתונים מאתר האינטרנט של חברת "סלקום www.cellcom.co.il -
קטעי עיתונות
2. שאלון שהוצג לצרכני "סלקום" כיום או בעבר ובו:
30 היגדים
4 שאלות פתוחות
-------------------------------------------------------------------------------
1. יעקב הורנינג, ניהול השיווק, חלק א', עמוד 33
2. פרפסור יזרעאלי דוב, שיווק הלכה למעשה, מהדורה 3, עמוד 47

מקורות:

פרופ' הורניק, י', ניהול השיווק: חלק א, תל אביב. האוניברסיטה הפתוחה
יובל, ש' (תש"ן 1990), פרקים נבחרים בכלכלה: חלק א', מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת, תל אביב. עם עובד.
פרופ' יזרעאלי, ד', שיווק הלכה למעשה, מהדורה 3.
יניב, ג' (תשמ"ב 1982), האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לכלכלה-מיקרו: יחידות 4/5 - קביעת מחיר בשוק תחרותי, תל אביב. האוניברסיטה הפתוחה.
יניב, ג' (תשמ"ב 1982), האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לכלכלה-מיקרו: יחידה 6 - מונופול ותחרות לא משוכללת, תל אביב. האוניברסיטה הפתוחה.
לירז, מ' (1991), "מדריך לשיווק פרסום ומכירות". סידרת ניהול עסק, מהדורה ראשונה,תל אביב. דפוס אופסט "ראם".
פרי, מ' (1991), אסטרטגיה של יתרון תחרותי - הגישה השיווקית, ישראל. מיצוב בע"מ.
פרופ' קוטלר, פ' ופרופ' אמסטרונג, ג' (1991), עקרונות השיווק: כרך ב', ישראל. הוצאת המכון לפריון העבודה והייצור.
(1997) מגזין אובייקטיבי: גיליון מספר 2
אתר האינטרנט של סלקום: http://www.cellcom.co.il

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד הצליחה סלקום לחדור לשוק התקשורת הסלולרית?", סמינריון אודות "כיצד הצליחה סלקום לחדור לשוק התקשורת הסלולרית?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.