היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 1105
עבודה מס' 70413
אלו ערכים חוקיים דמוקרטיים וזכויות אדם נפגעו בעת החקירות בהן נקט השב"כ אל מול החשודים בפעילות טרור (בשנים 1967 ועד היום)? והאם חלו שינויים במהלך השנים הנבחנות, בעקבות הביקורת הציבורית והחוקית?
14,130 מילים (כ-43.5 עמ'), 32 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70396
האם עקרון המידתיות מיושם במלואו בהחלטת בג"ץ בדבר חוקיות גדר ההפרדה ואופן הבחינה של תוואי הקמתה?
9,831 מילים (כ-30 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70390
העבודה סוקרת באריכות את יחסי הממון בין בני זוג בחיים ובמוות והשפעות הכתובה והסכם הממון על המערכת הזוגית.
18,193 מילים (כ-56 עמ'), 119 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70366
האם ראוי להגדיר זילות בית משפט בתור עבירה פלילית ואם כן מהו היקף האיסור?
4,422 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70360
האם המעבר לתקינה הבינ"ל הסטנדרטית השפיע על המסים השוטפים?
5,277 מילים (כ-16 עמ'), 17 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70351
דיון בשאלה: האם השיקולים להקצאת איברים להשתלה הוגנים?
4,080 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 70347
מי הם עברייני צווארון הלבן ומה היא מדיניות הענישה לגביהם?
7,673 מילים (כ-23.5 עמ'), 10 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70346
האם הטענה של הגנה תרבותית יכולה לעמוד במקרה של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה?
11,747 מילים (כ-36 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70344
האם ראוי להכשיר את הרפואה השחורה במדינת ישראל ולהלבינה?
15,514 מילים (כ-47.5 עמ'), 36 מקורות, 659.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 1105