היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 1105
עבודה מס' 70131
כיצד באה לידי ביטוי ההגנה על העובד במסגרת חקיקת המגן ומהי מידת האפקטיביות של חקיקה זו, בפני זכויות היתר של המעביד, תוך בחינת החוק והפסיקה האקטיביסטית של בתי הדין לעבודה.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 20 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70130
דיון בזכויות, בפעילותם של ארגוני סיוע ובמדיניות הישראלית כלפיהם.
8,337 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70119
סקירת מקורות ספרותיים ומחקריים.
4,335 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70101
עד כמה מגביל ביטחון המדינה את חופש הביטוי ועד כמה חופש הביטוי נפגע עקב כך.
14,985 מילים (כ-46 עמ'), 48 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70094
השלכות התיקון להלכה הנהוגה במסגרת פסק דין אפרופים וההלכות המאוחרות לו.
6,480 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70088
הרקע להקמת הוועדה, מטרותיה, המלצותיה, היישום והביקורת עליה.
4,415 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70055
האם ראוי שבית המשפט ו/או בית הדין יתערב בחוזים אחידים, בכולם או מקצתם?
16,020 מילים (כ-49.5 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70050
בחינת העקרון.
4,899 מילים (כ-15 עמ'), 34 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70049
האם ובאיזו מידה משתלבת ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות.
5,749 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 1105