היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 1105
עבודה מס' 70343
יתרונות, חסרונות והאם זהו מודל רצוי שיש לאמצו?
16,798 מילים (כ-51.5 עמ'), 75 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70338
סימני מסחר מנקודת מבט בינלאומית משווה.
9,751 מילים (כ-30 עמ'), 48 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70337
בדיקת ההשערה כי הרגולציה על שידורי הספורט בישראל הנה מחמירה ומבטאת התערבות גסה ולא מידתית בתעשייה.
12,382 מילים (כ-38 עמ'), 40 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70336
מקרה בוחן- לשון הרע.
8,793 מילים (כ-27 עמ'), 40 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70322
בחינת תוקפו של הסכם ממון, הגם שאינו עבר אישור כנדרש מבני הזוג בפני בית המשפט או בית הדין לאשר הסכם זה.
8,953 מילים (כ-27.5 עמ'), 43 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70321
דיון בשאלה האם מעמדם של רבנים מקנה להם זכויות חופש ביטוי עודפות בעיני הציבור, ובחינת מקרה הספר "תורת המלך".
4,568 מילים (כ-14 עמ'), 22 מקורות, 208.95 ₪
עבודה מס' 70308
האם מוצדק להקים יישוב ערבי במדינת ישראל על אדמות המדינה באופן שהיישוב יהיה סגור עבור קבוצות אוכלוסיה אחרות?
8,518 מילים (כ-26 עמ'), 45 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70289
האם ההעדפה המתקנת במדינת ישראל היא מתקנת או שמא דווקא מקלקלת?
12,564 מילים (כ-38.5 עמ'), 68 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70260
בחינת ההתמודדות המשפטית עם היעדר חובת אמון בנקאית סטטוטורית באמצעות קיומה של חובה זו כחובה פסיקתית במשפט בישראל.
9,211 מילים (כ-28.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 1105