היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת ההגנה של האיגוד המקצועי על עובדי קבלן - הלכה ומעשה

עבודה מס' 070742

מחיר: 229.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם האיגוד המקצועי מגן על עובדי הקבלן?

9,012 מילים ,55 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

מטרתה של עבודה זו לבחון את מחויבות האיגוד המקצועי, שמקבל תשלום עבור טיפול בענייניהם של עובדי הקבלן (להלן: דמי טיפול), כלפי עובדי הקבלן. עובדי קבלן הם עובדים שמצויים בסיטואציה לא נוחה. מצד אחד המעסיק הוא קבלן העבודה, אולם מעבר להסכם העבודה עימו והעברתם לידי מעסיק אחר, שהוא גם המעסיק בפועל, אין לקבלן כל זיקה אל עובדיו ואין לעובדים זיקה תעסוקתית ממשית אל הקבלן. לעומת עובדי הקבלן, עובדים שמאורגנים במקום עבודה אחד ומאוגדים באיגוד מקצועי, מוגנים אל מול שינויים שהמעסיק עלול לרצות לבצע, שכן הם פועלים תחת מטריה של הסכמים קיבוציים (בן-ישראל, תשנ"ט). מצד שני, רק מיעוט העובדים מאוגד בארגונים שמספקים לו הגנה ראויה. נכון לשנת 2012 היו בהסתדרות העובדים רק כ-500 אלף חברים, ובתוספת "הסתדרות המורים", "ארגון המורים העל יסודיים" ומספר איגודים עצמאיים קטנים, הגיע מספרם לכ-700 אלף איש, שהם פחות מ-30 אחוז מכלל ציבור השכירים (וטורי, 2012).
עובדי הקבלן אינם מאורגנים, בעיקר לנוכח הנהיותם תלויים בין שני מעסיקים. האחד - המעסיק הרשמי, היינו הקבלן. השני - המעסיק בפועל. למעסיק בפועל יש בדרך כלל עובדים משלו והם מאורגנים ומאוגדים. לרוב המעסיק אינו מעוניין בהתארגנות זו, כיוון שככל שתושגנה הטבות רבות יותר לעובדים, הדבר יגרע מרווחיו או מהונו של המעסיק. מכיוון שכך, הוא נאחז בכך שעובדי הקבלן אינם עובדיו והוא אינו משלם את שכרם, אלא משלם לקבלן שמשלם להם בהתאם להסכמיו עימם. הקבלן עצמו אינו מאפשר לעובדים התאגדות, שכן מדובר בעובדים מזדמנים, ולפחות מההיבט העקרוני הם כאלה. על כן העובדים יכולים לקוות שהאיגוד המקצועי יסייע להם ולו משום שהם מפרישים לו דמי טיפול חודשיים. דהן (2011) טוען שלרשותם של עובדי הקבלן בישראל לא עומדת הגנה של איגוד מקצועי וגם חוקי העבודה אינם מגנים עליהם בפועל. לפיכך תהא שאלת המחקר בעבודה זו: האם האיגוד המקצועי מגן על עובדי הקבלן?
בעבודתי ארצה לטעון שאמנם קיימת חקיקה שתומכת בעובדי קבלן, אך האיגוד המקצועי אינו מקדיש להם את תשומת הלב שהוא מקדיש לעובדים מאורגנים. התחושה היא, שלמרות תשלום דמי הטיפול, עובדי הקבלן נדחקים ואינם זוכים להגנה ממשית מהאיגוד המקצועי, עד שנוצרת תחושה שהאיגוד המקצועי אינו פועל למען כלל העובדים, היינו ממניעים אידיאולוגיים, בדומה לתנועה הסוציאליסטית בבריטניה, שצמחה מתוך האיגודים המקצועיים (שפירא, תשנ"ו), אלא למען החברים באיגוד בלבד, תוך הזנחת עובדי הקבלן.
כדי לתמוך בטענתי, תובאנה בפרק הראשון הגדרות למונחי תעסוקה, כמו "עובד קבלן", "איגוד מקצועי" ועוד. חלקו השני של הפרק הראשון יידרש לנושא עובדי הקבלן, מעמדם בין המעסיק הרשמי (הקבלן) למעסיק בפועל (המשתמש) ואילו החלק השלישי יתאר את האיגוד המקצועי ומהותו, תפקידו, יחסיו עם עובדים ששיכים לאיגוד המקצועי ותפקידו כשומר הזכויות ומגן על העובדים אל מול פעולות אפשריות של המעביד או הממשלה. הפרק השני יתמקד בעובדי הקבלן, בצורך שנוצר בהם לנוכח צמצום תקנים, בתפקידיהם ובחקיקות שנועדו לשפר את מעמדם התעסוקתי. הפרק השלישי יבחן את יחסי עובדי הקבלן מול האיגוד המקצועי. לנוכח העובדה שעובדי הקבלן משלמים לאיגוד המקצועי, חלה עליו חובה לטפל במצוקותיהם של עובדי הקבלן. כן ייבחן עד כמה עומד האיגוד במחויבותו זו. הפרק הרביעי יהיה דיון שיקשור את הקצוות, בין התיאוריה למעשה, בין הרצוי למצוי ובין החקיקה לצרכים התעסוקתיים של עובדי הקבלן בפועל.

ראשי פרקים:
מבוא
פרק א: הגדרות ומהויות
1.1. הגדרות
1.2. עובדי קבלן
1.3. האיגוד המקצועי
פרק ב: עובדי הקבלן - התופעה והתרחבותה
2.1. הצורך בעובדי קבלן והפיכתו לנורמה
2.2. תחומי העיסוק של עובדי קבלן
2.3. חקיקות לשיפור תנאי עבודתם ומצבם המשפטי של עובדי קבלן
פרק ג: יחסי האיגוד המקצועי ועובדי הקבלן
3.1. החובה החוזית של האיגוד המקצועי למי שמשלמים לו מס
3.2. חובות האיגוד המקצועי לעובדים שהוא מייצג והכלים שבידיו
3.3. מעמד עובדי הקבלן לעומת מעמד עובדי מעסיק מול האיגוד המקצועי
3.4. חובת האיגוד המקצועי כלפי עובדי הקבלן לעשות שימוש בכלים שבידיו
פרק ד: דיון מסכם
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

למרות ההגדרות הברורות של עובדי 'קבלן, הרי שהם מופיעים בכינויים שונים בנוסף ל"עובדי קבלן". לעתים הם מכונים "עובדים מושאלים" (מירוני, 1983) - מה שעשוי להסביר את משמעות ההגדרה של דוידוב (2009), שמכנה העסקת עובדי קבלן "העסקה עקיפה. יש שמכנים עובדי קבלן "עובדים זמניים". קבוצה נוספת שנכללת בקטגוריה של עובדי קבלן אלה עובדים זרים, שנשכרים במקרים שונים כעובדי קבלן. אופן נוסף שבו מוגדרים ומוצגים עובדי הקבלן הוא "מיקור חוץ" (מירוני 1983). לטענתה של המשפטנית לדיני עבודה, רות בן-ישראל, העסקת עובדי קבלן זו "העסקה בלתי שגרתית" (בן-ישראל, 2005). כפי שניתן להבין מכינוייהם, יש בהגדרות שונות אלו של עובדי הקבךן גם יסוד תיאורי של מעמדם התעסוקתי.

תגים:

יחסי עובד מעביד · יחסי עבודה · ניצול · ארגוני עובדים · ארגון עובדים · ההסתדרות · העסקה פוגענית · הפרטה · זכויות עובדים · מיקור חוץ · איגוד מקצועי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת ההגנה של האיגוד המקצועי על עובדי קבלן - הלכה ומעשה", סמינריון אודות "בחינת ההגנה של האיגוד המקצועי על עובדי קבלן - הלכה ומעשה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.